Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:marcela-vlckova-3

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:marcela-vlcko...'

Nalezené veřejné zakázky 79 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-039515 20. 2. 2019 18. 12. 2018 Nemocnice Strakonice, a.s. UNIS COMPUTERS, a.s.
Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici 6 986 418 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, aktivních prvků, kabeláže a software pro management sítě a do ní přistupujících zařízení včetně příslušenství.
  P14V00006591 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Dětské - oprava střešní krytiny a výměna krovu 822 832 Kč
  209123 18. 9. 2012 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Dostavba a rekonstrukce Nemocnice Strakonice, a.s. 169 467 129 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. (II. etapa)“ a stavby „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s. (III. etapa)“, a to podle projektové dokumentace zhotovené společností STA, projektový ateliér, v.o.s. se sídlem Strakonice, Havlíčkova 247, PSČ 386 01 (IČ 260 61 252) z 09/2008 a upravené a zkompletované v 08/2011. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace a projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu díla, a to vždy ve dvou vyhotoveních. (podrobnosti jsou obsaženy v Zadávacích podmínkách).
  367071 18. 9. 2013 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu 795 549 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované) lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. V rámci tohoto řízení požadoval zadavatel přemístění angiografie, včetně následné montáže, když podrobnější vymezení plnění bylo uvedeno v technické specifikaci.
  P18V00004797 12. 6. 2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. B. Braun Medical s.r.o.
Elektronizace agend v oblasti plánování 2 452 042 Kč
  P14V00006887 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Stargen EU
Vysokofrekvenční koagulační přístroj - pořízení 932 565 Kč
  240782 7. 11. 2013 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu 4 522 592 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované) lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Předmět veřejné zakázky byl rozdělen v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona na čyři části: část 1 předmětu veřejné zakázky byla dodávka 5 ks defibrilátorů, část 2 předmětu veřejné zakázky byla dodávka 8 ks anesteziologických ventilátorů, včetně základního spotřebního materiálu, část 3 předmětu veřejné zakázky byla dodávka 1 ks chirurgické vrtačky a část 4 předmětu veřejné zakázky byla dodávka 44 ks zdravotnického nerez nábytku.
  Z2018-032782 25. 9. 2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P14V00006714 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. BLOCK a.s.
Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu_nerez 972 531 Kč
  P14V00006891 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. KovoS Czech s.r.o., Bořetín 80,394 70 Kamenice nad Lipou
Vratný systém vanový - recyklace vody (podepsáno 760 495 Kč
  105237 19. 7. 2012 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice 19 700 647 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice Strakonice, a.s. – Etapa 2.“, a to podle projektové dokumentace zhotovené STA, projektový ateliér, v.o.s. se sídlem Strakonice, Havlíčkova 247, PSČ 386 01 (IČ 260 61 252), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je též zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
  211000 23. 9. 2014 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s
Neznámý
  Z2021-000398 6. 1. 2021 neuvedena NEMOCNICE STRAKONICE, a. s. Metrostav a.s
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních 16 932 572 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího pavilonu v souvislosti s úpravou VZT zařízení a související stavební práce pro operační sály A, B, C a D včetně stropního upevnění stativů.
  P14V00006643 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ALFAMEDIC s.r.o.
VZ - JŘbU Vybavení lékařskou technologií mimo 895 579 Kč
  Z2019-022233 4. 10. 2019 5. 8. 2019 Nemocnice Strakonice, a.s. Z TECHNIK s.r.o.
Obnova endoskopického vybavení Nemocnice 8 442 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku endoskopického vybavení pro Nemocnici Strakonice, a.s., a to podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávacích podmínek.
  P17V00000189 11. 1. 2017 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Dodávka stacionárního RTG přístroje 1 588 000 Kč
  Z2018-013173 3. 9. 2018 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
Z TECHNIK s.r.o.
+4 další dodavatelé
Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice 24 537 824 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  367416 23. 9. 2013 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu 519 666 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované) lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. V rámci tohoto řízení požaduje zadavatel dodávku 9 ks světel a svítidel, když podrobnější vymezení plnění je uvedeno v technické specifikaci.
  P14V00006586 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice 19 700 647 Kč
  P14V00007632 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Dodávky inkontinenčních pomůcek a dětských plen odhad.cena 0 Kč
  P14V00007636 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Dodávky infuzních roztoků pro Jihočeské nemocnice odhad.cena 0 Kč
  P14V00006580 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sonografický videogastroskop - pořízení ( 1 950 000 Kč
  346621 9. 5. 2014 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu 26 782 922 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované) lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona na 21 částí: dodávka 2 ks ultrazvuku, dodávka 4 ks anesteziologického přístroje, dodávka 22 ks monitoringu (9+13), dodávka 5 ks defibrilátorů, dodávka 3 ks elektrochirurgických přístrojů + 2 ks EKG, dodávka 15 ks elektrických odsávaček, dodávka 14 ks nebulizátorů, dodávka 158 ks nemocničních lůžek, nočních stolků, dodávka 20 ks infuzní techniky, dodávka 9 ks světel a svítidel, dodávka 8 ks anesteziologických ventilátorů, dodávka 1 ks (soubor) chirurgických nástrojů, dodávka 1 ks chirurgické vrtačky, dodávka 44 ks zdravotnického nerez nábytku,...
  P15V00001161 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Obnova a upgrade endoskopického vybavení - 1 399 000 Kč
  P17V00004768 7. 7. 2017 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. PROTOM Strakonice, s.r.o.
Nemocnice Strakonice, a.s., interna – oprava 1 029 291 Kč
  Z2020-020738 21. 9. 2020 27. 7. 2020 Nemocnice Strakonice, a.s. Z TECHNIK s.r.o.
Obnova endoskopického vybavení Nemocnice 9 773 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky byl výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření kupní smlouvy na dodávku endoskopického vybavení pro Nemocnici Strakonice, a.s., a to podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace .
  P14V00007641 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Dodávky operačního rouškování a obvazového odhad.cena 0 Kč
  511385 17. 12. 2015 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Úklidové služby pro Nemocnici Strakonice a.s. odhad.cena 36 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění úklidových služeb vnitřních prostor nemocnice Strakonice a.s.
  P16V00004216 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ALDAST, spol. s r.o.
Bourání objektu k bydlení č.p. 358 na p.č. st. 454 1 796 003 Kč
  P16V00004214 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. HS Auto Staněk s.r.o.
Nákup sanitního vozidla – 2ks 1 596 000 Kč
  P14V00006893 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. MORAMEDICA SE
Porodní postel - pořízení 2ks (podepsáno 639 600 Kč
  P14V00006667 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Zajištění stravovacích služeb pro pacienty, odhad.cena 0 Kč
  209013 19. 9. 2012 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Dostavba a rekonstrukce Nemocnice Strakonice, a.s. odhad.cena 66 997 120 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku lékařské technologie nespojené pevně se stavbou „Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. (II. etapa)“ a stavbou „Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.s. (III. etapa)“.
  P15V00006830 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ZNAKON, a.s.
Areálové komunikace Nemocnice Strakonice, a.s. SO 4 941 040 Kč
  P15V00005634 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Ultrazvukový přístroj kardio – pořízení (podepsáno 1 457 047 Kč
  P14V00007495 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ALDAST, spol. s r.o.
Stavební úpravy 1.NP objektu č.parc. st. 419 pro 5 970 814 Kč
  P14V00006892 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. KovoS Czech s.r.o., Bořetín 80,394 70 Kamenice nad Lipou
Dodávka a instalace rehabilitačních van (podepsáno 537 138 Kč
  P15V00005730 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO NEMOCNICI STRAKONICE a.s. odhad.cena 0 Kč
  P15V00007596 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zpracování PD pro výběr zhotovitele_Rekonstrukce a 598 000 Kč
  Z2020-008344 3. 7. 2020 9. 4. 2020 NEMOCNICE STRAKONICE, a. s. Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních odhad.cena 16 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru strojovny bude na místě původního DA osazen jeden nový motorgenerátor s elektrickým záložním výkonem 900 kVA / 720 kW.
  P14V00006894 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Electric Medical Service, s.r.o.
Pojízdný RTG přístroj s C-ramenem - pořízení 1 650 000 Kč
  P14V00006642 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. HOSPIMED, spol. s r.o.
VZ - JŘbU Vybavení lékařskou technologií mimo 519 666 Kč
  369283 9. 10. 2013 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu odhad.cena 1 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 44 ks zdravotnického nerez nábytku nového (nikoliv demo nebo repasované), a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
  P16V00009606 1. 11. 2016 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Ing. Jiří Hájek
Údržba výsadby areálu Nemocnice Strakonice, a.s. 1 231 572 Kč
  P15V00004586 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. JP1 s.r.o.
Údržba venkovních prostor Nemocnice Strakonice, 921 076 Kč
  P15V00003236 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ELSTAV Strakonice v.o.s.
Stavební úpravy objektu NORD – HDS - 606 622 Kč
  P15V00001177 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o.
Systém přímé vizualizace žlučových cest - pořízení 959 800 Kč
  P14V00007545 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. Jiří Souček s.r.o.
Nákup sanitního vozidla (podepsáno 19.12.2012) 632 400 Kč
  P14V00006631 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Synthes, s.r.o.
+1 dodavatel
Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu - 4 4 522 592 Kč
  P14V00006626 neuvedena Nemocnice Strakonice, a.s. ALDAST, spol. s r.o.
Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje - 87 266 345 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy