Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:milan-stovicek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:milan-stovice...'

Nalezené veřejné zakázky 1 339 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  631941 10.02.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 5 810 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění je také dodávka trubního materiálu. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  487379 29.09.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Zkapacitnění trasy 6-9 (I. a II. 6 633 972 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  P14V00000006 12.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. ZKAPACITNĚNÍ TRASY 6-9 (I. A II. ČÁST) odhad.cena 0 Kč
  P14V00000010 09.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REALIZACE STAVBY „ZKAPACITNĚNÍ TRASY 6-9 (I. A II. odhad.cena 0 Kč
  P16V00000002 03.02.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 0 Kč
  Z2016-003302 08.11.2016 10.01.2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, odhad.cena 16 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího podzemního potrubí v klasickém provedení za potrubí částečně v klasickém provedení a částečně v předizolovaném bezkanálovém systému, včetně částečné přeložky vedení jedné potrubní trasy (v části 1 zakázky), v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  Z2016-003303 08.11.2016 10.01.2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Litvínov Severočeské teplárenské, odhad.cena 5 845 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího podzemního potrubí v klasickém (v části 1 zakázky) a v předizolovaném bezkanálovém provedení (v části 2 zakázky) za potrubí v klasickém provedení (v části 1 zakázky) a v předizolovaném bezkanálovém systému (v části 2 zakázky), včetně jeho částečné přeložky vedení této potrubní trasy, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  Z2016-003300 08.11.2016 09.01.2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 7 490 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  P14V00000002 12.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
  Z2019-017487 24.10.2019 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Dodávky ocelového potrubí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P21V00000001 27.01.2021 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů SZT Most 2021 - REKO potrubí odhad.cena 0 Kč
  360302 15.07.2013 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s.
Neznámý
  P14V00000015 09.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REALIZACE STAVBY „GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ odhad.cena 0 Kč
  375650 04.04.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  481277 20.06.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 22- UT a TV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  375671 04.04.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA SÍTĚ V. ETAPA – ÚSEK 3, MOST odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  487374 29.09.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Generální oprava tepelné sítě 13 574 014 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  481281 20.06.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO VS 13 - UT odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2016-003296 08.11.2016 09.01.2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 8 130 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení ve stávajících dimenzích za potrubí v klasickém provedení se snížením dimenze, kdy potrubí je uloženo v průchozím kolektoru, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Jedná se o obměnu potrubí v klasickém provedení včetně provedení oprav stavební části kolektoru, zahrnující zejména výměnu vstupních a montážních poklopů, příp. opravy poškozených částí stěn a stropu. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  P18V00000004 12.04.2020 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO tepelné sítě Most 2019 - REKO tepelné sítě odhad.cena 0 Kč
  P14V00000023 07.07.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 51 - UT a TV odhad.cena 0 Kč
  P17V00000001 20.11.2017 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace sekundárních rozvodů tepla ST, a.s. - odhad.cena 0 Kč
  631442 03.02.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 31 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému, vč. odstranění stavebních částí neprůlezných topných kanálů v Mostě, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Předmětem plnění není dodávka předizolovaného trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  487378 29.09.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Obměna potrubního systému LEBIT 8 513 119 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  P21V00000002 27.01.2021 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů SZT Most 2021 - REKO TN odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 14.02.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK (UT) V CHANOVĚ - I.ETAPA odhad.cena 0 Kč
  631445 03.02.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské a.s. odhad.cena 3 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce topného kanálu, spočívající v nahrazení potrubí stávajících 4 - trubkových rozvodů ÚT v klasickém provedení, uložených v průchozím topném kanále. Tyto rozvody budou nahrazeny za předizolovaný systém ve 2 – trubkovém provedení kromě potrubí, které bude vedeno v objektech a bude zhotoveno z klasického potrubí včetně odboček. Dále bude předmětem díla vymístění stávajícího rozvodu ÚT.;Výše uvedený předmět plnění bude proveden v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Předmětem plnění není dodávka předizolovaného trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění.;Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  P18V00000002 12.04.2020 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč
  P17V00000004 20.11.2017 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč
  P14V00000013 09.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REALIZACE STAVBY „REKONSTRUKCE TN VRŠANY ÚSEK Š odhad.cena 0 Kč
  P16V00000011 08.11.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P13V00000001 09.12.2013 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 12.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
  631444 03.02.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 6 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně dožívajícího pozinkovaného potrubí sekundárních rozvodů teplé vody v kolektoru za nové plastové potrubí v Mostě, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  481270 20.06.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 12 -TV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P14V00000014 09.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REALIZACE STAVBY „OBMĚNA POTRUBNÍHO SYSTÉMU LEBIT odhad.cena 0 Kč
  P14V00000016 12.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ odhad.cena 0 Kč
  P14V00000018 12.05.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. OBMĚNA POTRUBNÍHO SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A odhad.cena 0 Kč
  P14V00000022 07.07.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO TK VS 705 - TV odhad.cena 0 Kč
  P17V00000005 20.11.2017 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč
  Z2016-003298 08.11.2016 10.01.2017 Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 6 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  481273 20.06.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. REKO KOLEKTORU OD VS 807 - TV odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2019-019731 24.10.2019 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Realizace stavby "REKO TN Litvínov" odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P16V00000008 08.11.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P16V00000010 08.11.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 0 Kč
  Z2016-007084 21.12.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace sekundárních rozvodů tepla ST, a.s. - odhad.cena 11 340 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky (díla) je nahrazení stávajícího potrubí ústředního topení v klasickém provedení 2 x DN 200/150/125/80, stávajícího pozinkovaného potrubí teplé vody DN 100/80/65/50 a potrubí cirkulace DN 65/50/40/25, uloženého v neprůlezném a průchozím topném kanále. Část potrubí je dále vedena v suterénních prostorách obytných bloků. Veškeré uvedené potrubí bude nahrazeno předizolovaným potrubím. Potrubí ústředního topení bude nahrazeno v dimenzích 2 x DN 150/125/100/80/65/50, potrubí teplé vody a cirkulace bude nahrazeno v dimenzích DN 80/65/50/40/25. Souhrnná délka trasy je cca 1 120 m. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  P16V00000009 08.11.2016 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P17V00000006 20.11.2017 neuvedena Severočeská teplárenská, a.s. Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce odhad.cena 0 Kč
  487376 29.09.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Rekonstrukce TN Vršany úsek Š 14 163 515 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
  375649 04.04.2014 neuvedena Severočeská teplárenská, a. s. Realizace stavby Generální oprava tepelné sítě 10 925 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.