Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:lukas-wagenknecht

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:lukas-wagenkn...'

Nalezené veřejné zakázky 1 247 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  60058956 5. 1. 2012 neuvedena ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Zajištění servisu fotovoltaických elektráren 13 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je zajištění servisu technologického zařízení fotovoltaických elektráren nacházejících se v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Kompletní servis zařízení zahrnující: a)Preventivní údržbu, diagnostiku dle doporučení výrobce (rozsah, periodicita), b)Monitoring funkce jednotlivých technologických celků, c)Zajištění všech revizí a prohlídek dle právních předpisů, d)Servisní zásahy při poruchách, nestandardních stavech v požadovaných termínech. Rozsah zařízení na němž je prováděn předmět plnění: a) Střídače a související zařízení NN (AC/DC) včetně kabelů, jištění, vyjma panelů,b) Spínací stanice VN, transformátory VN a související pomocné obvody, Veškeré kabelové trasy FVE, VVN rozvodna, spínací prvky, pomocné obvody , VVN transformátory.
  60058952 5. 1. 2012 neuvedena ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Zajištění servisu fotovoltaických elektráren 16 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je zajištění servisu technologického zařízení fotovoltaických elektráren nacházejících se v Jihočeském kraji. Kompletní servis zařízení zahrnující: a)Preventivní údržbu, diagnostiku dle doporučení výrobce (rozsah, periodicita), b)Monitoring funkce jednotlivých technologických celků, c)Zajištění všech revizí a prohlídek dle právních předpisů, d)Servisní zásahy při poruchách, nestandardních stavech v požadovaných termínech. Rozsah zařízení na němž je prováděn předmět plnění: a) Střídače a související zařízení NN (AC/DC) včetně kabelů, jištění, vyjma panelů,b) Spínací stanice VN, transformátory VN a související pomocné obvody, Veškeré kabelové trasy FVE, VVN rozvodna, spínací prvky, pomocné obvody , VVN transformátory.
  Z2019-013307 31. 10. 2019 29. 5. 2019 DeNOX kotle K9 v ETI, a.s. Fortum Power and Heat Oy
DeNOx kotle K9 v ETI, a.s. 206 237 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem zákazky byla reqlizace opatření ke snížení výstupní koncentace oxidů dusíku
  Z2019-018230 23. 12. 2019 10. 7. 2019 DeSOx kotle K9 v ETI, a.s. ZK-TERMOCHEM, s.r.o.
DeSOx kotle K9 v ETI, a.s. 90 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Zájemcům informace týkající se požadavků kladených na Nabídku a na Zadávací řízení. Předmětem Zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením intenzifikace odsíření provozovaného kotle K9 ve společnosti ETI, a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace. Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořícího Zakázku: - zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s přípravou a...
  P21V00006215 16. 8. 2021 neuvedena Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  60058961 5. 1. 2012 neuvedena ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Zajištění servisu fotovoltaických elektráren 18 930 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je zajištění servisu technologického zařízení fotovoltaických elektráren nacházejících se ve Středočeském a Libereckém kraji. Kompletní servis zařízení zahrnující: a)Preventivní údržbu, diagnostiku dle doporučení výrobce (rozsah, periodicita), b)Monitoring funkce jednotlivých technologických celků, c)Zajištění všech revizí a prohlídek dle právních předpisů, d)Servisní zásahy při poruchách, nestandardních stavech v požadovaných termínech. Rozsah zařízení na němž je prováděn předmět plnění: a) Střídače a související zařízení NN (AC/DC) včetně kabelů, jištění, vyjma panelů,b) Spínací stanice VN, transformátory VN a související pomocné obvody, Veškeré kabelové trasy FVE, VVN rozvodna, spínací prvky, pomocné obvody , VVN transformátory.
  209089 9. 3. 2012 neuvedena ČEZ Energo, s.r.o. INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY DUCHCOV
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je instalace kogenerační jednotky a akumulační nádrže v kotelně CZT Duchcov. Záměrem zakázky je instalace a uvedení do provozu kogenerační jednotky (dále jen KJ) o výkonu 2 MWel.. Kogenerační jednotka bude umístěna do stávající plynové výtopny, realizace bude sestávat z přípojky zemního plynu, vyvedení tepelného výkonu do systému CZT, vyvedení elektrického výkonu do distribuční sítě a instalaci fakturačních měřidel elektrické energie, tepla a plynu. Součástí instalace bude/budou akumulační zásobník/ky.
  Z2017-007393 22. 3. 2017 neuvedena ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  499496 15. 10. 2014 neuvedena Energotrans, a.s. Oprava havarovaného TG 1
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je oprava havarované turbíny TG1, výrobní číslo 5377, elektrárny Mělník I. Rozsah díla spočívá v kompletní opravě průtočné části turbíny.
  P19V00004810 25. 2. 2019 neuvedena ČEZ Teplárenská, a.s. ST140707 TP_KONVERZE VS ALEJNÍ I., II. A III. odhad.cena 0 Kč
  P19V00000795 18. 1. 2019 neuvedena ČEZ Prodej, s.r.o. Služby externího call centra odhad.cena 0 Kč
  634042 10. 3. 2016 neuvedena ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
Neznámý
  640651 1. 2. 2018 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o.
DODÁVKA SATAMINU 3711 PRO ELEKTRÁRNU POČERADY, 150 000 000 Kč
Oznámení o změně
  636486 19. 4. 2016 neuvedena AZ KLIMA a.s.
Neznámý
  634041 10. 3. 2016 neuvedena ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Neznámý
  Z2017-032570 21. 11. 2017 neuvedena ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2016-004958 28. 11. 2016 neuvedena Energetické centrum s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  522285 30. 6. 2016 neuvedena Elektrárna Tisová, a.s.
Neznámý
  Z2021-021121 11. 6. 2021 neuvedena Elektrárna Dukovany II, a. s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-021898 25. 2. 2019 8. 8. 2018 Elektrárna Tisová, a.s. DeNOx kotle K9 odhad.cena 155 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Denitrifikace kotle K9
  639727 3. 6. 2016 neuvedena ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů odhad.cena 14 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek na kotelně ul. Okružní, Zruč nad Sázavou. Součástí technologie je úprava a doplnění technologického zařízení kotelny včetně souvisejících stavebních úprav. Nově bude osazeno toto zařízení vyjádřené v základních okruzích:;- elektrofiltr včetně kompletace a montáže;- nové kouřovody včetně bypassových klapek, úprava stávajících kouřovodů, ovládací armatury, posílení stávajících spalinových ventilátorů;- úprava stávajících kotlů – posílení směšovacího okruhu, oddělení trubkovnic kotle;- odvod popílku z elektrofiltru do popelového hospodářství;- napojení elektro instalace nových zařízení a doplnění řídicího systému kotelny pro nové stavy;Cílem instalace odlučovače tuhých znečišťujících látek je snížit obsah TZL ve spalinách z původních 250 mg/m3 (emisní limit dle vyhlášky č.415/2012 Sb.) na hodnotu...
  P16V00000575 19. 4. 2016 neuvedena ČEZ Teplárenská, a.s. Demontáž parní přípojky pro VS KOMAK odhad.cena 0 Kč
  528523 1. 7. 2016 neuvedena Energocentrum Vítkovice, a. s.
Neznámý
  Z2016-001504 21. 10. 2016 neuvedena ČEZ ESCO, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2020-001771 20. 1. 2020 neuvedena ČEZ ICT Services, a. s. AUTOCONT a.s.
Poskytování služeb v oblasti koncových zařízení – 39 751 993 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění podmínek pro poskytování ICT služeb v oblasti koncových zařízení na rok 2020 na základě platné Rámcové smlouvy č. 4400042468 (původní číslo 4400033000).
  213255 30. 6. 2016 neuvedena ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. (nadřízený subjekt ČEZ, a.s.)
Neznámý
  495464 22. 12. 2014 neuvedena Elektrárna Počerady, a. s. EPC, a. s. - Činnost provozních mechaniků MaR
Neznámý Zajištění činnosti provozních mechaniků v nepřetržitém provozu na technologickém zařízení v Elektrárně Počerady, a. s.
  634026 10. 3. 2016 neuvedena Elektrárna Tisová, a.s.
