Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:miroslav-antl

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:miroslav-antl'

Nalezené veřejné zakázky 392 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2017-035346 14. 12. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba zimoviště pro ustájení kopytníků (zebry, antilopy losí, pakoně) v počtu cca 50 ks, včetně doplňkových staveb (seník, zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy, venkovní osvětlení, sjezd). Stavba bude zásobována vodou ze stávající studny. Splašková kanalizace bude svedena do žumpy.
  638084 10. 5. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PB SCOM s.r.o.
Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 2 540 886 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000471 5. 9. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. SOVIS CZ, a.s.
„Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové 16 767 676 Kč
  P18V00000494 12. 4. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II odhad.cena 0 Kč
  P17V00000151 12. 4. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové odhad.cena 0 Kč
  P19V00000190 13. 3. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KTS - AME s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu Vodní svět 15 513 101 Kč
  60066791 20. 12. 2011 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Přestavba pavilonu lidoopů na pavilon goril 22 139 799 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-007420 12. 5. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Expozice Jihozápadní Afrika - 1. ETAPA 35 765 315 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  497860 25. 9. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá
Neznámý dodávka nákladního automobilu a kontejnerů
  P16V00000185 30. 3. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. REDOMO a.s.
Adaptace zimoviště hrochů – I.etapa 7 878 787 Kč
  P16V00000014 12. 1. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost s.r.o. Hostinné
Rekonstrukce a stavební úpravy pavilonu nosorožců 5 983 539 Kč
  403903 10. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové - Dodávka mobilní 778 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení - Mobilní kompostárna – 1 ks
  Z2017-012225 10. 5. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. „Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20 x 36m a v. cca 8 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu. V měsících červenci a srpnu budou stavební práce omezeny tak, že navážení materiálu včetně dalšího pohybu aut/techniky bude umožněno pouze do 9.00 a pak až po 17,00 z důvodu velkého pohybu návštěvníků v „průchodu“ vedle stavby. Dále budou v tomto období umožněny pouze práce uvnitř pavilonu z důvodu možného plašení zvířat v okolních výbězích!! dále jen „předmět veřejné zakázky“).
  P18V00000263 12. 4. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět“ odhad.cena 0 Kč
  P19V00000557 25. 7. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. STAFI, spol. s r.o.
Pavilony šelem – rekonstrukce výběhů 5 497 564 Kč
  Z2017-028435 16. 10. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. SOVIS CZ, a.s.
„Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové 16 767 676 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  401897 14. 11. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 2 032 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektrické energie pro rok 2015
  P18V00000002 4. 1. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Demolice objektu přesného lití v areálu ZOO Dvůr odhad.cena 0 Kč
  Z2020-029108 19. 8. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Ridera DIS s.r.o.
Redukce mostu M2 u hrochů v areálu ZOO Dvůr 20 692 351 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-017428 24. 5. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KTS - AME s.r.o.
Stavební úpravy pavilonu Vodní svět 15 513 101 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-011579 16. 4. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. TIMRA s.r.o.
„Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky 14 622 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-032700 25. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem: „Oprava mostu M3“, na pozemcích p.p.č. 1672/1, p.p.č. 1674/2, p.p.č. 1676/2, p.p.č. 1712, p.p.č. 1714/3, p.p.č. 4050, p.p.č. 4051, p.p.č. 1675 a p.p.č. 3728/2, vše v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem.
  403559 5. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá 2 128 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka: • Nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče – 1 ks • Kontejnery - 4 ks celkovém objemu 24 m3 • Síť na kontejnery – 2 ks
  P16V00000159 15. 3. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PB SCOM s.r.o.
Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem - 2 540 886 Kč
  P18V00000674 19. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad 26 768 247 Kč
  P14V00000513 12. 4. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá odhad.cena 0 Kč
  P17V00000232 20. 4. 2017 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. „Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky odhad.cena 0 Kč
  401419 7. 11. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové;Část B) Dodávka
Neznámý Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky;Část B) „Dodávka mobilní kompostárny“ - Mobilní kompostárna – 1 ks
  241107 18. 12. 2012 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Kompostárna ZOO Dvůr Králové - Dodávka mobilní 778 000 Kč
Neznámý
  Z2018-040929 23. 11. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
„Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad 26 768 247 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-013611 27. 4. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
  Z2018-032705 25. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a. s. Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět na pozemku st.p.č. 5007, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
  528600 17. 12. 2015 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Zimoviště Zahájí
Předběžné oznámení Jedná se o výstavbu souboru staveb, které budou sloužit jako zimoviště pro zvířata, která jsou každoročně vypouštěna do Safari. Budou vybudovány tyto stavební objekty: zimoviště o půdorysných rozměrech cca 10x43,4m a v. 5,5m pro cca 30 zvířat (watusi, antilopy losí, pakoně a zebry) – prefabrikovaná stavba se zateplením se střechou ze sendvičových panelů uložených na ocelové konstrukci, seník o rozměrech cca 7x20,3m a v.5,7mm – lehká montovaná ocelová konstrukce, oplocení areálu „zimoviště“ v.2,5m včetně bran, inženýrské sítě – kanalizace, vodovodu, elektro přípojky, železobetonové jímky na kontejnery s hnojem, železobetonové bezodtoké jímky na splašky, oplocení „dvorečků“ o v.2,5m včetně bran, obslužná komunikace š.3m s napojením na stávající místní komunikaci. Součástí stavebních prací bude demontáž stávajícího betonového oplocení SAFARI a terénní úpravy
  P20V00000139 27. 2. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Expozice Jihozápadní Afrika - 1. ETAPA 35 765 315 Kč
  P20V00000405 15. 6. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Ridera DIS s.r.o.
Redukce mostu M2 u hrochů v areálu ZOO Dvůr 20 692 351 Kč
  Z2021-019260 31. 5. 2021 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Expozice Jihozápadní Afrika – změna „B“ - 2. ETAPA 43 447 548 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  403904 10. 12. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové Část A) Dodávka 1 674 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Část A) „Dodávka nakladače“ - Čelní lopatový nakladač – 1 ks
  P18V00000463 12. 4. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad odhad.cena 0 Kč
  P18V00000001 3. 1. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. TIMRA s.r.o.
„Zimoviště Zahájí – areál zimoviště pro kopytníky 14 622 489 Kč
  Z2020-025471 23. 7. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové II. 8 276 267 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  498632 3. 10. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Kompostárna ZOO Dvůr Králové;Část A) Dodávka
Neznámý Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky, zakázka je rozdělena na tato dílčí plnění:;Část A) „Dodávka nakladače“ - Čelní lopatový nakladač – 1 ks;Část B) „Dodávka mobilní kompostárny“ - Mobilní kompostárna – 1 ks
  P20V00000097 14. 2. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové odhad.cena 0 Kč
  631893 19. 5. 2016 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. REDOMO a.s.
Adaptace zimoviště hrochů – I.etapa 7 878 787 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-039794 4. 9. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. STAFI, spol. s r.o.
Pavilony šelem – rekonstrukce výběhů 5 497 564 Kč
Oprava národního formuláře
  Z2018-017685 31. 5. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. DEKONTA, a.s.
Demolice objektu přesného lití v areálu ZOO Dvůr 877 778 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  528569 17. 12. 2015 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Zimní expozice žiraf síťovaných ZOO Dvůr Králové
Předběžné oznámení Předmět veřejné zakázky je výstavba zimní expozice žiraf síťovaných - haly o vnějších půdorysných rozměrech cca 20x37 m a v. 7,6 m, nosná konstrukce bude vyrobena z železobetonových sloupů a dřevěných lepených dílů, opláštění budou tvořit sendvičové zateplené panely, podlaha u žiraf bude zhotovena z asfaltové směsi. Hala bude prosvětlena pomocí oken a světlíků. Součásti stavby bude schodiště a rampa pro vstup do objektu. V měsících červenci a srpnu, kdy je v ZOO hlavní turistická sezóna, budou prováděny pouze stavební práce nerušící návštěvníky ZOO, tj. zejména se jedná o práce uvnitř stavebního objektu.
  496225 4. 9. 2014 neuvedena ZOO Dvůr Králové, a.s. Svoz bioodpadu ze ZOO Dvůr Králové a z obce Bílá
Neznámý dodávka nákladního automobilu a kontejnerů
  P18V00000697 26. 9. 2018 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KAMPA - MARYNKA s.r.o.
„Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III“ 4 996 000 Kč
  P20V00000316 20. 5. 2020 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.
Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové II. 8 276 267 Kč
  Z2019-002983 25. 1. 2019 neuvedena ZOO Dvůr Králové a.s. KAMPA - MARYNKA s.r.o.
„Stavební úpravy budov pavilonu ptačí svět III“ 4 996 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy