Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:martin-frelich

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:martin-frelic...'

Nalezené veřejné zakázky 517 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-010103 3. 4. 2018 neuvedena ČEPS Invest, a.s. Předběžná tržní konzultace: Dočasné nebo trvalé
Předběžné oznámení Toto oznámení se vztahuje k předběžné tržní konzultaci ("Konzultace") k zamýšlenému záměru zadavatele rozšířit stávající vlastní kapacity projekčních činností ve výstavbě projektových linek velmi vysokého napětí v České republice; zadavatel za tím účelem zvažuje dočasné nebo trvalé pořízení závodu nebo jeho části od některého z vybraných podniků, zabývajících se projektovou činností těchto linek ("Záměr"). Předpokládaný předmět plnění Veřejné zakázky bude blíže představen v podkladové technické dokumentaci ke Konzultaci, která bude dodavatelům, kteří potvrdí zájem o účast, poskytnuta dle předpokladu 7 dnů před termínem konání osobního jednání v rámci Konzultace. Dodavatelé jsou vyzývání, aby se přihlásili do Konzultace do 9. 4. 2018, a to e-mailem na ondrej.curilla@havelpartners.cz. Osobní jednání se bude konat dle předpokladu ve dnech 23.-25. 4. 2018. Zadavatel upozorňuje a vyhrazuje...
  P13V00000003 3. 1. 2013 neuvedena Vysoká škola logistiky o.p.s. Kreativní zpracování, produkční zajištění a nákup odhad.cena 0 Kč
  P18V00146433 3. 10. 2018 neuvedena ČEPS Invest, a.s. Rámcová dohoda na projekci linek VVN a ZVN odhad.cena 0 Kč
  342146 3. 1. 2013 neuvedena Vysoká škola logistiky o.p.s.
Neznámý
  Z2018-033269 1. 10. 2018 neuvedena ČEPS Invest, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-033328 18. 1. 2021 neuvedena ČEPS Invest, a.s. EGEM s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
+34 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na projekci linek VVN a ZVN 9 510 527 160 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  630581 25. 1. 2016 neuvedena ČEPS, a.s. Dodatek č. 2 OTR-Otrokovice I, vypracování 20 192 092 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodatek č. 2 OTR-Otrokovice I, vypracování projektové dokumentace, výkon funkce generálního projektanta, výkon funkce autorského dozoru a vypracování místních provozně bezpečnostních předpisů. Vícepráce.
  220595 16. 1. 2015 neuvedena ČEPS, a.s.
Neznámý
  216137 9. 5. 2012 neuvedena ČEPS, a.s. ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA 420 kV CHODOV (NOVÉ POLE 1 870 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Vybudování zapouzdřené rozvodny napěťové úrovně 420 kV izolované plynem SF6 pro pole transformátoru T403 v rozvodně přenosové soustavy ČEPS, a.s. TR Chodov
  239002 11. 7. 2013 neuvedena ČEPS, a.s. V216 - Modernizace na vyšší parametry - dodatek č. 216 784 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby V216 TR Přeštice - TR Milín - modernizace na vyšší parametry - 63,752km, dodatek č 1 - nedodržení technologického postupu, oprava beton.zhlaví st.č.94 - snížení původní ceny z 217 500 000,00Kč - 716 000,00Kč = 216 784 000,00Kč
  524117 9. 10. 2015 neuvedena ČEPS, a.s. TR Čechy střed - Čechy střed I ,TR Čechy střed - 66 175 220 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR Čechy střed - Čechy střed I ,TR Čechy střed - přeúst. vedení - Dodatek č.6;Dodatek č.6 - Dodatek zahrnuje objednatelem dodatečně požadované projektové práce;VÍCEPRÁCE - navýšení Dodatkem č. 6 o 451 500,- Kč, cena díla celkem 66 175 220,- Kč
  220303 12. 10. 2012 neuvedena ČEPS, a.s. Vedení 400 kV V413 - Smyčka HBM - zhotovení 24 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Vedení 400 kV V413 - Smyčka HBM, zhotovení proj. dok. (DUR-PD pro vydání rozh. o umístění stavby, DSP-PD pro stav. povol, TDW-tendrová dok. pro výběr zhotovitele stavby, návrh hmg. výstavby), výkon funkce gen. projektanta. V SoD bude klauzule, že část plnění VZ nesmí být zajišť. subdodavatelem.
  508306 15. 1. 2018 neuvedena ČEPS, a.s. Dodatek č. 3 - dodávka trojf. autotransformátoru
Oprava Dodatek č. 3 - posun termínu + vícenáklady za uskladnění
  P16V00113337 neuvedena ČEPS, a.s. OMEXOM GA Energo s.r.o.
SOK – T203 výměna za T403 (P.0366) stavebně - 152 750 000 Kč
  519252 30. 7. 2015 neuvedena ČEPS, a.s. Dodatek č. 2 PRN - T402 nový včetně pole 6 536 117 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodatek č. 2 PRN - T402 nový včetně pole;- rozšíření předmětu díla
  226461 15. 3. 2013 neuvedena ČEPS, a.s. Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV 14 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka 12 ks venkovních třípólových vypínačů napěťové úrovně 245 kV s izolací vzduchem a zhášecím médiem SF6, s jednou zhášecí komorou na pól (bez řídicího kondenzátoru) a s pružinovým pohonem včetně dodávky nosné konstrukce a propojovacích kabelů, včetně poskytnutí služby šéfmontáže, v letech 2013 - 2016.
  239004 27. 11. 2012 neuvedena ČEPS, a.s. Vedení V452 TR Bezděčín - TR Neznášov - 54 718 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Vedení V452 TR Bezděčín - TR Neznášov - modernizace vedení - dodatek č. 2 - stavební část se bude celá realizovat v roce 2012 a celková cena díla se zvyšuje o částku 54.718.490,00Kč (celková cena díla - 810.070.845,00Kč)
  484160 25. 3. 2014 neuvedena ČEPS, a.s. Poskytování služeb souvisejících s provozem 21 374 304 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Služby související s obsluhou a provozováním zařízení přenosové soustavy, a to podle pokynů Dispečinku ČEPS a podle požadavků pracovníků přenosové soustavy v souladu s dispečerským řádem, ČSN, PNE a závaznými právními předpisy s cílem zabezpčení spolehlivého a bezpečného chodu přenosové soustavy. Jedná se o výkon činností provozovatele na zařízení přenosové soustavy ve smyslu ČSN EN 50110-1 e2 a PNE 33 0000-6 v platném znění. Působnost v oblasti Západ, Střed a Východ - dodatek č. 6 ke smlouvě 1800001015 platný pro rok 2014 .
  498814 1. 2. 2018 neuvedena ČEPS, a.s. Společnost Hradec (společnost společníků)
HRA - PST, stavebně-montážní práce - Dodatek č. 4 644 427 611 Kč
Oznámení o změně
  P15V00032391 17. 8. 2019 neuvedena ČEPS, a.s. SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
HBM - Mírovka II (P.0365) stavebně montážní práce 288 750 000 Kč
  P19V00165158 25. 5. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. V423 – modernizace na vyšší parametry, I. Etapa odhad.cena 0 Kč
  P13V00002414 12. 4. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. ELEKTROSYSTEM a.s.
SCOPT- Subsystém pro bezpečnou optimalizaci 11 120 000 Kč
  P13V00009714 12. 4. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. GRUBER spol.s r.o.
Letecké kontroly vedení přenosové soustavy 110, 92 671 339 Kč
  639023 4. 9. 2019 neuvedena ČEPS, a.s. Siemens, s.r.o.
Dodávka venkovních třípólových vypínačů 420 kV, 128 556 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P15V00033590 17. 8. 2019 neuvedena ČEPS, a.s. SERW, spol. s r.o.
Dodávka odpojovačů a podpěrných izolátorů pro pole 3 630 456 Kč
  P13V00010431 12. 4. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. ELEKTROTRANS a.s.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
V410 zdvojení vedení 20 097 000 000 Kč
  P18V00147128 12. 4. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. NZ - V490/491 – vedení 400 kV PRE - VIT (P.0390), odhad.cena 0 Kč
  P20V00177880 14. 7. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. V424 - modernizace, stavebně-montážní práce odhad.cena 0 Kč
  P20V00178927 3. 8. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. V423 – modernizace na vyšší parametry, I. Etapa odhad.cena 0 Kč
  P16V00113335 neuvedena ČEPS, a.s. Metrostav a.s.
BHD-budova D (P.0359) - BHD-demolice, venkovní 339 000 000 Kč
  P14V00027245 neuvedena ČEPS, a.s. ASE, s.r.o.
Nionex a.s.
TR Otrokovice – Otrokovice I, stavebně – montážní 917 000 000 Kč
  P14V00027170 neuvedena ČEPS, a.s. EGEM s.r.o.
PROFI EMG s.r.o.
+1 dodavatel
VER-TR400/110kV - realizace 1 603 121 982 Kč
  P14V00026958 neuvedena ČEPS, a.s. EGEM s.r.o.
PROFI EMG s.r.o.
+1 dodavatel
HRA - PST (P.0360) 1 544 997 000 Kč
  P17V00130012 17. 10. 2017 neuvedena ČEPS, a.s. PROFI EMG s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
+11 dalších dodavatelů
V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce 5 283 400 000 Kč
  Z2019-018919 28. 12. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. Bohemia Müller s.r.o.
OPO - obnova stanice (P.0457), stavebně-montážní 235 000 000 Kč
Oznámení o změně
  104029 23. 12. 2011 neuvedena ČEPS, a.s. TR Chodov, Modernizace řídícího systému, odhad.cena 443 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Kompletní realizace stavebně-montážních prací na "TR Chodov, I. Modernizace řídícího systému, II. Transformátor T403 - nový".
  487426 9. 5. 2014 neuvedena ČEPS, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě ZAPOUZDŘENÁ ROZVODNA 420 1 953 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem smlouvy je vybudování zapouzdřené rozvodny napěťové úrovně 420 kV izolované plynem SF6 pro pole transformátoru T403 v rozvodně přenosové soustavy ČEPS, a.s. TR Chodov;Předmětem dodatku č. 1 je uplatnění opčního práva na montáž zapouzdřené rozvodny v transformovně Chodov.
  492958 23. 7. 2014 neuvedena ČEPS, a.s. TSFO - revitalizace - DODATEK č.1 133 647 956 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky JŘBU je revitalizace stávajícího "Technického systému fyzické ochrany" - (dále "TSFO ČEPS"), tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz TSFO ČEPS prostřednictvím upgrade stávajícího řídicího systému pro TSFO a výměnou zastaralých technických prostředků TSFO v rozsahu stanoveném Technickou specifikací akce;Dodatek č.1 - rozšíření předmětu díla, původní cena: 115 847 662,- Kč, Dodatek č.1: 17 800 294,-Kč, celkem: 133 647 956,- Kč
  P18V00146446 3. 10. 2018 neuvedena ČEPS, a.s. Poskytnutí technické podpory a servisu TSFO ČEPS odhad.cena 0 Kč
  522562 18. 9. 2015 neuvedena ČEPS, a.s. Dodatek č. 1 - SLV - obnova ochran, ŘS a VS 145 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodatek č. 1 - SLV - obnova ochran, ŘS a VS;- posun termínu dodávky
  369758 15. 10. 2013 neuvedena ČEPS, a.s. TR Čechy střed - Čechy střed I;TR Čecvhy střed - 59 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR Čechy Střed – Čechy Střed I;DUR a DPS pro realizaci provizorního propojení V410 + V454;změny v obchodním měření - změny napájení OM, zněna kopírovacího relé;• zvýšení ceny o 863.590,00Kč
  483287 13. 3. 2014 neuvedena ČEPS, a.s. TR BEZDĚČÍN - Bezděčín I a T 402 - výměna, 543 419 616 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR BEZDĚČÍN - Bezděčín I a T 402 - výměna, stavebně-montážní práce - Dodatek č. 3
  Z2018-013040 14. 2. 2019 28. 5. 2018 ČEPS, a.s. SERW, spol. s r.o.
Dodávka odpojovačů, uzemňovačů a podpěrných 162 372 904 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby dodávka odpojovačů a uzemňovačů 245 kV a 420 kV a podpěrných izolátorů pro soustavu 110 kV, 220 kV a 400 kV v letech 2019-2023
  402679 24. 11. 2014 neuvedena ČEPS, a.s. TSFO - revitalizace - DODATEK č.2 137 257 972 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky JŘBU je revitalizace stávajícího "Technického systému fyzické ochrany" - (dále "TSFO ČEPS"), tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz TSFO ČEPS prostřednictvím upgrade stávajícího řídicího systému pro TSFO a výměnou zastaralých technických prostředků TSFO v rozsahu stanoveném Technickou specifikací akce;Dodatek č.1 - rozšíření předmětu díla, původní cena: 115 847 662,- Kč, Dodatek č.1: 17 800 294,-Kč, celkem: 133 647 956,- Kč;Dodatek č.2 - rozšíření předmětu díla, původní cena: 133 64 7956,- Kč, Dodatek č.2: 3 610 016,-Kč, celkem: 137 257 972,- Kč
  518230 16. 7. 2015 neuvedena ČEPS, a.s. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování servisních 110 465 346 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem dodatku č. 5 je rozšíření stávající servisní smlouvy z důvodu nárůstu množství servisovaného zařízení.
  361952 15. 10. 2013 neuvedena ČEPS, a.s. V 458 Krasíkov - H. Životice - výstavba nového odhad.cena 21 500 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kombinovaného zemnícího lana (OPGW) v zákaznických délkách, dále dodávka armatur (dle sestav v příloze Zadávací dokumentace OPGW) a spojkovacích krabic pro vedení s provozním označením V458 Krasíkov – Horní Životice (oblast Severní Morava);A. Pro etapy I, II, III, IVa celková délka trasy OPGW uvedených etap činí cca 55335 m;B. Pro etapu IVb téhož vedení budeme požadovat následující opci dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) - délka trasy etapy IVb činí cca 27071 m - bude upřesněno po dopracování projektové dokumentace. Nabízející nabídne pro opci stejné OPGW jako v bodě A.;Stavba je z důvodu veřejnoprávních projednání členěna na tyto etapy: A: Etapa I, II, III, IVa - předpoklad zahájení dodávky v 2015. Etapa IVb, v délce vedení 27071m není předmětem plnění, Zadavatel si však vyhrazuje právo...
  Z2018-001919 16. 3. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. Elektrotrans a.s.
Vedení 400 kV V406/407-Nové dvojité vedení 89 920 000 Kč
Oznámení o změně Vedení. 400 kV V406/407- Nové dvojité vedení Kočín - Mírovka, zhotovení proj. dok. (DUR-PD pro vydání rozh. o umístění stavby, DSP-PD pro stav. povol, TDW-tendrová dok. pro výběr zhotovitele stavby, návrh hmg. výstavby), výkon funkce gen. projektanta.
  403909 17. 8. 2019 neuvedena ČEPS, a.s. SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
HBM - Mírovka II (P.0365) stavebně montážní práce 288 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P18V00142611 5. 9. 2019 neuvedena ČEPS, a.s. OMEXOM GA Energo s.r.o.
V465/466 - modernizace (P.0484), stavebně-montážní 245 500 000 Kč
  P16V00114625 12. 4. 2020 neuvedena ČEPS, a.s. 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
E13 SERVICES s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ ELEKTROENERGETICKÉ 46 110 230 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy