Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:martin-pecina

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:martin-pecina'

Nalezené veřejné zakázky 45 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2017-010827 26. 4. 2017 neuvedena ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  P12V00000001 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Dodávka diagnostického a měřícího zařízení odhad.cena 0 Kč
  P17V00003083 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. Modelové technologické zařízení pro testování odhad.cena 0 Kč
  P21V00006280 14. 8. 2021 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Instalace měřící techniky a poloprovozní měření 6 odhad.cena 0 Kč
  Z2020-028582 14. 8. 2020 neuvedena TENDON Reality s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  348237 18. 3. 2013 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. DODÁVKA SIMULÁTORU AKCELERAČNÍCH ÚČINKŮ PRO ÚČELY 8 099 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátoru akceleračních účinků pro účely výzkumu a vývoje, jehož účelem je zvýšení výzkumně inovačních kapacit v oblasti víceúčelových mechatronických a hydraulických systémů včetně inteligentních řídicích systémů se zaměřením na cílové tržní segmenty strojírenství a energetika. Zadavatel realizací této veřejné zakázky získá unikátní konkurenční postavení díky schopnostem přesně simulovat a následně měřit akcelerační účinky víceúčelových mechatronických a hydraulických systémů.
  P17V00001354 7. 3. 2017 neuvedena ELVAC a.s. Kamerové centrum – testování systému strojového odhad.cena 0 Kč
  360641 18. 7. 2013 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald - 164 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem části B této veřejné zakázky jsou stavební práce na opravách výtluků tryskovou metodou na místních komunikacích ve městě Rychvald v celkovém objemu cca 56 t asfalto-betonu.
  P17V00003998 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC a.s. Zavádění elektromobility do podnikové praxe ELVAC odhad.cena 0 Kč
  P20V00007793 17. 9. 2020 neuvedena TENDON Reality s.r.o. Úspory energie firmy TENDON Reality s.r.o. odhad.cena 0 Kč
  236532 31. 10. 2012 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Dodávka simulátoru akceleračních účinků pro účely
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka simulátoru akceleračních účinků pro účely výzkumu a vývoje (zakázka na dodávky), tj. průmyslového stroje, který bude schopen přesně simulovat a měřit akcelerační účinky víceučelových mechatronických a hydraulických systémů, a který bude využitelný na trhu strojírenství a energetiky.
  P17V00008449 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC a.s. Robotické centrum – testování robotických aplikací odhad.cena 0 Kč
  P18V00001919 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC a.s. Laboratorní přístroje pro vývoj HW III odhad.cena 0 Kč
  P17V00006654 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem odhad.cena 0 Kč
  P12V00000002 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Dodávka simulátor akceleračních účinků pro účely odhad.cena 0 Kč
  P15V00007806 neuvedena ELVAC a.s. 5osé frézovací centrum odhad.cena 0 Kč
  Z2020-033021 21. 9. 2020 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. PSP Engineering a.s.
Virtuální optimalizace a vývoj funkčních vzorků 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  240595 12. 12. 2012 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Dodávka simulátoru akceleračních účinků pro účely odhad.cena 8 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka simulátoru akceleračních účinků pro účely VaV (koupě simulátoru), tj. průmyslového stroje, který bude schopen přesně simulovat a měřit akcelerační účinky víceučelových mechatronických a hydraulických systémů, a který bude využitelný na trhu strojírenství a energetiky.
  235784 23. 10. 2012 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
Neznámý
  P20V00003157 29. 4. 2020 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. PSP Engineering a.s.
Virtuální optimalizace a vývoj funkčních vzorků 0 Kč
  P20V00003541 15. 5. 2020 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. PRESSHYDRAULIKA, s.r.o.