Neznámý
  P21V00020754 30. 8. 2021 neuvedena ČEZ Prodej, a.s. Služby externího call centra odhad.cena 0 Kč
  P20V00008328 8. 4. 2020 neuvedena ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Výstavba fotovoltaických elektráren odhad.cena 0 Kč
  P18V00015146 8. 8. 2018 neuvedena ČEZ Teplárenská, a.s. ST140593_REKONSTRUKCE SCZT JANSKÉ LÁZNĚ odhad.cena 0 Kč
  P18V00004788 18. 4. 2018 neuvedena ČEZ ICT Services, a. s. VÝSTAVBA KDC PRO SKUPINU ČEZ – TECHNOLOGIE SERVERŮ odhad.cena 0 Kč
  P17V00009364 1. 12. 2017 neuvedena ČEZ Teplárenská, a.s. ST140387 Teplice_REKO tepelné izolace ELE-Teplice odhad.cena 0 Kč
  Z2019-000877 14. 1. 2019 neuvedena ČEZ ICT Services, a. s. IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Dodávky koncové výpočetní techniky – Dílčí smlouva 1 993 499 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění podmínek pro dodávky koncové výpočetní techniky do 31. 12. 2019 na základě platné Rámcové smlouvy č. 4400038881.
  P18V00017539 12. 4. 2020 neuvedena ČEZ ICT Services, a. s. VÝSTAVBA KDC PRO SKUPINU ČEZ - DODÁVKA odhad.cena 0 Kč
  644090 11. 8. 2016 neuvedena AZ KLIMA a.s. Inovace AZ KLIMA ve výrobní provozovně v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  498296 2. 12. 2014 neuvedena ČEZ Energo, s.r.o. Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  366703 10. 2. 2014 neuvedena ČEZ Teplárenská, a.s. Rekonstrukce rozvodů tepla Hodonín – etapa TN odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  638552 17. 5. 2016 neuvedena ČEZ Energetické služby, s.r.o. ASA expert a s.
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI „PRO 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P19V00004802 25. 2. 2019 neuvedena ČEZ Teplárenská, a.s. ST140708 TP_KONVERZE VS 3 RAISOVA odhad.cena 0 Kč
  P18V00000098 3. 1. 2018 neuvedena ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Nákup elektromobilů a wallboxů odhad.cena 0 Kč
  640669 5. 1. 2018 neuvedena ČEZ Energo, s.r.o. POLATA s.r.o.
Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů odhad.cena 0 Kč
Oprava
  400895 31. 10. 2014 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. Na koupi a přepravu výrobku Granulát a granulát
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem je prodej a odvoz granulátu v minimálním množství 800 000 tun/1 rok do výsypek povrchových dolů Vršanské uhelné a.s.
  400174 18. 2. 2015 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. Rekonstrukce eliminátorů a ostřiků
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Provedení rekonstrukce eliminátorů úletové vlhkosti na zařízení absorberu, pro dosažení zbytkové úletové vlhkosti na hladinu max. 50mg/Nm3.
  P16V00000574 19. 4. 2016 neuvedena ČEZ Teplárenská, a.s. Oprava izolace stropu jímky Energetické uč. odhad.cena 0 Kč
  634660 5. 4. 2016 neuvedena ČEZ Energo, s.r.o. Dodávka a servis kogeneračních jednotek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P21V00003983 17. 2. 2021 neuvedena ČEZ Teplárenská, a.s. ST 140336 BI_VS 26 reko TN odhad.cena 0 Kč
  238172 16. 11. 2012 neuvedena ČEZ Teplárenská, a. s. ST 140308_ Tisová_ Reko páry na HV - TN Habartov 60 972 603 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce primárních parních rozvodů na horkovodní, rekonstrukce stávajících;předávacích stanic pára/voda na horká voda/voda a výstavba nové hlavní výměníkové stanice pára/voda v;Elektrárně Tisová.
  208306 27. 4. 2012 neuvedena ČEZ, Teplárenská , a.s. ST1400310 _Dotační program_Bílina_CZT Ledvice odhad.cena 30 000 000 Kč
Neznámý Předmětem díla je zakázka ST140310_Dotační program Bílina_CZT Ledvice dle DPS zpracované SITEZ, s.r.o., z 11/2011, a dále dle stavebního povolení, které bude na tuto stavbu vydáno. Jedná se o akci stavebního charakteru, pokládku předizolovaného horkovodního potrubí v nadzemí i podzemí, 98 ks objektových předávací stanice, komunikační kabel a dispečerské řízení.
  634660 3. 7. 2017 neuvedena ČEZ Energo, s.r.o. TEDOM a.s.
Dodávka a servis kogeneračních jednotek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy