Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:miroslav-antl

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:miroslav-antl'

Nalezené veřejné zakázky 499 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00000513 22.07.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá odhad.cena 0 Kč
  P17V00000232 20.04.2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky odhad.cena 0 Kč
  P18V00000494 27.06.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II odhad.cena 0 Kč
  P18V00000463 20.06.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad odhad.cena 0 Kč
  P18V00000263 29.03.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět“ odhad.cena 0 Kč
  P20V00000097 14.02.2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové odhad.cena 0 Kč
  P17V00000151 23.03.2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové odhad.cena 0 Kč
  P16V00000159 15.03.2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PB SCOM s.r.o.
Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 2 540 886 Kč
  P14V00000708 06.10.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Kompostárna ZOO Dvůr Králové 1 674 000 Kč
  P14V00000510 22.07.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové odhad.cena 0 Kč
  P14V00000621 05.09.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá odhad.cena 0 Kč
  P14V00000785 08.11.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Kompostárna ZOO Dvůr Králové - Dodávka mobilní 778 000 Kč
  P14V00000707 06.10.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. CSAO, spol. s r.o.
Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá 2 128 000 Kč
  P14V00000480 14.07.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Lví safari 16 466 238 Kč
  P16V00000185 30.03.2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. REDOMO a.s.
Adaptace zimoviště hrochů – I.etapa 7 878 787 Kč
  P16V00000014 12.01.2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Rekonstrukce a stavební úpravy pavilonu nosorožců 5 983 539 Kč
  P21V00000794 21.03.2022 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Expozice Jihozápadní Afrika-změna „B“-3. 8 706 315 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Tato 3. etapa řeší rekonstrukci areálu bývalé slévárny na pozemcích ZOO Dvůr Králové a.s. v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. V rámci projektu vznikne soubor objektů zajišťujících rozšíření výběhu antilop. V tomto souboru je obsažen příkop s výběhem antilop, napajedlo, jezírko, oplocení výběhu, související zpevněné plochy chodníků, terénní úpravy, výsadba zeleně, přeložka stávajícího vedení NN, vodovodu a splaškové kanalizace.
  P20V00000405 19.08.2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Ridera DIS s.r.o.
Redukce mostu M2 u hrochů v areálu ZOO Dvůr 20 692 351 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy mostního objektu, spojujícího prostor stánků u nosorožců s prostorem lvince a pavilonu drilů, nacházejícího se v nezastavěném území v areálu ZOO Dvůr Králové a.s. na pozemcích p.č. 4047, 4046, 1708/1, 3810/1, 1865/3, 4045, 1714/1, 1857/3, 4044, 1865/1, 4043/3 v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov. Stavební práce zahrnují demolici nepotřebných částí stávajícího mostu. Následně dojde k budování nového náspu a pěti lávek. Současně dojde k budování opěr/pilířů ocelových lávek, lávky budou následně osazeny autojeřábem. Po osazení lávek budou namontovány dřevěné mostovky a doplněna zábradlí.
  P21V00000402 29.06.2021 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Expozice Jihozápadní Afrika - změna „B“ - 2. ETAPA 43 447 548 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební práce: V této 2. etapě v nové expozici vznikne soubor objektů zajišťujících chov tučňáků. V tomto souboru je obsažena budova pro chov tučňáků, ve které bude zároveň řešeno technické zázemí pro čištění venkovní nádrže pro tučňáky, dále zde bude řešeno oplocení venkovního výběhu pro tučňáky, chodníky pro veřejnost, obslužná komunikace pro zaměstnance ZOO, terénní úpravy a zeleň (stromy, keře a tráva). Provedeny budou také příslušné sítě technické infrastruktury.
  P17V00000471 16.10.2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. SOVIS CZ, a.s.
„Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové 16 767 676 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební práce: Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20 x 36m a v. cca 8 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu.
  Z2017-035346 14.12.2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky odhad.cena 16 050 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba zimoviště pro ustájení kopytníků (zebry, antilopy losí, pakoně) v počtu cca 50 ks, včetně doplňkových staveb (seník, zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy, venkovní osvětlení, sjezd). Stavba bude zásobována vodou ze stávající studny. Splašková kanalizace bude svedena do žumpy.
  498632 03.10.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové;Část A) Dodávka
Neznámý Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky, zakázka je rozdělena na tato dílčí plnění:;Část A) „Dodávka nakladače“ - Čelní lopatový nakladač – 1 ks;Část B) „Dodávka mobilní kompostárny“ - Mobilní kompostárna – 1 ks
  60066791 20.12.2011 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Přestavba pavilonu lidoopů na pavilon goril 22 139 799 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  401419 07.11.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové;Část B) Dodávka
Neznámý Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky;Část B) „Dodávka mobilní kompostárny“ - Mobilní kompostárna – 1 ks
  497860 25.09.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá
Neznámý dodávka nákladního automobilu a kontejnerů
  528569 17.12.2015 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové
Předběžné oznámení Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20x37 m a v. 7,6 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu. V měsících červenci a srpnu, kdy je v ZOO hlavní turistická sezóna, budou prováděny pouze stavební práce nerušící návštěvníky ZOO, tj. zejména se jedná o práce uvnitř stavebního objektu.
  403559 05.12.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá 2 128 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka: • Nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče – 1 ks • Kontejnery - 4 ks celkovém objemu 24 m3 • Síť na kontejnery – 2 ks
  496225 04.09.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá
Neznámý dodávka nákladního automobilu a kontejnerů
  403903 10.12.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové - Dodávka mobilní 778 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení - Mobilní kompostárna – 1 ks
  631893 19.05.2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. REDOMO a.s.
Adaptace zimoviště hrochů – I.etapa 7 878 787 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  489954 06.10.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Lví safari 16 466 238 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  241107 18.12.2012 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Kompostárna ZOO Dvůr Králové - Dodávka mobilní 778 000 Kč
Neznámý
  403904 10.12.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové Část A) Dodávka 1 674 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Část A) „Dodávka nakladače“ - Čelní lopatový nakladač – 1 ks
  401897 14.11.2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 2 032 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektrické energie pro rok 2015
  528600 17.12.2015 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Zimoviště Zahájí
Předběžné oznámení Jedná se o výstavbu souboru staveb, které budou sloužit jako zimoviště pro zvířata, která jsou každoročně vypouštěna do Safari. Budou vybudovány tyto stavební objekty: zimoviště o půdorysných rozměrech cca 10x43,4m a v. 5,5m pro cca 30 zvířat (watusi, antilopy losí, pakoně a zebry) – prefabrikovaná stavba se zateplením se střechou ze sendvičových panelů uložených na ocelové konstrukci, seník o rozměrech cca 7x20,3m a v.5,7mm – lehká montovaná ocelová konstrukce, oplocení areálu „zimoviště“ v.2,5m včetně bran, inženýrské sítě – kanalizace, vodovodu, elektro přípojky, železobetonové jímky na kontejnery s hnojem, železobetonové bezodtoké jímky na splašky, oplocení „dvorečků“ o v.2,5m včetně bran, obslužná komunikace š.3m s napojením na stávající místní komunikaci. Součástí stavebních prací bude demontáž stávajícího betonového oplocení SAFARI a terénní úpravy
  634674 21.03.2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Rekonstrukce a stavební úpravy pavilonu nosorožců 5 983 539 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  638084 10.05.2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PB SCOM s.r.o.
Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 2 540 886 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-012225 10.05.2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové odhad.cena 19 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20 x 36m a v. cca 8 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu. V měsících červenci a srpnu budou stavební práce omezeny tak, že navážen
  P20V00000316 23.07.2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové nad 8 276 267 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy mostního objektu nacházejícího se v nezastavěném území na okruhu safari mezi výběhem buvolů a lvů v areálu ZOO Dvůr Králové a.s. na pozemcích p.č. 4885, 4047, 1710, 1708/3, 4043/6, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov. Stavební práce zahrnují výměnu stávajícího mostního vršku, říms a zábradlí. Součástí oprav je ubourání části NK a následná dobetonávka s vytvořením požadovaných sklonových poměrů pro vhodné odvodnění NK v příčném směru. Dále budou po délce mostního objektu doplněny mostní odvodňovače pro odvedení povrchových srážek mimo objekt. Další nezbytnou částí oprav je sanace a ošetření degradovaných betonových povrchů s obnaženou výztuží na nosné konstrukci a spodní stavbě.
  Z2020-017392 20.05.2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové odhad.cena 8 547 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy mostního objektu nacházejícího se v nezastavěném území na okruhu safari mezi výběhem buvolů a lvů v areálu ZOO Dvůr Králové a.s. na pozemcích p.č. 4885, 4047, 1710, 1708/3, 4043/6, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov. (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Stavební práce zahrnují výměnu stávajícího mostního vršku, říms a zábradlí. Součástí oprav je ubourání části NK a následná dobetonávka s vytvořením požadovaných sklonových poměrů pro vhodné odvodnění NK v příčném směru. Dále budou po délce mostního objektu doplněny mostní odvodňovače pro odvedení povrchových srážek mimo objekt. Další nezbytnou částí oprav je sanace a ošetření degradovaných betonových povrchů s obnaženou výztuží na nosné konstrukci a spodní stavbě.
  P19V00000557 04.09.2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. STAFI, spol. s r.o.
Pavilony šelem-rekonstrukce výběhů 5 497 564 Kč
Oprava národního formuláře Stavební úpravy pavilonů šelem a jejich výběhů na pozemcích na st.p.č. 4174, 4169 a na p.p.č. 1650/41, 4215 a 1650/42, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
  P18V00000001 16.04.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. TIMRA s.r.o.
Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky 14 622 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba zimoviště pro ustájení kopytníků (zebry, antilopy losí, pakoně) v počtu cca 50 ks, včetně doplňkových staveb (seník, zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy, venkovní osvětlení, sjezd). Stavba bude zásobována vodou ze stávající studny. Splašková kanalizace bude svedena do žumpy.
  Z2018-032700 25.09.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad odhad.cena 23 029 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: „Oprava mostu M3“, na pozemcích p.p.č. 1672/1, p.p.č. 1674/2, p.p.č. 1676/2, p.p.č. 1712, p.p.č. 1714/3, p.p.č. 4050, p.p.č. 4051, p.p.č. 1675 a p.p.č. 3728/2, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.
  Z2018-013611 27.04.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět odhad.cena 4 550 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
  P18V00000674 23.11.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad 26 768 247 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: „Oprava mostu M3“, na pozemcích p.p.č. 1672/1, p.p.č. 1674/2, p.p.č. 1676/2, p.p.č. 1712, p.p.č. 1714/3, p.p.č. 4050, p.p.č. 4051, p.p.č. 1675 a p.p.č. 3728/2, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.
  Z2018-032705 25.09.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II odhad.cena 4 550 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
  P18V00000002 31.05.2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. DEKONTA, a.s.
„Demolice objektu přesného lití v areálu ZOO Dvůr 877 778 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Demolice objektu přesného lití v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem“ je realizace stavebních prací, a to demolice části bývalého objektu přesného lití. Jedná se o objekt přesného lití, st. p. č. 1342/7, 13428, a okolní zpevněné plochy na p. p. č. 4742 k. ú. Dvůr Králové nad Labem.
  P21V00000879 06.05.2022 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Expozice Jihozápadní Afrika-změna „B“-3. 12 775 617 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Návrh a výstavba voliéry pro pelikány, voliéry pro volavky, výstavba vodní nádrž ve voliéře pelikánů, vodní nádrž ve voliéře volavek, navazující vodovod, kanalizace, elektrorozvody a el. ohradníky. Dále provedení souvisejících terénních úprav. V celém prostoru také bude vysazena zeleň (stromy, keře a tráva).
  P19V00000190 24.05.2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. 1) KTS-AME, s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu Vodní svět 15 513 101 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu Vodní svět na pozemku st.p.č. 4157, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
  P18V00000697 25.01.2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. KAMPA - MARYNKA s.r.o.
Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III 4 996 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.