Virtuální optimalizace a vývoj funkčních vzorků 0 Kč
  528511 15. 1. 2016 neuvedena ELVAC a.s. 5osé frézovací centrum odhad.cena 37 000 Kč
Neznámý Předmět plnění výběrového řízení je dodávka zařízení v následujícím členění:;I. 5ti osé frézovací centra minimálně s 2 letou podporou;II. SW;III. sada nástrojů a vybavení
  P15V00007960 neuvedena ELVAC a.s. 5osé frézovací centrum odhad.cena 0 Kč
  P17V00008778 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC a.s. Systém pro teplotní kalibraci měřicích karet odhad.cena 0 Kč
  P17V00008482 20. 11. 2017 neuvedena ELVAC a.s. Robotické centrum – testování robotických aplikací odhad.cena 0 Kč
  P17V00004691 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC a.s. Multipohonové a 2-osé pracoviště odhad.cena 0 Kč
  P16V00000010 neuvedena ELVAC a.s. 5ti osé frézovací centrum odhad.cena 0 Kč
  527643 4. 12. 2015 neuvedena ELVAC a.s.
Neznámý
  360640 18. 7. 2013 neuvedena Město Rychvald Oprava místních komunikací ve městě Rychvald 1 521 184 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem části A této veřejné zakázky jsou stavební práce na celoplošných vysprávkách místních komunikací ve městě Rychvald. Místní komunikace se nacházejí na ulicích Jarošovická, Lutyňská, Odbočka z Lutyňské Předmětem části B této veřejné zakázky jsou stavební práce na opravách výtluků tryskovou metodou na místních komunikacích ve městě Rychvald v celkovém objemu cca 56 t použité živičné směsi.
  P17V00008786 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC a.s. Laboratorní přístroje pro vývoj HW II odhad.cena 0 Kč
  P17V00005832 12. 4. 2020 neuvedena ELVAC a.s. 5osé frézovací centrum 8-2017 odhad.cena 0 Kč
  359773 1. 8. 2013 neuvedena Ing. Kamil Lisal Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  371803 4. 11. 2013 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Stavební práce v rámci projektu - Vývojové centrum 4 387 199 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení stavebních prací dle Dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PROJEKT HTL, s.r.o.
  241537 21. 12. 2012 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Dodávka diagnostického a měřícího zařízení 1 095 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostického a měřícího zařízení hydraulických bloků. Jedná se o zařízení, které slouží k testování vyráběných hydraulických bloků. Zkoušení bude prováděno na zkušebním stole, vybaveném rozvodným blokem tlakové kapaliny, elektropanelem s konektory a ovládacím panelem na otočném rameni, olej ze zkušebního stolu bude zachycován nerezovými vanami a přečerpáván pomocným agregátem do hlavní nádrže.
  Z2017-006057 7. 3. 2017 neuvedena ELVAC a.s. Laboratorní přístroje pro vývoj HW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00005090 2. 7. 2021 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Instalace měřící techniky a poloprovozní měření 3 odhad.cena 0 Kč
  645004 26. 8. 2016 neuvedena Elvac a.s. Kalibrátor elektrického výkonu a energie odhad.cena 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení je laboratorní přístroj určený pro výzkum a vývoj v oblasti řídicích systémů pro energetiku. Požadujeme dodání kalibrátoru DC/AC výkonu (DC/AC zdroj napětí a proudů) pro testování vyvíjených elektronických řídicích systémů. Přístroj musí být dodán ve stolním/laboratorním provedení s napájením z rozvodů nízkého napětí 230 V AC/50 Hz.
  P20V00008379 6. 10. 2020 neuvedena ELVAC a.s. Kolaborativní a průmyslový robot odhad.cena 0 Kč
  P16V00008025 29. 8. 2016 neuvedena ELVAC a.s. Kalibrátor elektrického výkonu a energie odhad.cena 0 Kč
  P13V00000001 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Stavební práce v rámci projektu - Vývojové centrum odhad.cena 0 Kč
  P21V00005091 2. 7. 2021 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Průmyslový výzkum simulačního modelu ax. odhad.cena 0 Kč
  Z2020-031623 9. 9. 2020 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. PRESSHYDRAULIKA, s.r.o.
Virtuální optimalizace a vývoj funkčních vzorků 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00006625 26. 8. 2021 neuvedena OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. Dodávka komponent pohonů mlecích cementárenských odhad.cena 0 Kč
  Z2017-006175 8. 3. 2017 neuvedena ELVAC a.s. 5osé frézovací centrum odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-005947 7. 3. 2017 neuvedena ELVAC a.s. Kamerové centrum – testování systému strojového odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy