Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:michal-kriz-25

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:michal-kriz-2...'

Nalezené veřejné zakázky 667 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  223471 04.07.2012 neuvedena NELI servis s.r.o. Rekonstrukce tepelného hospodářství Krajské 6 285 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tepelného hospodářství spočívající ve výměně stávajícího kotle K2 o parním výkonu 4t/h za nový parní kotel s integrovaným ekonomizérem o parním výkonu 7t/h, dodávka a montáž nového hořáku včetně příslušenství pro kotel K1 v objektu velké kotelny NELI servis, s.r.o. v areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. Součástí dodávky jsou nutné stavební úpravy, MaR a elektro.
  208921 08.03.2012 neuvedena NELI servis s.r.o. Rekonstrukce tepelného hospodářství Krajské odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tepelného hospodářství spočívající ve výměně stávajícího kotle K2 o parním výkonu 4t/h za nový parní kotel s integrovaným ekonomizérem o parním výkonu 7t/h, dodávka a montáž nového hořáku včetně příslušenství pro kotel K1 v objektu velké kotelny NELI servis, s.r.o. v areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s. Součástí dodávky jsou nutné stavební úpravy, MaR a elektro.
  Z2024-002622 12.01.2024 neuvedena Okresní hospodářská komora Semily
Oznámení profilu zadavatele
  P24V00002271 07.04.2024 neuvedena Okresní hospodářská komora Semily Vzdělávací aktivity pro OHK Semily odhad.cena 0 Kč
  P14V00000031 08.09.2014 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Poskytování servisních služeb - počítačový odhad.cena 0 Kč
  P14V00000032 08.09.2014 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Poskytování servisních služeb - počítačový odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 16.03.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. medisap,s.r.o.
Anesteziologický přístroj 699 000 Kč
  P15V00000021 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Projektová dokumentace a inženýrská činnost na odhad.cena 0 Kč
  P15V00000016 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Úprava 1.p. onkologie - elektro - KNL, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000004 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dodávka laseru odhad.cena 0 Kč
  P15V00000028 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Enterprise Content Management/Document Management odhad.cena 0 Kč
  P15V00000009 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Informační systém pro řízení logistiky nemocnice odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Ultrazvukový přístroj odhad.cena 0 Kč
  P15V00000022 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Infuzní a transfuzní soupravy pro KNL, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000020 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Malířské práce pro Krajskou nemocnici Liberec, odhad.cena 0 Kč
  P16V00000004 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Flexibilní rhino-laryngovideoskop, odhad.cena 0 Kč
  P15V00000008 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dodávka FULL HD tříčipového řetězce a motorové odhad.cena 0 Kč
  P15V00000018 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dodávky plenkových kalhotek odhad.cena 0 Kč
  P15V00000042 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Stavbení úpravy stávající kobky LU - Krajská odhad.cena 0 Kč
  P15V00000040 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Zařízení pro automatizované barvení odhad.cena 0 Kč
  P16V00000005 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Spektrofotometr odhad.cena 0 Kč
  P15V00000003 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dodávka medicinálních a technických plynů odhad.cena 0 Kč
  P15V00000060 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Výběr administrátora - soutěž o návrh včetně odhad.cena 0 Kč
  P15V00000041 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Nákup serverů pro KNL, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000058 31.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. KOV Karoserie Velim s.r.o.
Dodávka sanitních vozidel 4 295 500 Kč
  P16V00000009 29.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Nákup užitkových vozidel odhad.cena 0 Kč
  P15V00000030 02.09.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Siemens, s.r.o. - část 1
B. Braun Medical s.r.o. - část 2
+2 další dodavatelé
Modernizace a obnova přístrojového vybavení 32 134 727 Kč
  P15V00000032 04.09.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Revitalizace odvětrávaného stropu varny v objektu odhad.cena 0 Kč
  P15V00000012 04.09.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. NORTH MED spol. s r.o.
Poskytování servisních služeb – mobilní CT Skener 6 000 000 Kč
  P15V00000050 28.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Injekční technika - jehly odhad.cena 0 Kč
  P15V00000047 03.09.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Výměna vzduchotechnické jednotky ve stávající odhad.cena 0 Kč
  P15V00000019 28.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Správa nemovitosti odhad.cena 0 Kč
  P15V00000036 04.09.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Stavební úpravy v objektu patologie pro umístění odhad.cena 0 Kč
  P14V00000054 28.11.2014 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. HOSPIMED, spol. s r.o. - část 6
Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, 630 000 Kč
  P15V00000048 28.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Jednorázové ústenky a pokrývky hlavy odhad.cena 0 Kč
  P15V00000026 28.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Vybavení ordinace pro ošetření laserem odhad.cena 0 Kč
  P14V00000036 08.09.2014 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Poskytování servisních služeb-počítačový tomograf odhad.cena 0 Kč
  P14V00000030 08.09.2014 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Poskytování servisních služeb - počítačový odhad.cena 0 Kč
  P14V00000033 08.09.2014 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Poskytování servisních služeb - počítačový odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Vybavení pracoviště odd. onkologie a radioterapie odhad.cena 0 Kč
  P15V00000035 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Kancelářské potřeby pro KNL, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000046 17.08.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Rekonstrukce stávající vakuové stanice v KNM, odhad.cena 0 Kč
  P21V00024510 05.09.2022 21.10.2021 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Technický dozor stavebníka (TDS) - „Modernizace 49 377 777 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby s názvem „Modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s.“ (dále též jen „stavba“ či „dílo“). Účelem veřejné zakázky je provedení všech činností TDS tak, aby stavba byla provedena kvalitně, řádně a včas (zajištění součinnosti stavebníka se zhotovitelem stavby tak, aby nevznikly důvody k prodloužení termínu výstavby na straně objednatele), aby dodané dílo bylo plně funkční, provozuschopné a plně způsobilé k užívání dle potřeb zadavatele a ke stanovenému účelu, v souladu se všemi stupni projektové dokumentace.
  P14V00000035 08.09.2014 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Poskytování servisních služeb-počítačový tomograf odhad.cena 0 Kč
  Z2023-013518 11.04.2023 12.05.2023 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Kardioangiograf - podlahová varianta odhad.cena 27 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka nového stacionárního angiografického systému s jedním C-ramenem se zemním kotvením s dostatečným rozsahem pohybu. Současně zadavatel požaduje demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího angiografického přístroje ARTIS Zee Floor instalovaného v r. 2010, záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty.
  P19V00029154 09.12.2019 08.11.2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Janssen-Cilag s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky 23 020 794 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ustekinumab 130 MG a 90 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků byla uvedena v ZD a upřesněna v podepsané Kupní smlouvě.
  P19V00022828 29.11.2019 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky odhad.cena 0 Kč
  P21V00026385 13.12.2021 09.11.2021 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Alliance Healthcare s. r. o.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky 10 679 726 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Eltrombopag o síle 25 MG a 50 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku byla uvedena v ZD a uzavřené Kupní smlouvě.
  P17V00000036 27.07.2020 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Projektové a inženýrské práce na projektu 53 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem této veřejné zakázky je zajištění projektové a inženýrské činnosti pro projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec, přičemž v detailu je předmět veřejné zakázky vymezen v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
  P19V00023975 19.04.2023 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Amgen s.r.o.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky 23 932 267 Kč