Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:miroslav-poche

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:miroslav-poch...'

Nalezené veřejné zakázky 57 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00000977 neuvedena PREdistribuce, a.s. Rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému ve odhad.cena 0 Kč
  P17V00009292 12. 4. 2020 neuvedena SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o. Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro odhad.cena 0 Kč
  P14V00000002 12. 4. 2020 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV odhad.cena 0 Kč
  Z2017-036124 21. 12. 2017 neuvedena SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  P14V00000001 23. 9. 2019 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENERTIS, s.r.o.
Dodávka rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 29 378 780 Kč
  P13V00000007 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV odhad.cena 0 Kč
  P14V00000004 16. 8. 2019 neuvedena PREdistribuce, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávka 2 kusů transformátorů 110/22kV o výkonu 63 25 118 800 Kč
  P19V00161621 26. 8. 2019 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENGIE Services a.s.
Výstavba nové transformovny 110/22 kV Praha - 136 288 157 Kč
  P13V00000008 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka 2 ks transformátorů 110/23kV/6,3, 40 MVA odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 16. 8. 2019 neuvedena PREdistribuce, a.s. ABB s.r.o.
Dodávka rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV 38 537 472 Kč
  P14V00000003 12. 4. 2020 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka řídicího systému do transformovny 110/22kV odhad.cena 0 Kč
  495454 18. 5. 2020 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENERTIS, s.r.o.
Dodávka rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 29 378 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  101503 24. 11. 2011 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka nového řídícího systému pro provedení jeho odhad.cena 35 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávka (nasazení) nového řídícího systému včetně HW komponent pro provedení jeho obnovy ve stávající TR 110/22 kV Praha CHODOV. Nasazení nového řídícího systému je vyvoláno tím, že stávající řídící systém (mimo rozvodny 22 kV) je za hranicí životnosti a pro HW nejstarších komponent nejsou dostupné náhradní díly. Stávající řídící systém už neumožňuje doplnění pro zadavatelem požadované silové úpravy ve stávající TR 110/22 kV Praha CHODOV. Nově nasazený řídící systém musí splňovat veškeré technické podmínky stanovené v části 2 zadávací dokumentace. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
  231011 12. 9. 2012 neuvedena PREdistribuce, a.s.
Neznámý
  349292 9. 7. 2013 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka řídicího systému do transformovny 110/22 odhad.cena 12 000 000 Kč
Neznámý Dodávka (nasazení) nového řídicího systému včetně dodávky HW komponent pro TR 110/22kV Praha - TŘEBORADICE. Řídicí systém bude součástí komplexního řízení TR 110/22kV Praha - TŘEBORADICE. Cílem je, aby moderní technologie byla řízena nejmodernějším způsobem, tedy řídicím systémem s vizualizací pro celou transformovnu. Nově nasazený řídicí systém musí splňovat veškeré technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci (Dokumentace pro výběr dodavatele řídicího systému do TR 110/22kV Praha - Třeboradice").
  60063599 13. 2. 2012 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 22 kV pro novou transformovnu 23 272 587 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka dvou sekcí rozvodny 22 kV pro provedení výstavby nové transformovny 110/22 kV Praha KARLÍN. Rozvodna je požadována se dvěma systémy přípojnic podélně dělená. Skříňový rozvaděč 22 kV bude dodán včetně propojovacího VN mostu mezi I. a II.sekcí a dále včetně potřebných konstrukcí, vyzbrojený v plném rozsahu včetně zajištění dopravy, složení v místě určení, přesunu na místo definitivního stání a provedení příslušné šéfmontáže. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
  P13V00001003 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka kabelového vedení 110 kV odhad.cena 0 Kč
  P13V00000954 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka řídicího systému do transformovny 110/22kV odhad.cena 0 Kč
  60058650 6. 2. 2012 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka řídícího systému SCADA 150 944 813 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Komplexní dodávka řídícího systému včetně hardwarových komponent pro řízení sítí distribuční soustavy elektrické energie (dispečink) v napěťové úrovni VVN, VN a NN na distribučním území zadavatele. Zadavatel zajišťuje distribuci elektrické energie na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Požadovanou součástí plnění je rozhraní na systémy SAP, GIS a další datové zdroje. Upřesnění funkcionalit a další podmínky a způsob realizace budou předmětem zadávací dokumentace.
  359147 6. 11. 2013 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV 22 948 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka skříňové rozvodny/rozvaděče 22 kV (provozní napětí 25 kV) pro vyzbrojení nové transformovny TR 110/22 kV Praha - UHŘÍNĚVES. Bude se jednat o dodávku rozvaděče vysokého napětí 22 kV, dvouřadového sestávajícího se ze dvou sekcí I. sekce (20 polí) a II. sekce (20 polí), kovově krytý, rozvaděč se dvěma systémy přípojnic, s plynovou izolací, s neprodyšně uzavřenou tlakovou soustavou, s pevně namontovanými vakuovými vypínači, jmenovitých parametrů 25 kV, 20 kA (1 s), 2.000 A (přívody a přípojnice). Zadavatel požaduje rozvaděč vnitřního provedení, s elektromotorickým natahováním střadačového pohonu vypínačů s motorovými pohony třípólových odpojovačů. Každé pole bude mít oddělené plynové prostory: pro přípojnice a vypínač. Rozvaděč je navržen pro montáž ve dvou řadách (volně stojící uspořádání) spojených v místě podélné spojky připojnic, vývody kabely - spodem. Součástí předmětu plnění...
  P18V00135948 5. 3. 2018 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENERTIS, s.r.o.
Dodávka kompaktní rozvodny 22 kV pro transformovnu 27 978 200 Kč
  P13V00000006 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 odhad.cena 0 Kč
  Z2018-006948 22. 11. 2018 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENERTIS, s.r.o.
Dodávka kompaktní rozvodny 22 kV pro transformovnu 27 978 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  60063496 28. 2. 2012 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka 2ks transformátorů 110/23/(6,3) kV, 63 MVA 24 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka 2ks (T101, T102) třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
  359143 6. 11. 2013 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENERTIS, s.r.o.
Dodávka rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 29 378 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-005745 19. 3. 2018 neuvedena PREdistribuce, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávka 4 ks transformátorů o výkonu 40 MVA, 33 600 000 Kč
Oprava
  60064830 14. 2. 2012 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 110 kV pro novou transformovnu 29 941 698 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka plynem izolované rozvodny (rozvaděče) 110 kV se dvěma systémy přípojnic podélně dělená. Vybraný uchazeč dodá rozvaděč 110 kV v plném rozsahu včetně zajištění dopravy, složení v místě určení, přesunu na místo definitivního stání a provedení příslušné šéfmontáže. Dodavatel zařízení musí respektovat vymezené rozměrové možnosti rozvodny 110 kV, její provozní vlastnosti a stavební uspořádání. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
  P13V00001005 neuvedena PREdistribuce, a.s. Výstavba nové transformovny 110/22 kV Praha – odhad.cena 0 Kč
  509168 11. 9. 2015 neuvedena PREdistribuce, a.s. ABB s.r.o.
Dodávka rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV 38 537 472 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-037919 1. 2. 2019 neuvedena PREdistribuce, a.s. Jiří Vůjtěch
Podpora poruchové linky 17 599 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  359159 6. 11. 2013 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka 2 ks transformátorů 110/23kV/6,3, 40 MVA 17 186 175 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka 2 ks venkovních olejových transformátorů 110/23kV/6,3, 40 MVA pro vyzbrojení transformovny 110/22 kV Praha – UHŘÍNĚVES. Jedná se o venkovní silové transformátory olejové 110/23/6,3 kV, 40 MVA výkon, s regulací odboček pod zatížením, chlazením ONAN/ONAF. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
  60059818 29. 2. 2012 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka řídícího systému pro provedení obnovy 11 219 660 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka (nasazení) řídícího systému do stávající transformovny 110/22 kV Praha LHOTKA včetně HW komponent. Nasazení nového řídícího systému je vyvoláno obnovou technologického zařízení v uvedené transformovně, která proběhne ve dvou samostatných etapách v letech 2012 a 2013. Cílem je, aby moderní nově instalovaná technologie byla řízena nejmodernějším způsobem, tedy řídícím systémem s vizualizací pro celou transformovnu. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
  241614 7. 5. 2013 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV 11 748 762 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka skříňové rozvodny (rozvaděče) 22 kV pro vyzbrojení transformovny TR 110/22 kV Praha - TŘEBORADICE. Bude se jednat o dodávku plynem izolované rozvodny 22 kV se dvěma systémy přípojnic, o jedné sekci s přípravou na případné doplnění druhé sekce. Dodavatel dodá skříňový rozvaděč 22 kV (viz. část 2 této zadávací dokumentace - jednopólové schéma a půdorysná dispozice 2.NP) včetně potřebných konstrukcí vyzbrojených v plném rozsahu, dopravy, složení v místě určení, přesunu na místo definitivního stání a provedení příslušné šéfmontáže. Nově dodaný rozvaděč bude umístěn v jedné řadě, přední stranou (čelem) do uličky. Požadovaná dodací parita: DDP, TR Praha - TŘEBORADICE podle INCOTERMS 2010 (vč.složení v místě plnění a přesunu na místo definitivního stání). V rámci dodávky skříňového VN rozvaděče je nebytné dodržet počet požadovaných vývodů a to i s ohledem na výhledové doplnění vývodů. V...
  401410 2. 2. 2015 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka řídicího systému do transformovny 110/22kV odhad.cena 11 500 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka (nasazení) nového řídicího systému včetně dodávky HW komponent pro TR 110/22kV Praha – PRAŽAČKA.
  Z2018-037916 1. 7. 2019 neuvedena PREdistribuce, a.s. Kones CZ s.r.o.
Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) 11 505 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  498958 2. 2. 2015 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV odhad.cena 45 000 000 Kč
Neznámý Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 3 sekcí rozvodny 22 kV s dvojitou přípojnicí. Prostorové uspořádání bude ve dvou řadách proti sobě. Sekce budou propojeny podélným dělením. Rozvodna 22 kV musí splňovat platné ČSN, PNE, IEC normy – zejména pak IEC 62271.
  645663 8. 9. 2016 neuvedena PREdistribuce, a.s. Rámcová smlouva na expertní služby - výpočty a odhad.cena 45 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva“) s jedním uchazečem na služby externí podpory Zadavateli v rámci plnění jeho úkolů v rámci Národního akčního plánu pro chytré sítě (dále jen „NAP SG“) za účelem rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu při požadovaném rozvoji distribuované výroby elektřiny včetně zapojení malých teplárenských zdrojů, řízení výroby, akumulace a spotřeby, s přihlédnutím k požadavku zvyšování energetické účinnosti. NAP SG schválila dne 4. března 2015 vláda České republiky a Zadavatele, resp. členy sdružení zadavatelů jakožto subjekty působící v oblasti elektroenergetiky (provozování distribučních soustav, resp., v případě ČEPS, provozování přenosové soustavy), jmenovala členy koordinačního výboru pro realizaci NAP SG a pověřila je naplňováním cílů NAP SG formou realizace předem...
  349295 1. 7. 2013 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka řídicího systému do transformovny 110/22 odhad.cena 12 000 000 Kč
Neznámý Dodávka (nasazení) nového řídicího systému včetně dodávky HW komponent pro TR 110/22kV Praha - KARLÍN. Řídicí systém je součástí komplexního řízení nové TR 110/22kV Praha - KARLÍN. Cílem je, aby moderní technologie byla řízena nejmodernějším způsobem, tedy řídicím systémem s vizualizací pro celou transformovnu. Nově nasazený řídicí systém musí splňovat veškeré technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci (Dokumentace pro výběr dodavatele řídicího systému do TR 110/22kV Praha - Karlín").
  363897 11. 12. 2013 neuvedena PREdistribuce, a.s. Rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému ve 222 137 896 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Realizace rekonstrukce rozvodny 110kV a řídicího systému ve stávající TR 110/22kV Praha - TŘEBORADICE. Stávající areál transformační stanice 110/22 kV je umístěn v oploceném areálu teplárny Třeboradice, který je situován severně od Prahy na severozápadním okraji obce Třeboradice, v ulici Za Tratí. Rozvodna je charakterizovaná jako venkovní rozvodna 110 kV v provedení klasickém, která je nyní vlivem narušené stability základových konstrukcí a stáří technologie v havarijním stavu. Proto je potřeba celková obnova celého areálu transformovny. Nová rozvodna 110 kV bude vnitřní, zapouzdřená, izolovaná plynem SF6, v celkovém rozsahu 16 polí. V rámci této zakázky bude mimo jiné též instalovaná nová rozvodna 22 kV, skříňová, izolovaná plynem SF6, v celkovém rozsahu 17 polí.
  372100 10. 4. 2014 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka kabelového vedení 110 kV 196 725 661 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka kabelového vedení 110 kV, a to pro tři investiční akce zadavatele. Jedná se o níže uvedené akce: Pokládka kabelového vedení 110 kV mezi TR MALEŠICE – TR JIH; Pokládka kabelového vedení 110 kV mezi TR MALEŠICE – MRZM – TR JIH; Pokládka kabelového vedení 110 kV pro připojení TR UHŘÍNĚVES. Uchazeči jsou povinni podat nabídku na požadovanou dodávku pro všechny tři výše uvedené části/akce zadavatele. Na základě tohoto zadávacího řízení zadavatel vybere uchazeče/dodavatele, který zajistí dodávku/realizaci předmětu plnění této zakázky pro všechny tři investiční akce zadavatele.
  404331 8. 6. 2015 neuvedena PREdistribuce, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávka 2 kusů transformátorů 110/22kV o výkonu 63 25 118 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  523399 9. 5. 2016 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENERTIS, s.r.o.
Dodávka zapouzdřené rozvodny 110 kV pro 18 974 839 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P18V00135947 5. 3. 2018 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENERTIS, s.r.o.
Dodávka venkovní rozvodny 110 kV pro transformovnu 10 846 548 Kč
  103728 29. 5. 2012 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka nového řídícího systému pro provedení jeho 11 678 280 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka (nasazení) nového řídícího systému včetně HW komponent pro provedení jeho obnovy ve stávající TR 110/22 kV Praha CHODOV. Nasazení nového řídícího systému je vyvoláno tím, že stávající řídící systém (mimo rozvodny 22 kV) je za hranicí životnosti a pro HW nejstarších komponent nejsou dostupné náhradní díly. Stávající řídící systém už neumožňuje doplnění pro zadavatelem požadované silové úpravy ve stávající TR 110/22 kV Praha CHODOV. Nově nasazený řídící systém musí splňovat veškeré technické podmínky stanovené v části 2 zadávací dokumentace. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
  372104 15. 7. 2014 neuvedena PREdistribuce, a.s. Výstavba nové transformovny 110/22 kV Praha – 198 858 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Realizace výstavby nové transformovny 110/22 kV Praha - KARLÍN. Bližší základní údaje o realizaci výstavby jsou uvedeny v kvalifikační dokumentaci.
  P19V00152560 28. 2. 2019 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 110 kV pro transformovnu 110/22 odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka řídicího systému do transformovny 110/22kV odhad.cena 0 Kč
  P14V00000002 neuvedena PREdistribuce, a.s. Dodávka rozvodny 22 kV pro transformovnu 110/22 kV odhad.cena 0 Kč
  Z2020-018598 22. 2. 2021 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENGIE Services a.s.
Transformovna 110/22 kV Praha - JIH, rekonstrukce 122 296 058 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-006942 16. 11. 2018 neuvedena PREdistribuce, a.s. ENERTIS, s.r.o.
Dodávka venkovní rozvodny 110 kV pro transformovnu 10 846 548 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 778 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy