Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:matej-fichtner

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:matej-fichtne...'

Nalezené veřejné zakázky 445 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  236730 01.11.2012 neuvedena 4-Energetická a.s.
Neznámý
  240582 20.02.2013 neuvedena 4-Energetická a.s. Provoz a servis plynových kotelen společnosti odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: • Provozu zdrojů tepla, a to konkrétně: a. Komplexního provozu zdrojů tepla a teplé vody (provozování zdroje, kontroly technologie, provádění úprav, nastavení elektroniky a drobné údržby. Na příkaz odpovědné osoby, provádění jednorázových kontrol, odstavování, spouštění a útlum tepelných zdrojů). b. Zajištění a kontroly obsluhy zdrojů tepla a TV (vedení kolektivu obsluh TZ, jejich školení, vedení a kontrola činnosti). c. Likvidace odpadů vzniklých při provozu zdrojů tepla a TV. d. Provozního měření emisí zdrojů tepla a TV. e. Vedení provozní evidence ve formě provozních deníků, výkazů, evidence oprav a údržby. f. Údržby dle provozního řádu tak, aby nedocházelo ke znehodnocování provozního zařízení (provádění údržby v souladu s právními předpisy ČR, péče o svěřené zařízení takovým způsobem aby nedocházelo k jeho znehodnocení). g....
  P19V00000001 17.10.2018 neuvedena Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. Dodávky zemního plynu pro Správu tepelného odhad.cena 0 Kč
  Z2020-021886 12.04.2021 03.09.2020 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. G.A.S. a.s.
Dodávka domovních membránových plynoměrů s 4 449 524 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávky domovních membránových plynoměrů s mechanickým počítadlem a sad příslušenství (snímač, konektor, kabel, plomba)
  236629 01.11.2012 neuvedena 4-Energetická a.s.
Neznámý
  Z2020-021633 24.06.2020 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  240585 20.02.2013 neuvedena 4-Energetická a.s. Provoz a servis rozvodného zařízení tepla odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: • Provozu zdrojů tepla, a to konkrétně: a. Komplexního provozu zdrojů tepla a teplé vody (provozování zdroje, kontroly technologie, provádění úprav, nastavení elektroniky a drobné údržby. Na příkaz odpovědné osoby, provádění jednorázových kontrol, odstavování, spouštění a útlum tepelných zdrojů). b. Zajištění a kontroly obsluhy zdrojů tepla a TUV (vedení kolektivu topičů, jejich školení, vedení a kontrola činnosti). c. Likvidace odpadů vzniklých při provozu zdrojů tepla a TUV. d. Vedení provozní evidence ve formě provozních deníků, výkazů, evidence oprav a údržby. e. Údržby dle provozního řádu tak, aby nedocházelo ke znehodnocování provozního zařízení (provádění údržby v souladu s právními předpisy ČR, péče o svěřené zařízení takovým způsobem aby nedocházelo k jeho znehodnocení). f. Vedení podrobné evidence o nákladech...
  Z2020-035286 27.06.2022 18.11.2020 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. PLYNOVODY PRAHA, spol. s.r.o.
INTOPL s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍCH A POHOTOVOSTNÍCH OPRAV 67 127 844 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění dobrovolně zadávané veřejné zakázky, je uzavření rámcových dohod s dodavateli na zajištění provozních oprav plynárenské sítě.
  Z2021-003575 09.06.2022 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. PLYNOVODY PRAHA, spol. s.r.o.
PROCKERT & HYNEK, a.s.
+1 dodavatel
ZAJIŠTĚNÍ POHOTOVOSTNÍCH OPRAV PLYNÁRENSKÝCH 8 126 444 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění dobrovolně zadávané veřejné zakázky, je provádění pohotovostních oprav na plynárenském zařízení vč. poskytování pohotovostní služby.
  Z2016-006866 19.12.2016 neuvedena Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  P17V00000002 20.12.2016 neuvedena Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. Dodávky zemního plynu pro Správu tepelného odhad.cena 0 Kč
  P18V00000001 11.09.2017 neuvedena Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. Dodávky zemního plynu pro Správu tepelného odhad.cena 0 Kč
  P21V00000001 26.02.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy EUROVIA CS, a.s.
Tupolevova, Praha 18, č. akce. 2960131 - PID 27 883 288 Kč
  Z2017-022236 05.12.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, 1. etapa, 32 813 521 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-034685 04.03.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Most Zlíchov Y002, Praha 5, č. akce 999179 20 880 052 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-039940 20.03.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy OHL ŽS, a.s.
X037 – Líšnická – Jeremiášova, oprava mostu, Praha 15 148 987 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-038319 05.11.2018 03.12.2018 Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. Specializované služby pro provoz autobusových
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování služeb pro zajištění provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: přípravu podkladů pro uzavírání smluv, informační službu, dispečerskou službu, výrobu povolenek vjezdových karet a výlep jízdních řádů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění této Zadávací dokumentace. Podrobné požadavky na požadované služby jsou uvedeny v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění. Dodavatel musí disponovat 24 hodinovou on-line službou pro nahlášení závadového stavu po celou dobu plnění veřejné zakázky.
  Z2020-032892 18.09.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Metrostav a.s.
X 526 – Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. 26 140 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-015420 29.09.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Kunratická spojka IV. etapa SÚ, č. akce 13309/4, 13 689 104 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P22V00219656 27.05.2022 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Modernizace dopravního značení, V. etapa odhad.cena 0 Kč
  P18V00000014 19.04.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 20 239 999 Kč
  P17V00000037 29.11.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Gating Services, a.s.
Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru. 4 921 576 Kč
  P18V00000062 26.11.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy HOCHTIEF CZ a.s., vedoucí společník společnosti "Společnost HOCHTIEF - PODEPŘENÍ BUBENSKÁ"
Most X022 SPHM Bubenská u Metra – podepření 2. a 15 890 154 Kč
  Z2021-000931 11.01.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy COLAS CZ, a.s.
Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. 10 790 324 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-035423 04.12.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-019063 07.06.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy C D V služby, s.r.o.
Provádění úklidových a čistících prací v objektech 3 395 498 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-025668 24.01.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ
Libušská – okružní křižovatka, Praha 4, č.akce 97 396 506 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-009749 07.11.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Zenklova - hluk, 3. etapa, Praha 8, č. akce 92 502 658 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-044766 17.12.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy INPROS PRAHA a.s.
Karla Engliše, Praha 5, č. akce 1000028 9 598 606 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-024323 01.11.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017, č. akce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2022-014900 25.04.2022 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
Propojení lokalit k vnitřní síti Technické správy 407 232 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V současné době zajišťuje službu konektivity k Managed WAN pro odloučená pracoviště TSK spol. T-Mobile Czech Republic, a.s., a to na základě Smlouvy o poskytování služeb pro veřejnou zakázku č. 6/21/3251/002, uzavřené dne 9.3.2021 a vzešlé z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Propojení lokalit TSK Praha“. V souvislosti s otevřením nového parkovacího domu na Černém Mostě vznikla potřeba propojit k Managed WAN toto pracoviště. Řešení by mělo být postaveno na stejném modelu propojení jako u již realizovaných pracovišť, tzn. - plně zálohovaná služba v páteřní síti dodavatele; - nepřetržitý servis dodavatele; - dohled, podpora provozu a reporting provozu; - dohoda o kvalitě poskytované služby - SLA.
  Z2022-017973 09.05.2022 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. "sinpps s.r.o."
Podolské nábřeží, zast. Dvorce, Praha 4, č. akce 767 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky je zabezpečení projektové přípravy ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“ společně dále také jen „PD“), včetně zajištění inženýrské činnosti (dále též „IČ“) na vybudování nových autobusových zastávek Dvorce, v obou směrech, na komunikaci Podolské nábřeží, v podobě dočasné stavby. Odhadované investiční náklady jsou 12 mil. Kč bez DPH.
  Z2020-005192 20.11.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Jižní spojka I., Praha 4, č. akce 13500 37 990 900 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-021479 05.11.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Most v ul. U Hostivařského nádraží, X518 - 7 581 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-020434 29.10.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Quo s.r.o.
Modernizace dopravního značení, Praha 5, č. akce 12 741 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-025153 03.12.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy ČVUT v Praze – fakulta dopravní
Rámcová dohoda na Dopravní průzkumy na sledované 572 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000037 12.04.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru. odhad.cena 0 Kč
  Z2017-019463 12.12.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy COLAS CZ, a.s.
Husitská, Praha 3, č. akce 999336 55 359 701 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-023655 17.07.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Václavské náměstí, spodní část - revitalizace, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění činností TDI a koordinátora BOZP
  Z2019-011387 13.05.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Spořilovská - zakrytí, Praha 4, č. akce 999438 – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-022450 03.12.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy EUROVIA CS, a.s.
U Sluncové, Praha 8, č. akce 9666025 23 771 873 Kč
Oznámení o změně
  Z2017-020991 11.12.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s., vedoucí společník společnosti "Společnost X052 most"
X 052 – most pěší úroveň metra, Praha 13, č. akce 48 592 451 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00000006 07.04.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Skanska a.s.
Knihy denních prohlídek Řízení dopravy 3 703 674 Kč
  Z2017-018993 31.10.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Ve Žlíbku SÚ, č. akce 13443, Praha 20 18 695 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00023650 17.09.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. Běžná údržba komunikační zeleně odhad.cena 0 Kč
  P20V00000012 02.03.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Veselská II., Praha 9, č. akce 13531 21 849 600 Kč
  Z2020-028521 26.04.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy WAKENHAT s.r.o.
IPO PRIMO s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
DNS Ostraha parkovišť ve správě TSK PRAHA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-022822 20.11.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy COLAS CZ, a.s.
Novovysočanská, Praha 9, č. akce 13372 33 719 568 Kč
Oznámení o změně
  P20V00000028 12.06.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na odhad.cena 0 Kč
  Z2018-001435 16.05.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy COLAS CZ. a.s. vedoucí společník společnosti " Staré Bohnice II, III COLAS- ČERMÁK A HRACHOVEC"
Staré Bohnice, II et. Nad Pentlovkou a okolí a 83 746 124 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu