Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:milan-stovicek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:milan-stovice...'

Nalezené veřejné zakázky 94 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 60065711 17. 5. 2013 neuvedena EVO - Komořany, a.s. Zařízení pro energetické využití odpadů EVO - 2 666 986 986 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Výstavba zařízení na energetické využití komunálního odpadu o výkonu 150.000 t/rok včetně turbosoustrojí.
 375650 4. 4. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P14V00000023 7. 7. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 51 - UT a TV odhad.cena 0 Kč
 P16V00000012 8. 11. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, odhad.cena 0 Kč
 P14V00000015 9. 5. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REALIZACE STAVBY „GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ odhad.cena 0 Kč
 487376 29. 9. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Rekonstrukce TN Vršany úsek Š 14 163 515 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 Z2016-003301 8. 11. 2016 10. 1. 2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 9 840 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení opět za potrubí v klasickém provedení a předizolovaném potrubím systému SPIRO s tím, že v důsledku současných odběrů dojde ke snížení stávající dimenze, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 Z2016-003300 8. 11. 2016 9. 1. 2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 7 490 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 P14V00000002 12. 5. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
 P18V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO tepelné sítě Most 2019 - REKO tepelné sítě odhad.cena 0 Kč
 P14V00000022 7. 7. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 705 - TV odhad.cena 0 Kč
 P14V00000010 9. 5. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REALIZACE STAVBY „ZKAPACITNĚNÍ TRASY 6-9 (I. A II. odhad.cena 0 Kč
 P14V00000019 12. 5. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. OBMĚNA POTRUBNÍHO SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (3. A odhad.cena 0 Kč
 P16V00000006 10. 2. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 0 Kč
 P17V00000002 20. 11. 2017 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč
 481270 20. 6. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 12 -TV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 375663 4. 4. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA SÍTĚ V. ETAPA – ÚSEK 4, ČÁST 1, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 487379 29. 9. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Zkapacitnění trasy 6-9 (I. a II. 6 633 972 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 631941 10. 2. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 5 810 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění je také dodávka trubního materiálu. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 P14V00000018 12. 5. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. OBMĚNA POTRUBNÍHO SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A odhad.cena 0 Kč
 P16V00000002 3. 2. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 0 Kč
 P16V00000004 3. 2. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 0 Kč
 P21V00000003 27. 1. 2021 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO VS 53 společnosti Severočeská teplárenská, odhad.cena 0 Kč
 631442 3. 2. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 31 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému, vč. odstranění stavebních částí neprůlezných topných kanálů v Mostě, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Předmětem plnění není dodávka předizolovaného trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 631446 3. 2. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, odhad.cena 5 240 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí částečně v klasickém provedení a částečně v předizolovaném systému, vč. odstranění některých stavebních částí neprůlezných topných kanálů, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Předmětem plnění není dodávka předizolovaného trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 375668 4. 4. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA SÍTĚ V. ETAPA – ÚSEK 2, MOST odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-038360 24. 2. 2020 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. A - BENET s.r.o.
Realizace stavby "REKO TN Litvínov" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2016-003303 8. 11. 2016 10. 1. 2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, odhad.cena 5 845 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího podzemního potrubí v klasickém (v části 1 zakázky) a v předizolovaném bezkanálovém provedení (v části 2 zakázky) za potrubí v klasickém provedení (v části 1 zakázky) a v předizolovaném bezkanálovém systému (v části 2 zakázky), včetně jeho částečné přeložky vedení této potrubní trasy, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 487378 29. 9. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Obměna potrubního systému LEBIT 8 513 119 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 P14V00000006 12. 5. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. ZKAPACITNĚNÍ TRASY 6-9 (I. A II. ČÁST) odhad.cena 0 Kč
 P19V00000008 21. 8. 2019 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Realizace stavby "REKO TN Litvínov" - podání odhad.cena 0 Kč
 481277 20. 6. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 22- UT a TV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 481279 20. 6. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 809 - UT A TV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2016-003298 8. 11. 2016 10. 1. 2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 6 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 Z2016-003297 8. 11. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 2 770 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení ve stávajících dimenzích za potrubí v klasickém provedení se snížením dimenze, kdy je potrubí uloženo v průchozím kanálu, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Důvodem provádění rekonstrukce je obměna dožívajícího potrubí v průchozím kanálu. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 P18V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč
 P17V00000005 20. 11. 2017 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč
 P14V00000017 12. 5. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
 P14V00000011 9. 5. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REALIZACE STAVBY „OBMĚNA POTRUBNÍHO SYSTÉMU LEBIT odhad.cena 0 Kč
 375653 4. 4. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2016-007084 21. 12. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace sekundárních rozvodů tepla ST, a.s. - odhad.cena 11 340 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky (díla) je nahrazení stávajícího potrubí ústředního topení v klasickém provedení 2 x DN 200/150/125/80, stávajícího pozinkovaného potrubí teplé vody DN 100/80/65/50 a potrubí cirkulace DN 65/50/40/25, uloženého v neprůlezném a průchozím topném kanále. Část potrubí je dále vedena v suterénních prostorách obytných bloků. Veškeré uvedené potrubí bude nahrazeno předizolovaným potrubím. Potrubí ústředního topení bude nahrazeno v dimenzích 2 x DN 150/125/100/80/65/50, potrubí teplé vody a cirkulace bude nahrazeno v dimenzích DN 80/65/50/40/25. Souhrnná délka trasy je cca 1 120 m. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 P17V00000004 20. 11. 2017 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč
 481278 20. 6. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 24 - TV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 375667 4. 4. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA SÍTĚ V. ETAPA – ÚSEK 1, MOST odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 375654 4. 4. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 487377 29. 9. 2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Generální oprava tepelné sítě 8 809 708 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 Z2016-003302 8. 11. 2016 10. 1. 2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, odhad.cena 16 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího podzemního potrubí v klasickém provedení za potrubí částečně v klasickém provedení a částečně v předizolovaném bezkanálovém systému, včetně částečné přeložky vedení jedné potrubní trasy (v části 1 zakázky), v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 631444 3. 2. 2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 6 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně dožívajícího pozinkovaného potrubí sekundárních rozvodů teplé vody v kolektoru za nové plastové potrubí v Mostě, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
 360302 15. 7. 2013 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s.
Neznámý
 P17V00000006 20. 11. 2017 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy