Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:marcela-plesnikova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:marcela-plesn...'

Nalezené veřejné zakázky 92 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2023-005904 08.02.2023 neuvedena Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Oprava formuláře CZ05
Oprava národního formuláře Dodávka kogeneračních jednotek o výkonech 200 kWe - 2000 kWe
  Z2023-008221 27.02.2023 27.03.2023 Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. DODÁVKA KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK O VÝKONECH 200 KWE odhad.cena 260 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby (a) dodávka kogeneračních jednotek (dále jen „KGJ“) splňujících min. technické parametry dle příloh č. 1 a 2 Pokynů; Zadavatel má rámcově zájem o dodání: (i) 3 ks KGJ o výkonu 200 kWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu, (ii) 6 ks KGJ o výkonu 500 kWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu, (iii) 3 ks KGJ o výkonu 1 MWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu, a (iv) 1 ks KGJ o výkonu 2 MWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu. (b) zajištění průběžných dodávek Náhradních dílů; (c) provedení montáže KGJ či technického dozoru při montáži prováděné Zadavatelem, popř. jím určenou 3. osobou, a to dle volby Zadavatele; a (d) poskytování Základního školení, Školení periodické údržby, opakovaného Školení periodické údržby, Periodické údržby (včetně...
  240585 20.02.2013 neuvedena 4-Energetická a.s. Provoz a servis rozvodného zařízení tepla odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: • Provozu zdrojů tepla, a to konkrétně: a. Komplexního provozu zdrojů tepla a teplé vody (provozování zdroje, kontroly technologie, provádění úprav, nastavení elektroniky a drobné údržby. Na příkaz odpovědné osoby, provádění jednorázových kontrol, odstavování, spouštění a útlum tepelných zdrojů). b. Zajištění a kontroly obsluhy zdrojů tepla a TUV (vedení kolektivu topičů, jejich školení, vedení a kontrola činnosti). c. Likvidace odpadů vzniklých při provozu zdrojů tepla a TUV. d. Vedení provozní evidence ve formě provozních deníků, výkazů, evidence oprav a údržby. e. Údržby dle provozního řádu tak, aby nedocházelo ke znehodnocování provozního zařízení (provádění údržby v souladu s právními předpisy ČR, péče o svěřené zařízení takovým způsobem aby nedocházelo k jeho znehodnocení). f. Vedení podrobné evidence o nákladech...
  236629 01.11.2012 neuvedena 4-Energetická a.s.
Neznámý
  240582 20.02.2013 neuvedena 4-Energetická a.s. Provoz a servis plynových kotelen společnosti odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: • Provozu zdrojů tepla, a to konkrétně: a. Komplexního provozu zdrojů tepla a teplé vody (provozování zdroje, kontroly technologie, provádění úprav, nastavení elektroniky a drobné údržby. Na příkaz odpovědné osoby, provádění jednorázových kontrol, odstavování, spouštění a útlum tepelných zdrojů). b. Zajištění a kontroly obsluhy zdrojů tepla a TV (vedení kolektivu obsluh TZ, jejich školení, vedení a kontrola činnosti). c. Likvidace odpadů vzniklých při provozu zdrojů tepla a TV. d. Provozního měření emisí zdrojů tepla a TV. e. Vedení provozní evidence ve formě provozních deníků, výkazů, evidence oprav a údržby. f. Údržby dle provozního řádu tak, aby nedocházelo ke znehodnocování provozního zařízení (provádění údržby v souladu s právními předpisy ČR, péče o svěřené zařízení takovým způsobem aby nedocházelo k jeho znehodnocení). g....
  236730 01.11.2012 neuvedena 4-Energetická a.s.
Neznámý
  Z2020-021633 24.06.2020 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2021-003575 24.11.2022 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. ZAJIŠTĚNÍ POHOTOVOSTNÍCH OPRAV PLYNÁRENSKÝCH 9 846 209 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění dobrovolně zadávané veřejné zakázky, je provádění pohotovostních oprav na plynárenském zařízení vč. poskytování pohotovostní služby.
  Z2020-021886 24.10.2022 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Dodávka domovních membránových plynoměrů s 4 212 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávky domovních membránových plynoměrů s mechanickým počítadlem a sad příslušenství (snímač, konektor, kabel, plomba)
  Z2020-035286 23.09.2022 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍCH A POHOTOVOSTNÍCH OPRAV 67 046 322 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění dobrovolně zadávané veřejné zakázky, je uzavření rámcových dohod s dodavateli na zajištění provozních oprav plynárenské sítě.
  P17V00000001 25.07.2017 neuvedena Pražské služby, a.s. Zajištění nakládání s odpadem odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 13.08.2015 neuvedena Pražské služby, a.s. DODÁVKA KATALYZÁTORŮ DO ZEVO MALEŠICE odhad.cena 0 Kč
  P13V00000001 04.09.2013 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka čtyř zvyšovacích spalinových ventilátorů odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 26.05.2014 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka čtyř zvyšovacích spalinových ventilátorů odhad.cena 0 Kč
  P22V00229106 12.10.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávky baterií pro signalizační světelné značení odhad.cena 0 Kč
  P22V00226986 12.09.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Teleskopický manipulátor odhad.cena 0 Kč
  P22V00229073 11.10.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávky papírových sáčků na psí exkrementy odhad.cena 0 Kč
  231428 13.09.2012 neuvedena Pražské služby, a.s.
Neznámý
  488450 13.10.2014 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka čtyř zvyšovacích spalinových ventilátorů odhad.cena 20 000 000 Kč
Neznámý Předmětem zakázky je výměna čtyř stávajících spalinových ventilátorů za nové s větší tlakovou diferencí na sání a výtlaku.
  520181 14.04.2016 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka katalyzátorů do ZEVO Malešice odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monolitických voštinových (honeycomb) katalyzátorů s roztečí 5,9mm (25x25 buněk) vyrobených z titanodioxidu dotovaného oxidem vanadičným a oxidem wolframovým.;Účelem dodávky je snížení koncentrace PCDD / PCDF a NOx. Katalyzátory budou dodávány pro 4 samostatné linky zařízení na energetické využití odpadu v areálu zadavatele (dále jen „ZEVO“). Dodané Katalyzátory budou následně instalovány na straně surových spalin za elektrickým filtrem. Instalaci katalyzátorů na 1. linku ZEVO provede dodavatel. Instalaci katalyzátorů na zbývající 3 linky ZEVO zajistí zadavatel a dodavatel provede pouze supervizi této instalace.;Předmětem plnění veřejné zakázky není následná montáž dodávaných katalyzátorů na zbývající 3 linky ZEVO.;Toto oznámení doplňuje pouze administrativní údaje -zadavatel vyzval k podání nabídky zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace,...
  520181 13.10.2016 neuvedena Pražské služby, a.s. Zauner Anlagenbau GmbH
Dodávka katalyzátorů do ZEVO Malešice 43 625 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monolitických voštinových (honeycomb) katalyzátorů s roztečí 5,9mm (25x25 buněk) vyrobených z titanodioxidu dotovaného oxidem vanadičným a oxidem wolframovým. Účelem dodávky je snížení koncentrace PCDD / PCDF a NOx. Katalyzátory budou dodávány pro 4 samostatné linky zařízení na energetické využití odpadu v areálu zadavatele (dále jen „ZEVO“). Dodané Katalyzátory budou následně instalovány na straně surových spalin za elektrickým filtrem. Instalaci katalyzátorů na 1. linku ZEVO provede dodavatel. Instalaci katalyzátorů na zbývající 3 linky ZEVO zajistí zadavatel a dodavatel provede pouze supervizi této instalace. Předmětem plnění veřejné zakázky není následná montáž dodávaných katalyzátorů na zbývající 3 linky ZEVO.
  361597 05.03.2014 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávka čtyř zvyšovacích spalinových ventilátorů odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P23V00235376 18.01.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Posypový materiál - drť odhad.cena 0 Kč
  P22V00230329 31.10.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. A1 SYSTEM CZ LTD - odštěpný závod v České republice
Instalace a opravy požárních ucpávek 1 900 000 Kč
  P22V00233791 20.12.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Čištění voštinových výměníků kogenerace odhad.cena 0 Kč
  P22V00230146 27.10.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Dynamický nákupní systém na dodávky čpavkové vody odhad.cena 11 000 000 Kč
Oprava Zajištění dodávek čpavkové vody NH4OH (Čpavek vodný roztok 25%) do provozovny zadavatele.
  P22V00231295 14.11.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Dodávky posypového materiálu 250 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypového materiálu do odběrných míst zadavatele. • Posypová sůl NaCl • Chlorid vápenatý roztok CaCl2 • Chlorid vápenatý vločky CaCl2 • NaCl - balená (vakuová sůl) • NaCl - roztok (vakuová sůl)
  P23V00234771 09.01.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 10_Odběr plastového odpadu 44 000 Kč
  P23V00234770 09.01.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 9_Odběr plastového odpadu 495 000 Kč
  P23V00234768 09.01.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 7_Odběr plastového odpadu 1 100 750 Kč
  P23V00234765 09.01.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 6_Odběr plastového odpadu 1 760 000 Kč
  P23V00234769 09.01.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 8_Odběr plastového odpadu 885 000 Kč
  Z2023-006590 13.02.2023 20.03.2023 Pražské služby, a.s. Odběr a zpracování druhotných surovin odhad.cena 96 860 948 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dynamický nákupní systém na odběry a následné zpracování vybraných druhotných surovin pocházejících z území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
  Z2022-044819 02.11.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) 3 887 903 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek).
  P22V00230388 02.11.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) 3 887 903 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek).
  Z2022-028672 21.07.2022 neuvedena Pražské služby, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  231428 20.07.2022 neuvedena Pražské služby, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P22V00222903 04.07.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. ENCAP s.r.o.
Akvizice bioplynové stanice v obci Chrást u 129 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je převod podílů a nabytí 100% majetkové účasti na bioplynové stanici v obci Chrást u Poříčan a souvisejících nemovitostech od vlastníků těchto podílů
  Z2023-006590 13.02.2023 20.03.2023 Pražské služby, a.s. Odběr a zpracování druhotných surovin odhad.cena 96 860 948 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dynamický nákupní systém na odběry a následné zpracování vybraných druhotných surovin pocházejících z území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
  P23V00237132 13.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Odběr a zpracování druhotných surovin odhad.cena 0 Kč
  Z2023-006590 13.02.2023 20.03.2023 Pražské služby, a.s. Odběr a zpracování druhotných surovin odhad.cena 96 860 948 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dynamický nákupní systém na odběry a následné zpracování vybraných druhotných surovin pocházejících z území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
  P23V00236498 02.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Rekonstrukce výtahu - AB odhad.cena 0 Kč
  Z2023-006590 13.02.2023 20.03.2023 Pražské služby, a.s. Odběr a zpracování druhotných surovin odhad.cena 96 860 948 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dynamický nákupní systém na odběry a následné zpracování vybraných druhotných surovin pocházejících z území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
  P22V00229101 12.10.2022 neuvedena Pražské služby, a.s. GreenChem CZ s.r.o.
Dodávky kapaliny AdBlue 1 950 000 Kč
  P23V00237177 13.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. Náhradní díly pro servopohony AUMA odhad.cena 0 Kč
  P23V00238187 24.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 1_Reklamní a propagační předměty odhad.cena 0 Kč
  P23V00236887 08.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 15_Odběr plastového odpadu 52 000 Kč
  Z2023-008379 24.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. PEKASS a.s.
Dodávka teleskopického manipulátoru 2 863 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení teleskopického manipulátoru, který bude využíván pro provoz třídícího centra v Chrášťanech. Součástí předmětu plnění je poskytování mimozáručního servisu zařízení po dobu trvání záruční doby.
  P23V00236881 08.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 11_Odběr plastového odpadu 2 112 000 Kč
  P23V00236883 08.02.2023 neuvedena Pražské služby, a.s. DNS 12_Odběr plastového odpadu 1 032 500 Kč