Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:martin-muzikant

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:martin-muzika...'

Nalezené veřejné zakázky 6 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00000001 neuvedena Jihoměstská majetková HANES s.r.o.
Dodávka 2 výkonných samosběrných zametacích strojů 4 947 000 Kč
  208099 21.02.2012 neuvedena Jihoměstská majetková a.s. Dodávky elektrické energie 24 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na základě níž budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky k dodávkám silové části elektřiny (dále jen „dodávky“)v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též převzetí závazku odebírat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za odchylku ve smyslu vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.
  355621 31.05.2013 neuvedena Jihoměstská majetková HANES s.r.o.
Dodávka 2 výkonných samosběrných zametacích strojů 4 947 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  349530 29.03.2013 neuvedena Jihoměstská majetková a.s.
Neznámý
  P19V00165760 28.01.2020 neuvedena Jihoměstská majetková a.s. Rekonstrukční stavební práce bytových a nebytových odhad.cena 100 000 000 Kč
Oprava národního formuláře Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou Zhotovitelé pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při rekonstrukcích bytových a nebytových prostor (dále jen „Stavební práce“). Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu čtyř (4) let, a to se čtyřmi dodavateli. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody budou stavební práce při rekonstrukcích bytových a nebytových prostor. Spec
  P17V00125843 04.01.2018 neuvedena Jihoměstská majetková a.s. Griffin a.s.
Griffin, a.s.
Výkon strážní služby v objektech Jihoměstské 162 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon strážní služby za účelem ochrany zdraví a života osob a ochrany majetku před odcizením, zničením či poškozením ve dvou objektech Jihoměstské majetkové a.s.