Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:miloslava-posvarova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:miloslava-pos...'

Nalezené veřejné zakázky 196 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  348064 15. 3. 2013 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Vozidla pro silniční údržbu
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel pro silniční údržbu s pevně namontovanými nebo s výměnnými nástavbami. Dodavatel musí být výrobce nebo výrobcem autorizovaný zástupce pro ČR, popř.musí doložit písemné pověření autorizovaného zástupce nebo výrobce. Servis vozidel, jejich nástaveb a příslušenství musí být zajištěn výrobcem nebo autorizovaným zástupcem výrobce pro ČR.
  224588 17. 7. 2012 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Souvislá údržba místní komunikace ul. Sokolská 7 976 376 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, kód CZ-CPA 42.11.20, provedení souvislé údržby místní komunikace ul. Sokolská třída v městském obvodu Moravská Ostrava, v rozsahu projektové dokumentace z 11/2011, zpracované firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.
  P18V00000068 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 151/18/K-Dodávka betonových směsí pro opravy odhad.cena 0 Kč
  P18V00000082 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 214/18/O-Oprava SSZ X 17.listopadu a Vřesinská odhad.cena 0 Kč
  P18V00000062 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 112/18/O-Zemní práce VO odhad.cena 0 Kč
  P17V00000026 21. 7. 2017 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 214/17/K-Silniční pásový finišer odhad.cena 0 Kč
  Z2018-010487 20. 7. 2018 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. CROY s.r.o.
Vozidla pro silniční údržbu 12 860 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  224555 16. 7. 2012 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Dodávka asfaltových směsí pro rok 2012 12 320 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltové směsi ACO8, ACO 11, ACL 16, ACL 22, ACP 16 a ACP 22 pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území Statutárního města Ostrava strojním zpracováním v množství cca 8.824 tun. Plnění bude realizováno dle potřeb zadavatele, na základě jednotlivých objednávek od podpisu smlouvy do 15. 12. 2012.
  490740 26. 6. 2014 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Vozidla pro silniční údržbu
Předběžné oznámení Předmětem je dodávka vozidel pro silniční údržbu s pevně namontovanými nebo výměnnými nástavbami
  P18V00000080 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 217/18/K,,Dodávka skříňového dodávkového odhad.cena 0 Kč
  P18V00000067 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 140/18/K-Dodávka osobních automobilů odhad.cena 0 Kč
  P16V00000119 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 430/16/O-SW CROSS odhad.cena 0 Kč
  P17V00000049 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 374/17/O-Rekonstrukce chodníku Mitrovická odhad.cena 0 Kč
  P17V00000006 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 94/17/O-Frézování živičného krytu pro rok 2017 odhad.cena 0 Kč
  P17V00000028 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 183/17/O-Úprava stávajících řadičů odhad.cena 0 Kč
  P17V00000040 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 323/17/O-Kolektor Českobratrská sanace podlahy odhad.cena 0 Kč
  P17V00000051 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Elektrická energie odhad.cena 0 Kč
  P17V00000014 25. 5. 2017 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 159/17/K-Dodávka 1 ks skříňového automobilu odhad.cena 0 Kč
  P17V00000047 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 211/17/O-Úprava HW a SW rekontrukce ul. odhad.cena 0 Kč
  P16V00000053 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 315/16/K-Dodávka 1 ks nového vařiče asfaltu odhad.cena 0 Kč
  634306 15. 3. 2016 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Dodávka dopravního značení 1 234 370 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu - dopravních značek pro dopravní značení na území SMO
  P17V00000012 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Silniční pásový finišer odhad.cena 0 Kč
  P17V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 73/17/O-Souvislá údržba místní komunikace dr. odhad.cena 0 Kč
  P17V00000041 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 213/17/O-Souvislá údržba místní komunikace odhad.cena 0 Kč
  P18V00000066 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 136/18/O-Recyklace za studena místní komunikace odhad.cena 0 Kč
  P17V00000022 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 164/17-Opravy v kolektorech odhad.cena 0 Kč
  P17V00000024 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 236/17-Licence Software odhad.cena 0 Kč
  P18V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Souvislá údržba místní komunikace ul. Heřmanická a odhad.cena 0 Kč
  P17V00000019 12. 6. 2017 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 179/17/K-Dodávka nových nákladních vozidel odhad.cena 0 Kč
  Z2019-006811 15. 5. 2019 2. 4. 2019 Ostravské komunikace, a.s. STRABAG Asfalt s.r.o.
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2019 12 913 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné odběry asfaltových směsí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Tabulka pro zadání nabídkových cen, z obalovny, vlastními vozidly zadavatele v dosahu 20 km od sídla zadavatele pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území statutárního města Ostrava strojním zpracováním v předpokládaném množství cca 9 500 tun
  Z2017-015229 12. 6. 2017 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. FEST Ostrava s.r.o.
