Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:ondrej-prokop-3

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:ondrej-prokop...'

Nalezené veřejné zakázky 512 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  349530 29. 3. 2013 neuvedena Jihoměstská majetková a.s.
Neznámý
  526913 9. 5. 2016 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný 127 065 637 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je zvyšování kvality zdrojů pitné vody a ochrana zdrojů pitné vody v bezprostřední blízkosti úpravny vody sloužící veřejné potřebě. Stavební práce a související dodávky spočívají v rekonstrukci filtrace a násoskových řadů. Veřejná zakázka je rozdělena na části, a to na část 1: „Modernizace filtrace F7-12“ a na část 2: „Rekonstrukce násoskových řadů R38 a R39“.
  P13V00000001 neuvedena Jihoměstská majetková HANES s.r.o.
Dodávka 2 výkonných samosběrných zametacích strojů 4 947 000 Kč
  P19V00165760 14. 11. 2019 neuvedena Jihoměstská majetková Rekonstrukční stavební práce bytových a nebytových odhad.cena 0 Kč
  208099 21. 2. 2012 neuvedena Jihoměstská majetková a.s. Dodávky elektrické energie 24 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na základě níž budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky k dodávkám silové části elektřiny (dále jen „dodávky“)v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též převzetí závazku odebírat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za odchylku ve smyslu vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.
  348887 22. 3. 2013 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Neznámý
  P15V00000003 23. 12. 2015 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný odhad.cena 0 Kč
  P15V00000002 26. 10. 2015 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Zpracování dotačních projektů v rámci Operačního odhad.cena 0 Kč
  355621 31. 5. 2013 neuvedena Jihoměstská majetková HANES s.r.o.
Dodávka 2 výkonných samosběrných zametacích strojů 4 947 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000001 5. 1. 2015 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Poskytování právních služeb odhad.cena 0 Kč
  P13V00000004 18. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
  P13V00000007 21. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Úpravna vody Káraný – specializované práce odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 13. 1. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Odběr povrchové vody z vodního toku Jizera 2014 odhad.cena 0 Kč
  526913 24. 7. 2017 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný, a.s. Čermák a Hrachovec a.s.
Komplexní opatření na zdroji pitné vody Káraný 127 065 637 Kč
Oznámení o změně
  P16V00000001 18. 5. 2016 neuvedena Zdroj pitné vody Káraný a.s. Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP odhad.cena 0 Kč
  P17V00000001 27. 1. 2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. RSOF s.r.o.
Pořízení, instalace a implementace SW vybavení pro 1 840 000 Kč
  P17V00000008 4. 7. 2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávky osobních počítačů a notebooků odhad.cena 0 Kč
  P20V00000046 5. 11. 2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. PRAGOPROJEKT, a.s.
Čtyřpólové dobíjení elektrobusů – zpracování 1 450 000 Kč
  Z2017-018924 18. 1. 2018 neuvedena Jihoměstská majetková Griffin, a.s.
Griffin, a.s.
Výkon strážní služby v objektech Jihoměstské 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000003 16. 2. 2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Technicko-ekonomická studie realizace projektu odhad.cena 0 Kč
  P19V00000005 25. 7. 2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Validační zařízení pro Prague Visitor Pass odhad.cena 0 Kč
  Z2021-015928 6. 5. 2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Zajištění provozu, podpory a rozvoje sady chytrých
Předběžné oznámení Zajištění provozu, podpory a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“, tvořených mobilní aplikací, webovou aplikací a softwarovým rozhraním (API) pro službu plánování cyklistických tras analytických dat o cyklodopravě, pro podporu městské cyklistiky. Veškeré služby a aplikace musí být zprovozněny v rámci prostředí dodavatele.
  Z2019-040784 28. 1. 2020 neuvedena Jihoměstská majetková Rekonstrukční stavební práce bytových a nebytových odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
  P17V00000006 4. 7. 2017 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce pláště objektu ÚV Sojovice - hala č. odhad.cena 0 Kč
  Z2020-003394 5. 6. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 39 420 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-010865 26. 4. 2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování odborné podpory při naplňování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je projektová a odborná podpora při naplňování konceptu Smart Cities v rámci hl. m. Prahy.
  P17V00000009 4. 7. 2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka IT vybavení a jeho podpora odhad.cena 0 Kč
  P17V00000007 2. 7. 2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Nydrle s.r.o.
Marketingové služby 14 450 Kč
  P20V00000047 6. 11. 2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. R ALTRA spol. s r.o.
Monitoring dopravního značení 959 845 Kč
  P20V00000051 27. 11. 2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. KH servis a.s.
Podpora a servis Městského kamerového systému 2 000 000 Kč
  P21V00000017 20. 7. 2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka pamětí pro servery odhad.cena 0 Kč
  349339 20. 11. 2013 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Kontrola kvality vody v průběhu procesu jímání, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000011 6. 5. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Vodárna Káraný – specializované práce provádění odhad.cena 0 Kč
  P14V00000005 11. 4. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M3 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
  Z2018-042443 6. 12. 2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Ernst & Young, s.r.o.
Monitoring odpadových nádob 2 635 722 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je monitoring odpadových nádob po dobu 16 měsíců. Monitoring zahrnuje: 1. pronájem 420 ks senzorických řešení 2. montáž a demontáž senzorických řešení do určených odpadových nádob 3. provoz portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení, poskytnutí uživatelských přístupů a zaškolení uživatelů 4. poskytování servisní podpory
  P20V00000041 30. 7. 2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytnutí odborných kapacit v oblasti správy a odhad.cena 0 Kč
  Z2019-014524 5. 9. 2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Československá obchodní banka, a. s.
Platební brána pro vybrané prodejní kanály 50 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-016768 7. 8. 2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Principal engineering s.r.o.
Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000038 7. 5. 2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. elevUP s.r.o.
Dodávka dvou e-shopů pro PID a IDOL a zajištění 2 000 000 Kč
  Z2017-023467 23. 10. 2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. XT-Card a.s.
Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení pro 41 000 000 Kč
Oznámení o změně
  P15V00000006 6. 2. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Výměna napájecích kabelů vsakovacích nádrží odhad.cena 0 Kč
  P15V00000020 23. 11. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Sanace výtlačného vodovodního řádu R38 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 5. 1. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce sítových filtrů na ČSSV - filtr F5 odhad.cena 0 Kč
  P14V00000006 13. 8. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Česká voda - Czech Water, a.s.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby 34 440 000 Kč
  P14V00000002 20. 2. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce uzavíracího šoupěte DN800 na nátoku odhad.cena 0 Kč
  P16V00000003 7. 7. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce přípojek násoskových řadů R38 a R39 odhad.cena 0 Kč
  P15V00000008 15. 4. 2015 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Dodávka řídicího systému pro čerpací stanici R39 odhad.cena 0 Kč
  P16V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce čerpadla M1 v ČSSV odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 11. 4. 2014 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Rekonstrukce a výměna plotů ČSSV, jez a úpravna odhad.cena 0 Kč
  P16V00000004 19. 7. 2016 neuvedena Vodárna Káraný,a.s. Zajištění zálohy čerpadla M1 a zajištění odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy