Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:martin-major

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:martin-major'

Nalezené veřejné zakázky 276 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00164226 14. 10. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektronické odbavování cestujících – 2. etapa: odhad.cena 0 Kč
  P17V00118752 1. 2. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava tramvajové trati Brněnská - Hraniční, 9 677 600 Kč
  206316 25. 7. 2012 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Obnova vozového parku tramvají - nákup 307 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka 14 ks částečně nebo plně nízkopodlažních tramvají (nízkopodlažnost minimálně u 1 vstupu) pro městskou hromadnou dopravu osob schválených pro provoz v ČR a vybavených informačním a odbavovacím systémem pro cestující v provedení umožňujícím při spojení zády k sobě obousměrný provoz v soupravě.
  P17V00121369 10. 4. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. 185 069 380 Kč
  P21V00189586 3. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Ing. Radek Švec
Kácení dřevin pro stavby Odstavy tramvají 60 200 Kč
  P20V00172548 8. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektropráce Spáčil s.r.o.
Elektroinstalace dílny Koželužská - III.etapa 5 358 688 Kč
  528588 12. 4. 2016 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Nákup nízkopodlažních autobusů pro roky 2016 - 156 683 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P21V00191003 25. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava havarijního stavu výhybek č. 54, 41 ul. 1 999 988 Kč
  P21V00192692 21. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava havarijního stavu výhybky č. 59 Rubik 2 335 018 Kč
  P19V00157215 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava kolejového oblouku křižovatka ul. 0 Kč
  P17V00118888 6. 2. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Rámcová dohoda na dodávky pneumatik pro DPMO, a.s. odhad.cena 0 Kč
  633858 26. 5. 2016 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2019-013502 16. 8. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Modernizace 1 kusu tramvaje T3 pro DPMO, a.s. 20 031 827 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2017-008171 24. 8. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, 38 520 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je: • Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 2 kusů modernizovaných částečně nízkopodlažních jednočlánkových tramvají jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Technická specifikace modernizované tramvaje “ a v článku 12.3. těchto Zadávacích podmínek; • provedení souvisejících činností; • individuální a komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) do plného provozu; • provádění záručního servisu dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) v rozsahu SMLOUVOU sjednaném a to po celou dobu trvání 36 měsíční záruční doby; • provádění pozáručního servisu dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) v rozsahu SERVISNÍ...
  P19V00157215 29. 5. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava kolejového oblouku křižovatka ul. 0 Kč
  Z2018-009218 1. 6. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava tramvajové trati – ul. Brněnská, Olomouc SO 20 452 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00177954 15. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava havarijního stavu tramvajové trati ul. 2 460 998 Kč
  P20V00183114 23. 10. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SAFETY PRO s.r.o.
Zajištění TDS – Měnírna Fibichova 1 872 000 Kč
  P17V00129157 27. 9. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. OHL ŽS, a.s.
SO-01 Výměna technologie měnírny Jih, Olomouc a 16 382 188 Kč
  P19V00157984 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Sdružené dodávky zemního plynu pro DPMO, a.s. pro odhad.cena 0 Kč
  P19V00154056 28. 3. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, 15 884 959 Kč
  P20V00177954 15. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Oprava havarijního stavu tramvajové trati ul. odhad.cena 0 Kč
  Z2018-030130 1. 3. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Projektová dokumentace – Výměna technologie MR 1 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  366989 18. 12. 2013 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Solaris Bus & Coach S.A.
Nákup nízkopodlažních autobusů pro rok 2014 28 248 363 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  528608 22. 6. 2016 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Modernizace tramvají pro rok 2016 33 710 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2017-031128 23. 3. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. PRO NORTH CZECH, a.s.
ALMA PNEU s.r.o.
+1 dodavatel
Protektorace autobusových pneumatik 275/70 R 22,5" 1 671 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00159219 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. UCED LDS s.r.o.
Sdružené dodávky zemního plynu pro DPMO, a.s. pro 0 Kč
  P17V00120925 30. 3. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava tramvajové trati Hodolany, Olomouc 15 609 025 Kč
  Z2020-003928 4. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Nákup 1 kusu plně nízkopodlažní tramvaje s 28 022 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P21V00198410 16. 7. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Sdružené dodávky zemního plynu pro rok 2022 odhad.cena 0 Kč
  P19V00159219 4. 7. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. UCED LDS s.r.o.
Sdružené dodávky zemního plynu pro DPMO, a.s. pro 0 Kč
  P20V00173792 30. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektroline a.s.
Oprava napájecích kabelů MR Střed - most Bristol - 8 734 250 Kč
  Z2018-030131 1. 3. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Projektová dokumentace: Olomouc – odstavy 5 970 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  633860 10. 3. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Nákup plně nízkopodlažního elektrobusu pro DPMO, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  230346 3. 9. 2012 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Neznámý
  P20V00186292 22. 12. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. RENOWELD a.s.
Výroba a dodání kolejového rozvětvení výhybek č. 2 961 200 Kč
  P17V00129157 27. 9. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. OHL ŽS, a.s.
SO-01 Výměna technologie měnírny Jih, Olomouc a 16 382 188 Kč
  P17V00121996 26. 4. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava tramvajové křižovatky náměstí Hrdinů, 32 088 044 Kč
  Z2019-036987 13. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění vozidel DPMO, a.s. - 2 8 986 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00121996 12. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava tramvajové křižovatky náměstí Hrdinů, 32 088 044 Kč
  P20V00172548 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektroinstalace dílny Koželužská - III.etapa odhad.cena 0 Kč
  P20V00183830 6. 11. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SAFETY PRO s.r.o.
Zajištění TDS – Odstavy tramvají Jeremenkova 5 796 000 Kč
  633860 1. 8. 2016 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Nákup plně nízkopodlažního elektrobusu pro DPMO, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-014922 30. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. OHL ŽS, a.s.
Výměna technologie MR Západ, dispečinku měníren a 52 195 822 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P21V00194585 20. 5. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektroline a.s.
Oprava napájecích kabelů MR Střed - ul. Palackého 9 832 066 Kč
  P17V00123726 12. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.
Výměna napájecích kabelů MR Střed I.etapa 7 771 960 Kč
  P21V00187758 29. 1. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. OHL ŽS, a.s.
Měnírna Fibichova 44 898 398 Kč
  P21V00192316 15. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektroline a.s.
Výměna napájecích kabelů NK 41 – ul. Vejdovského 1 658 281 Kč
  P17V00123726 1. 6. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.
Výměna napájecích kabelů MR Střed I.etapa 7 771 960 Kč
  Z2017-009128 9. 10. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. 185 069 380 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy