Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:milan-feranec

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:milan-feranec'

Nalezené veřejné zakázky 2 536 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00183466 30. 10. 2020 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Výpočetní server Matlab (Výzkumný Ústav Železniční odhad.cena 0 Kč
  Z2021-011940 19. 4. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Rámcová dohoda na dodávku elektronického, odhad.cena 8 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace.
  P21V00190871 23. 3. 2021 neuvedena ČD – Informační Systémy, a.s. Dynamický nákupní systém na pořízení výpočetní odhad.cena 0 Kč
  229795 11. 2. 2014 neuvedena Sdružení zadavatelů pro veřejnou zakázku Zajištění dodávky tiskového řešení za které navenek jedná jeho člen, společnost ČD - Informační Systémy, a.s. Zajištění dodávky tiskového řešení 126 745 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka a instalace multifunkčních zařízení (tisk, kopírování, skenování, faxování) formou pronájmu v předpokládaném počtu 1 765 ks včetně správy tisku na dobu neurčitou;Pronájem software pro účtování a monitoring tisků dle specifikace zadavatele, sběr dat pro ekonomický reporting;Dodávky spotřebního materiálu na lokality zadavatele(papír, tonery, apod. );Analýza současného stavu tiskového řešení, návrh optimalizace tiskového řešení v jednotlivých lokalitách;Opravy dodaných zařízení;Ekologická likvidace odpadů (obaly zařízení, použité tonery apod.);Napojení na stávající síťovou infrastrukturu, vzdálený přístup včetně monitoringu zařízení;Zabezpečení tisku utajovaných informací
  Z2021-005878 15. 2. 2021 neuvedena ČD - Informační Systémy, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P21V00197863 8. 7. 2021 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Výstavba skladové haly (Výzkumný Ústav Železniční odhad.cena 0 Kč
  P20V00001088 26. 2. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc Everesta, s.r.o.
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 244 400 Kč
  P21V00198615 20. 7. 2021 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Digitální dvojče DZS (Výzkumný Ústav Železniční odhad.cena 0 Kč
  Z2020-000380 7. 1. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávání s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Předmětem smlouvy je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v přílohách zadávací dokumentace.
  632004 12. 2. 2016 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu pro Výzkumný Ústav
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pojištění odpovědnosti za újmu vč.: odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví a provozu železniční dráhy – vlečky odpovědnosti za újmu v souvislosti s provozováním drážní dopravy odpovědnosti za újmu na cizích věcech převzatých a užívaných apod.
  229787 29. 8. 2012 neuvedena ČD - Informační Systémy, a.s.
Neznámý
  Z2021-016339 10. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P19V00009262 30. 10. 2019 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc MBK Consulting, s.r.o.
Everesta, s.r.o.
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 426 800 Kč
  P21V00197335 29. 6. 2021 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Kamerový systém na Zkušebním centru Velim odhad.cena 0 Kč
  P21V00188147 5. 2. 2021 neuvedena ČD – Informační Systémy, a.s. Dynamický nákupní systém na pořízení HW komponent odhad.cena 0 Kč
  210020 29. 3. 2012 neuvedena Sdružení, jehož jménem jedná jeho člen, společnost ČDT - Informační Systémy, a.s., sídlící na níže uvedené adrese. Dodávka výroby In-karet 28 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění je dodávka oboustraně potištěných bezkontaktních čipových karet (plastový nosič s bezkontaktním čipem Mifare DESfire)
  P19V00164226 14. 10. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektronické odbavování cestujících – 2. etapa: odhad.cena 0 Kč
  Z2020-020220 15. 9. 2020 neuvedena DPOV, a.s. Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00118752 1. 2. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava tramvajové trati Brněnská - Hraniční, 9 677 600 Kč
  Z2020-008115 5. 3. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc MBK Consulting, s.r.o.
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 188 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávání s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Předmětem smlouvy je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v přílohách zadávací dokumentace.
  Z2019-030139 29. 8. 2019 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc
Oznámení profilu zadavatele
  Z2019-043797 10. 12. 2019 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávání s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Předmětem smlouvy je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v přílohách zadávací dokumentace.
  P20V00004756 22. 6. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců odhad.cena 0 Kč
  P21V00188305 9. 2. 2021 neuvedena ČD – Informační Systémy, a.s. Dynamický nákupní systém na implementaci odhad.cena 0 Kč
  P21V00198926 23. 7. 2021 neuvedena ČD – Informační Systémy, a.s. Dynamický nákupní systém na dodávku, instalaci a odhad.cena 0 Kč
  Z2020-008525 9. 3. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc Everesta, s.r.o.
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 244 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-027872 7. 8. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Olomouc JuiceUP s.r.o.
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců 393 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-035429 13. 1. 2020 neuvedena DPOV, a.s. Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-006818 11. 5. 2020 neuvedena DPOV, a.s. Výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-012804 3. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Rámcová dohoda na dodávku elektronického – odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-020195 7. 6. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-028320 4. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Pars nova a.s.
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  206316 25. 7. 2012 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Obnova vozového parku tramvají - nákup 307 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka 14 ks částečně nebo plně nízkopodlažních tramvají (nízkopodlažnost minimálně u 1 vstupu) pro městskou hromadnou dopravu osob schválených pro provoz v ČR a vybavených informačním a odbavovacím systémem pro cestující v provedení umožňujícím při spojení zády k sobě obousměrný provoz v soupravě.
  P17V00121369 10. 4. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. 185 069 380 Kč
  P21V00189586 3. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Ing. Radek Švec
Kácení dřevin pro stavby Odstavy tramvají 60 200 Kč
  P20V00172548 8. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektropráce Spáčil s.r.o.
Elektroinstalace dílny Koželužská - III.etapa 5 358 688 Kč
  528588 12. 4. 2016 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Nákup nízkopodlažních autobusů pro roky 2016 - 156 683 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P21V00191003 25. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava havarijního stavu výhybek č. 54, 41 ul. 1 999 988 Kč
  P21V00192692 21. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava havarijního stavu výhybky č. 59 Rubik 2 335 018 Kč
  Z2019-035121 8. 10. 2019 neuvedena DPOV, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2020-037489 3. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. MSV elektronka s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-033621 4. 3. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00157215 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava kolejového oblouku křižovatka ul. 0 Kč
  P17V00118888 6. 2. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Rámcová dohoda na dodávky pneumatik pro DPMO, a.s. odhad.cena 0 Kč
  Z2019-013502 16. 8. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Modernizace 1 kusu tramvaje T3 pro DPMO, a.s. 20 031 827 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  633858 26. 5. 2016 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00173792 30. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektroline a.s.
Oprava napájecích kabelů MR Střed - most Bristol - 8 734 250 Kč
  633860 10. 3. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Nákup plně nízkopodlažního elektrobusu pro DPMO, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-030131 1. 3. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Projektová dokumentace: Olomouc – odstavy 5 970 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-008171 24. 8. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, 38 520 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je: • Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 2 kusů modernizovaných částečně nízkopodlažních jednočlánkových tramvají jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Technická specifikace modernizované tramvaje “ a v článku 12.3. těchto Zadávacích podmínek; • provedení souvisejících činností; • individuální a komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) do plného provozu; • provádění záručního servisu dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) v rozsahu SMLOUVOU sjednaném a to po celou dobu trvání 36 měsíční záruční doby; • provádění pozáručního servisu dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) v rozsahu SERVISNÍ...

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy