Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:martin-janicek-13

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:martin-janice...'

Nalezené veřejné zakázky 57 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2017-012544 12.05.2017 neuvedena Podniky města Šumperka a.s. MORYS s.r.o.
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a 22 449 236 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - úpravy střešního pláště, nosných ocelových konstrukcí– vazníků, nové vnitřní osvětlení ZS, nové vzduchotechnické rozvody odvlhčování a umístění zařízení pro odvod tepla a kouře. Součástí je zbudování nové strojovny vzduchotechniky–odvlhčování a rozšíření stávající rozvodny NN do prostoru pod tribunou, dále plynoinstalace–napojení hořáků jednotek VZD odvlhčování a zbudování venkovních základových konstrukcí pro umístění technologického zařízení vzdu
  Z2017-036394 25.10.2018 31.01.2018 Podniky města Šumperka a.s. PKS stavby a.s.
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v 155 444 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a komplexní rekonstrukci stávajícího objektu krytého bazénu, který je v provozu více jak 25 let. Stávající 50 metrový venkovní bazén, který je v nevyhovujícím technickém stavu, bude zrušen a stavebně upraven tak, aby vznikla relaxační plocha se sadovými úpravami jako další prvek nabízených služeb krytého bazénu, který bude přes venkovní plochu propojen s hlavní bazénovou halou a zrekonstruovaným malým venkovním bazénem, kam bude vložena nerezová vana a velká skluzavka. Celý stavební záměr je řešen s ohledem na úspory vlastních provozních nákladů, energetické náročnosti, využívání odpadních vod pro provozní potřeby apod. Celková rekonstrukce zajistí celoroční moderně řešené plnohodnotné sportovně regenerační zařízení, které uspokojí požadavky obyvatel města a ostatních návštěvníků. Podrobnou specifikaci poptávaného plnění stanovuje technická...
  Z2022-009144 25.05.2022 11.04.2022 Podniky města Šumperka a.s. FORTEX STAVBY s.r.o.
Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v 52 905 062 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby (1. část) a zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí (2. část). Hlavním předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B, parcela p. č. st. 3108, parcela p. č. 1257/128, 1257/114, 1257/115 a parcela p. č. 1257/117, které jsou změnou dokončené stavby. Předmět 1. části plnění je detailně vymezen v přiložené projektové dokumentaci pro realizaci stavby, která je přílohou č. 1.1 z
  524196 09.10.2015 neuvedena Podniky města Šumperka a.s.
Neznámý
  523965 01.04.2016 neuvedena Podniky města Šumperka a.s. Modernizace technologie chlazení ledové plochy 32 370 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace technologie výroby ledu a navazující vybudování nové betonové desky pro ledovou plochu včetně spodní stavby tak, aby došlo ke snížení náplně čpavku a zvýšení úrovně technologického zařízení na současnou úroveň jak z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti, tak z hlediska spotřeby energie. V rámci budování nové betonové desky dojde k demontáži stávajícího hrazení ledové plochy a to včetně střídaček a trestných lavic, kdy následně budou vybudovány nové mantinely včetně ploch pro střídačky, zázemí pro časoměřiče a trestné lavice. Stávající chlazená deska bude vybourána vybourána do hloubky cca 4 m. Nová chladicí deska bude osazena tepelnou izolací. Dojde k vybudování nového energokanálu a k přístavbě nové rolbovny. Ve strojovně bude opravena rozvodna elektro a instalovány nové měřící a regulační zařízení.
  P19V00000003 20.05.2019 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov - odhad.cena 0 Kč
  P20V00000004 08.07.2020 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. EKODRILL, s.r.o.
Nový Maletín - vodní zdroj pro oblast Maletín a 527 600 Kč
  P20V00000002 19.02.2020 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ odhad.cena 0 Kč
  P18V00000002 29.05.2018 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Stavební úprava VDJ Květná Staré Město II. odhad.cena 0 Kč
  P19V00000001 19.03.2019 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zajištění organizačních a odborných činností odhad.cena 0 Kč
  P20V00000003 12.02.2020 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. EKODRILL, s.r.o.
Lesnice – jímací území, vodní zdroj pro skupinový 4 114 015 Kč
  P20V00000001 02.01.2020 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ odhad.cena 0 Kč
  P21V00000002 21.01.2021 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 21.02 Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. odhad.cena 0 Kč
  P17V00000001 18.08.2017 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Projektová příprava, vyřízení úředních povolení a odhad.cena 0 Kč
  P16V00000001 02.03.2016 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Zpracování projektové dokumentace stavby Mohelnice odhad.cena 0 Kč
  P18V00000001 10.04.2018 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. „Lesnice – jímací území, vodní zdroj pro skupinový odhad.cena 0 Kč
  P15V00000013 29.12.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. IMOS Brno, a.s.
Horní Pomoraví II - sever - dodatečné stavební 108 605 665 Kč
  P15V00000001 27.03.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Horní Pomoraví II – sever odhad.cena 0 Kč
  P15V00000010 29.12.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. IMOS Brno, a.s.
Horní Pomoraví II - sever - dodatečné stavební 21 016 692 Kč
  P15V00000007 08.10.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. IMOS Brno, a.s.
Horní Pomoraví II - sever - dodatečné stavení 6 581 312 Kč
  P14V00000001 09.12.2014 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Správa a provozování kanalizační složky odhad.cena 0 Kč
  P15V00000011 29.12.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. OHL ŽS, a.s.
Horní Pomoraví II - jih - dodatečné stavební práce 14 436 229 Kč
  P15V00000004 31.03.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Financování projektu Horní Pomoraví II odhad.cena 0 Kč
  P15V00000008 08.10.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, Divize 3 Olomouc
Horní Pomoraví II - jih - dodatečné stavební práce 10 888 210 Kč
  P15V00000006 01.10.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, Divize 3 Olomouc
Horní Pomoraví II - jih - dodatečné stavební práce 8 392 301 Kč
  P15V00000003 31.03.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Správce stavby Horní Pomoraví II odhad.cena 0 Kč
  P15V00000005 31.03.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Poskytnutí služeb autorského dozoru odhad.cena 0 Kč
  P15V00000012 29.12.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. OHL ŽS, a.s.
Horní Pomoraví II - JIH - dodatečné stavební práce 74 796 517 Kč
  P15V00000002 27.03.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Horní Pomoraví II – jih odhad.cena 0 Kč
  P15V00000009 14.10.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. IMOS Brno, a.s.
Horní Pomoraví II - sever - dodatečné stavební 9 556 227 Kč
  P21V00000003 11.02.2021 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 22.01 Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty n. odhad.cena 0 Kč
  P21V00000001 11.01.2021 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. „Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ odhad.cena 0 Kč
  P21V00000004 07.05.2021 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II. odhad.cena 0 Kč
  P22V00000001 10.01.2022 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 21.29_Vrt LES1 Lesnice – zapojení vodního zdroje odhad.cena 0 Kč
  Z2019-046180 02.01.2020 04.02.2020 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ odhad.cena 1 457 523 501 Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování Vodohospodářského majetku po roce 2020, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“).
  P22V00000002 11.02.2022 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 21.43_ÚV Moravičany – dostavba AN, rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P22V00000005 11.07.2022 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 12.01.2017 24.10.2016 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Sobotín - rozšíření gravitační splaškové 22 569 350 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce 7405,6 m v obci Sobotín, z toho 4000,8 m stok PP DN 250 a 3404,8 m připojení, včetně souvisejících činností
  P19V00000002 28.08.2019 26.04.2019 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov 86 137 956 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba nové oddílné kanalizace Václavova, místní částí města Zábřeh, výstavba čistírny odpadních vod pro 750 EO a stavbu vodovodu Václavov, místní částí města Zábřeh, která zajistí její zásobování pitnou vodou.
  P21V00000005 18.02.2022 21.07.2021 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk 91 951 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je nadlimitní veřejnou zakázkou, jejímž účelem je pořízení technologie odvodňovací linky a technologie pásové nízkoteplotní sušárny kalů, včetně zpracování související projektové dokumentace pro výstavbu haly a samotná výstavba haly, v níž bude technologie umístěna. Veřejná zakázka „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je veřejnou zakázku dělenou na části, přičemž jednotlivými částmi jsou: část 1. Dodávka a servis technologie část 2. Projektant dokumentace pro provedení stavby, včetně autorského dozoru část 3. Výstavba haly část 4. Technický dozor Aktuálně je zadávána část 1. Dodávka a servis technologie. Účel a předmět této části jsou popsány dále.
  Z2021-010236 25.03.2021 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. TRASKO, a.s.
TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.
„Mohelnice - odkanalizování místní části Újezd“ 17 695 196 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Odkanalizování místní části Újezd“, číslo žádosti 1190400052 realizovaného v rámci Národního programu životní prostředí. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Odkanalizování místní části Újezd“ vypracované projektantem VZ PROJEKT s.r.o., IČO: 08933499, se sídlem Javorová 222, 788 13 Vikýřovice, hlavní projektant Ing. Vladimír Z
  Z2022-036733 14.09.2022 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
SAFETY PRO s.r.o.
„Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - 5 370 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb Stavebně technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ realizované s finanční podporou Státního fondu životního prostředí z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020
  Z2022-014008 19.04.2022 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“
Předběžné oznámení Veřejná zakázka s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je nadlimitní veřejnou zakázkou, jejímž účelem je pořízení technologie odvodňovací linky a technologie pásové nízkoteplotní sušárny kalů, včetně zpracování související projektové dokumentace pro výstavbu haly a samotná výstavba haly, v níž bude technologie umístěna. Veřejná zakázka „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je veřejnou zakázku dělenou na části, přičemž jednotlivými částmi jsou: část 1. Dodávka a servis technologie část 2. Projektant dokumentace pro provedení stavby, včetně autorského dozoru část 3. Výstavba haly část 4. Technický dozor Aktuálně je zadávána část 3. Výstavba haly. Účel a předmět této části jsou popsány v zadávací dokumentaci.
  P22V00000004 16.09.2022 11.07.2022 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - 88 773 578 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Veřejná zakázka s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je nadlimitní veřejnou zakázkou, jejímž účelem je pořízení technologie odvodňovací linky a technologie pásové nízkoteplotní sušárny kalů (dále jen „technologie“), včetně zpracování související projektové dokumentace pro výstavbu haly a samotná výstavba haly, v níž bude technologie umístěna. Veřejná zakázka „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“ je veřejnou zakázku dělenou na části, přičemž jednotlivými částmi jsou: část 1. Dodávka a servis technologie část 2. Výstavba haly Aktuálně je zadávána část 2. Výstavba haly. Účel a předmět této části jsou popsány dále. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s výstavbou haly v rámci projektu „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk“, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011519 realizovaného...
  529483 31.12.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. OHL ŽS, a.s.
Horní Pomoraví II - JIH - dodatečné stavební práce 74 796 517 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  524358 13.10.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, Divize 3 Olomouc
Horní Pomoraví II - jih - dodatečné stavební práce 10 888 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  479942 28.01.2014 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Poskytnutí služeb autorského dozoru 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výkon autorského dozoru na stavbě projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze".
  529482 31.12.2015 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. IMOS Brno, a.s.
Horní Pomoraví II - sever - dodatečné stavební 108 605 665 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  644568 27.09.2016 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk,a.s. Sobotín - rozšíření gravitační splaškové odhad.cena 27 336 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace v délce 7405,6 m v obci Sobotín, z toho 4000,8 m stok PP DN 250 a 3404,8 m připojení, včetně souvisejících činností.
  60062220 29.12.2011 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Financování projektu Horní Pomoraví II 17 180 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Poskytnutí investičního úvěru k dofinancování realizace projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" spolufinancovaného z Operačního programu Životního prostředí