Šatny budovy A v OK, a.s. 6 875 790 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, jejichž cílem je rekonstrukce šaten a sprch v 1. PP budovy A Ostravských komunikací, a.s. (dále jen „OK, a.s.“). Předmětem stavebních prací je výměna stávajících podlah včetně hydroizolace, výměna všech rozvodů zdravotechniky včetně ležatých rozvodů, výměna celého rozvodu vzduchotechniky a topení, výměna celého vytápění včetně otopných těles. Všechny úpravy se budou provádět v prostorách 1. PP. Práce budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace z 12/2016, zpracované projektovou kanceláří MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
  207265 6. 2. 2012 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Dodávka asfaltových směsí pro rok 2012 odhad.cena 11 172 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltové směsi ACO8, ACO 11, ACL 16, ACL 22, ACP 16 a ACP 22 pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území Statutárního města Ostrava strojním zpracováním v množství cca 8 824 tun.
  349822 23. 7. 2013 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Komunální samosběrný zametací stroj 4 999 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení jednoho kusu nového samosběrného komunálního zametacího stroje, za účelem snížení prašnosti na území Statutárního města Ostravy.
  519996 11. 8. 2015 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Dodávka materiálu pro běžné opravy veřejného 469 593 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu pro běžné opravy veřejného osvětlení.
  P17V00000045 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 301/17/O-Souvislá údržba MK ul. Horní odhad.cena 0 Kč
  P17V00000036 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 282-283/17-Reklamní a darovací sml. FC BANIK odhad.cena 0 Kč
  P18V00000074 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Dodávka posypové soli kamenné odhad.cena 0 Kč
  P17V00000018 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 186/17/O-Šatny budovy A v OK, a.s.“ odhad.cena 0 Kč
  P17V00000043 19. 10. 2017 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 55/17/O-Sanace kaveren kolektor Centrum, 4. etapa odhad.cena 0 Kč
  Z2021-002388 23. 4. 2021 24. 2. 2021 Ostravské komunikace, a.s. Skanska Asfalt s.r.o.
Dodávka asfaltových směsí pro rok 2021 16 399 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné odběry asfaltových směsí, blíže specifikovaných v příloze č. 2 této zadávací dokumentace Tabulka pro zadání nabídkových cen, z obalovny, vlastními vozidly zadavatele v dosahu 20 km od sídla zadavatele pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území statutárního města Ostrava strojním zpracováním v předpokládaném množství cca 12200 tun. Vzdálenost 20 km je vzdáleností dojezdovou, nejde tedy o vzdálenost určenou vzdušnou čarou, ale vzdálenost, kterou musí absolvovat vozidlo po pozemní komunikaci ze sídla zadavatele do příslušné obalovny.
  P19V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 15/19/O-Výkopové práce na území SMO odhad.cena 0 Kč
  P18V00000053 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 46/18/K-Koupě nádstavby pro převoz a aplikaci odhad.cena 0 Kč
  P18V00000057 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 72/18/K-Dodávka chodeckých a vozidlových odhad.cena 0 Kč
  Z2019-012098 21. 6. 2019 13. 5. 2019 Ostravské komunikace, a.s. Zogal Union, s.r.o.
Nákup posypové soli 5 810 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové kamenné soli 2E (dále jen „sůl“, množné číslo „soli“) NaCl (chlorid sodný) 0,2 – 5 mm pro zimní údržbu komunikací na území statutárního města Ostravy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  490615 24. 6. 2014 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Nákup asfaltu 13 089 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Průběžné dodávky asfaltových směsí pro souvislou údržbu povrchu vozovek na území Statutárního města Ostrava strojním zpracováním.
  491780 8. 7. 2014 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Dodávka materiálu pro běžné opravy veřejného 3 243 584 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu pro běžné opravy veřejného osvětlení.
  Z2019-031301 9. 9. 2019 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Čistoty dotek s.r.o.
Provoz toalet a úklidové práce přestupního uzlu 1 628 339 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je nepřetržitý provoz toalet a zajištění příslušných úklidových prací přestupního uzlu Svinovské mosty.
  217585 21. 5. 2012 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. Dodávka posypové soli kamenné NaCl
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka posypové soli kamenné NaCl pro zimní údržbu komunikací na území Statutárního města Ostravy.
  P17V00000039 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 327/17/K-Svítidla LED odhad.cena 0 Kč
  P18V00000065 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské komunikace, a.s. 133/18/O-Provádění nátěrů na zařízení VO na území odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy