Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:michal-dvoulety

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:michal-dvoule...'

Nalezené veřejné zakázky 15 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V02019087 30. 7. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o AUTOCONT a.s.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – nákup PC 565 938 Kč
  P13V00003285 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus odhad.cena 0 Kč
  P13V00003969 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Revitalizace zeleně – příroda za humny, I. etapa odhad.cena 0 Kč
  P19V02019076 8. 7. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – nákup PC odhad.cena 0 Kč
  P19V02019048 9. 9. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o TST servis a.s.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – 768 590 Kč
  Z2019-021433 26. 6. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  363761 15. 8. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 448 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výsadba aleje vzrostlých listnatých stromů v jarošovské části areálu Park Rochus podél stávající polní cesty vedoucí od Jarošova ke kapli sv. Rocha. Nepravidelně dvouřadá alej bude tvořena v daných podmínkách původními druhy listnatých stromů (lípa, dub, javor). Celkem bude vysazeno 100 stromů na ploše cca 1 ha. Předmětem veřejné zakázky je dále odstranění stávajících dřevin a buřeně, likvidace odstraněné dřevní hmoty (štěpkování, odvoz hrubých částí), zajištění sazenic a jejich výsadba včetně individuální ochrany sazenic, následná péče o výsadby po dobu dvou let (zálivka + vyžínání buřeně), zatravnění dotčených ploch. Objednatel požaduje dodávku výsadbového materiálu z oblasti, která odpovídá klimatickým podmínkám v místě výsadby.
  P13V00007894 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Objekty expozice Muzea v přírodě Rochus“ (vědecké odhad.cena 0 Kč
  488729 27. 2. 2015 neuvedena Park Rochus, o.p.s. EXPOZICE LIDOVÉ ARCHITEKTURY - MUZEUM V PŘÍRODĚ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00000034 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Obslužná a správní infrastruktura Parku Rochus - odhad.cena 0 Kč
  Z2019-030956 23. 12. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o TST servis a.s.
Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – 768 590 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-030960 23. 12. 2019 neuvedena Academic School, Střední škola, s.r.o Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. – obuvnická odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  351437 18. 4. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s.
Neznámý
  365001 29. 8. 2013 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Revitalizace zeleně - příroda za humny, I. etapa 753 881 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů v mařatické části parku. Jde o výsadbu horní části aleje podél vznikající stezky pokladnic Slovácka a o revitalizaci švestkové meze podél jižního okraje parku. Vysazovány budou v převážné většině ovocné stromy (celkem 179 stromů na ploše cca 2 ha). Předmětem veřejné zakázky je také odstranění stávajících dřevin a buřeně, likvidace odstraněné dřevní hmoty (štěpkování, odvoz hrubých částí), zajištění sazenic a jejich výsadba včetně zřízení individuální ochrany sazenic, následná péče o výsadby po dobu dvou let (zálivka, vyžínání buřeně), zatravnění dotčených ploch.
  P17V00008765 12. 4. 2020 neuvedena Park Rochus, o.p.s. Přesun stávající autentické stavby Stodůlka odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy