Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:pavel-karpisek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:pavel-karpise...'

Nalezené veřejné zakázky 220 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  233113 1. 10. 2012 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Neznámý
  P13V00005113 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Nákup ICT vybavení k projektu Poznej svůj okres - odhad.cena 0 Kč
  P20V00000001 21. 1. 2020 neuvedena Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji Vzdělávání členů v KHK v PK odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Nákup IT komodit pro potřeby projektu Podpora odhad.cena 0 Kč
  220940 15. 6. 2012 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje VŘ 001 - Zajištění vzdělávacích aktivit odhad.cena 1 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je nákup služeb u dodavatele vzdělávacích aktivit v oblasti působení poptávaného předmětu zakázky (viz níže uvedené dělení zakázky na jednotlivé části) za účelem zvýšení a prohlubování znalostí a dovedností podnikajících žen a žen vstupujících do podnikání. Na základě profesních potřeb těchto žen podnikatelek je zakázka rozdělena celkem na 3 části, kdy uchazeč smí podat svoji nabídku do každé části zakázky, tj. pro část 1, 2 i 3 nebo pouze do jedné z těchto částí v souladu s § 98 ZVZ. Části zakázky: 1) Manažerské vzdělávání - 925 000,-Kč včetně DPH 2) IT vzdělávání - 175 000,- Kč včetně DPH 3) Vzdělávání v oblasti finančního a daňového minima OSVČ - 250 000,- Kč včetně DPH Předmět zakázky pro jednotlivé části je detailně specifikován v samostatné zadávací dokumentaci této zakázky. Předmět zakázky je realizován v rámci projektu „Asistenční centrum pro podporu...
  P13V00000002 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje VŘ001 - Zajištění dopravy cílové skupiny odhad.cena 0 Kč
  P13V00011367 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Nákup výpočetní techniky odhad.cena 0 Kč
  217612 22. 5. 2012 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje VŘ 001 - Zajištění vzdělávacích aktivit
Neznámý Předmětem zakázky je nákup služeb u dodavatele vzdělávacích aktivit v oblasti působení poptávaného předmětu zakázky (viz níže uvedené dělení zakázky na jednotlivé části) za účelem zvýšení a prohlubování znalostí a dovedností podnikajících žen a žen vstupujících do podnikání. Na základě profesních potřeb těchto žen podnikatelek je zakázka rozdělena celkem na 3 části, kdy uchazeč smí podat svoji nabídku do každé části zakázky, tj. pro část 1,2 i 3 nebo pouze do jedné z těchto částí v souladu s § 98 zákona č.137/2006 Sb. v pl.zn. V případě podání nabídky do všech 3 částí je uchazeč povinen zpracovat svoji nabídku do všech 3 částí samostatně. Části zakázky:;1) Manažerské vzdělávání - 925 000,-Kč včetně DPH;2) IT vzdělávání - 175 000,- Kč včetně DPH;3) Vzdělávání v oblasti finančního a daňového minima OSVČ - 250 000,- Kč včetně DPH;Předmět zakázky pro jednotlivé části je detailně specifikován...
  Z2019-030643 3. 9. 2019 neuvedena Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Oznámení profilu zadavatele
  P19V00000721 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část F: Tampony stáčené - nesterilní odhad.cena 0 Kč
  P17V00000001 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Vzdělávání členů RHK PK odhad.cena 0 Kč
  Z2017-015019 12. 10. 2017 18. 7. 2017 Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje BDO Advisory s.r.o.
EUFRAT Group, s.r.o.
+1 dodavatel
Vzdělávání členů RHK PK 7 851 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva“) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové dohodě, a to na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy účastníkem, jež je přijetím návrhu smlouvy. Bližší specifikace v rámci ZD.
  P17V00000002 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Odborné vzdělávání členů RHK PK odhad.cena 0 Kč
  P14V00000002 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje VIKO Plzeň spol. s r.o.
Nákup IT komodit pro potřeby projektu Podpora 1 031 000 Kč
  P12V00000001 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje VŘ 001 - Zajištění vzdělávacích aktivit odhad.cena 0 Kč
  P13V00000001 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní konzultace pro Asisteční centrum pro odhad.cena 0 Kč
  P20V00000315 27. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. TZMO Czech Republic s.r.o.
VAMARI s.r.o.
+1 dodavatel
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny pro Nemocnice 0 Kč
  P11V00000426 16. 1. 2012 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Koučink v nemocnicích při implementaci požadavků odhad.cena 0 Kč
  P19V00000728 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část L: Kompresy z netkané textilie odhad.cena 0 Kč
  P18V00000527 2. 7. 2018 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. MePro Trading, s.r.o.
MePro Trading, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny 0 Kč
  P20V00000109 28. 2. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. SEFIMA s.r.o.
Podpora systému Medixen 1 944 000 Kč
  P11V00000424 25. 1. 2012 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. PR a marketingové služby pro ZHPK, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P20V00000280 25. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. PANEP s.r.o.
PANEP s.r.o.
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje – 0 Kč
  Z2021-013715 21. 4. 2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 4 911 708 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jsou průběžné dodávky balancovaných infuzních roztoků, oplachových a irigačních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
  Z2018-028496 21. 8. 2018 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky 5 260 936 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., a to po dobu dvou let. Veřejná zakázka je rozdělena dle § 101 ZVZ na 3 Části. Část 1 - Infuzní roztoky v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Část 2 - Roztoky glukózy v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Část 3 - Infuzní roztoky balancované, oplachové a irigační roztoky v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Podrobná specifikace infuzních roztoků včetně předpokládaného odebraného množství je uvedena v příloze č. 2 ZD pro Část 1 VZ, příloze č. 3 ZD pro Část 2 VZ a příloze č. 4 ZD pro Část 3 VZ.
  P19V00000720 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část E: Kompresivní obinadla odhad.cena 0 Kč
  P13V00000075 19. 2. 2013 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Poradenské služby pro ZHPK, a.s., zakázka na 1 odhad.cena 0 Kč
  P16V00110676 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. BK-INVESTIS,spol.s r.o.
Vejprnice-Jiráskova ul. – kanalizace I. etapa 3 168 900 Kč
  P16V00110225 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. BK-INVESTIS,spol.s r.o.
Vejprnice - Jiráskova ul., Květná ul. - 5 873 246 Kč
  P19V00154699 8. 4. 2019 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. OMEGA C+M spol. s r.o.
Kaznějov - vodovodní řad - Mrtnická ul. 3 765 096 Kč
  P16V00000387 4. 8. 2016 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. ICZ a.s.
SW nástroj pro vykazování diagnóz pro zdravotnická 950 400 Kč
  Z2021-020856 10. 6. 2021 2. 7. 2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Dodávky parenterální výživy pro Nemocnice odhad.cena 2 649 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů léčivých přípravků pro parenterální výživu pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
  Z2021-013217 19. 4. 2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
BLACK STORM s.r.o.
+2 další dodavatelé
Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice 3 532 851 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů a druhů injekčních stříkaček a jehel, pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou v každé části VZ s vybraným dodavatelem.
  Z2020-013124 20. 4. 2020 neuvedena Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji AZ WELD Stuchl s.r.o.
Vzdělávání členů v KHK v PK 110 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00000723 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část H: Náplasti nesterilní na cívce odhad.cena 0 Kč
  P20V00000518 5. 10. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. TZMO Czech Republic s.r.o.
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny pro Nemocnice 0 Kč
  P20V00000176 11. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 0 Kč
  Z2019-031392 16. 3. 2020 neuvedena Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji S&T CZ s.r.o.
MBK Consulting, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Vzdělávání členů v KHK v PK 109 592 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000725 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část I: Fixace žilních katetrů, sterilní odhad.cena 0 Kč
  P20V00000454 21. 9. 2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění profesní odpovědnosti pro skupinu 14 650 000 Kč
  P18V00000756 7. 11. 2018 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Lékařský šicí materiál odhad.cena 0 Kč
  P16V00110770 12. 4. 2020 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Kaznějov - ul. Ke Koupališti - rekonstrukce 2 093 446 Kč
  P20V00176170 10. 6. 2020 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. BK-INVESTIS,spol.s r.o.
Výstavba VDJ Všeruby - kapacita 2x60 m3 5 966 100 Kč
  P18V00143792 1. 8. 2018 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. Porr a.s.
Oprava ČOV Horní Bříza – RF – oprava technologie 4 752 320 Kč
  P18V00133890 19. 1. 2018 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Výměna vodovodního řadu ve Zruči-Senci - ul. 4 978 399 Kč
  P19V00158757 26. 6. 2019 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Horní Bříza - vodovod - ul. K Cihelně 1 400 004 Kč
  213729 11. 4. 2012 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
Neznámý
  P12V00000002 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje EURO NOVA & PARTNER’S spol. s r.o.
VŘ 003 - Výběrové řízení na zajištění pronájmu 197 600 Kč
  P12V00000003 neuvedena Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje VŘ 001 - Zajištění vzdělávacích aktivit odhad.cena 0 Kč
  P18V00133890 12. 4. 2020 neuvedena Vodárenská a kanalizační a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Výměna vodovodního řadu ve Zruči-Senci - ul. 4 978 399 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy