Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:pavla-strobachova-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:pavla-strobac...'

Nalezené veřejné zakázky 296 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  639474 31.05.2016 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb
Předběžné oznámení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
  P14V00101550 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Jiří Kaufner K-PRINT
Technické zpracování Sbírky případových studií 74 060 Kč
  P14V00019396 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Zajištění odborného servisu pro obce při vytváření 4 923 000 Kč
  P19V00158562 21.06.2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ odhad.cena 0 Kč
  361613 26.07.2013 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky
Neznámý
  492747 21.07.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Poradenské služby pro obce, benchmarking měst, 2 260 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování odborných poradenských služeb, zpracování analýz, studií a realizace benchmarkingu.
  639474 09.05.2017 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
  489304 19.09.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky KVB advokátní kancelář s.r.o.
Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení 8 404 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00117049 01.12.2016 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Evaluace projektu "Posilování administrativní odhad.cena 0 Kč
  485182 08.04.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky GEPRO spol. s r.o.
NÁKUP VÝPOČETNÍ TECHNIKY, ČÁST 2 – GIS licence 160 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00115008 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb odhad.cena 0 Kč
  368898 11.10.2013 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Z + M Partner, spol. s r.o.
Nákup výpočetní techniky 843 213 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00146513 04.10.2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA odhad.cena 0 Kč
  P19V00158562 21.06.2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ odhad.cena 0 Kč
  P17V00123845 05.06.2017 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky SPF Group, s.r.o.
Evaluace projektu "Posilování administrativní 1 410 000 Kč
  Z2017-012187 21.05.2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
  P14V00022222 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Poradenské služby pro obce, benchmarking měst, 2 260 400 Kč
  P14V00023065 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky KVB advokátní kancelář s.r.o.
Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení 8 404 640 Kč
  P14V00019396 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Zajištění odborného servisu pro obce při vytváření 4 923 000 Kč
  479298 23.01.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Pronájem aut II. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P18V00146513 04.10.2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA odhad.cena 0 Kč
  P14V00019223 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Vývoj a pronájem informačního systému a provoz odhad.cena 0 Kč
  369621 02.06.2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení odhad.cena 9 948 821 Kč
Neznámý Poskytování odborných poradenských služeb zastupitelům a zaměstnancům měst a obcí v záležitostech týkajících se výkonu veřejné správy, obsahové naplnění a procesní správa e-learningových kurzů zaměřených na aplikaci nového občanského zákoníku obcemi, zajištění tutora pro e-learning, vzdělávání k NOZ, vytvoření zásobníku vzorů dokumentů a zajištění školení pro nové starosty.
  508142 19.02.2015 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Technické zpracování Sbírky případových studií 74 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je technické zpracování Sbírky případových studií. • grafické zpracování Sbírky případových studií • korektorské služby – jazyková korektura Sbírky případových studií • tiskařské práce
  P19V00158562 21.06.2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ odhad.cena 0 Kč
  P14V00022222 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Poradenské služby pro obce, benchmarking měst, 2 260 400 Kč
  P16V00117049 01.12.2016 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Evaluace projektu "Posilování administrativní odhad.cena 0 Kč
  P21V00193357 30.04.2021 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE - Systém pro online odhad.cena 0 Kč
  Z2018-010592 16.07.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Z TECHNIK s.r.o.
Z TECHNIK s.r.o.
Obnova a modernizace endoskopie 10 298 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-013449 10.11.2017 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o.
AURA Medical s.r.o.
+15 dalších dodavatelů
ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče 54 799 525 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2016-007854 30.01.2017 13.01.2017 Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Multidetektorové CT odhad.cena 23 966 942 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení zdravotnické techniky - multidetektorového CT. Základní požadavky: systém výpočetní tomografie vyšší třídy umožňující splnění všech klinických požadavků na CT diagnostiku, snímající v průběhu spirální akvizice minimálně 128 skenovaných vrstev současně během jedné otáčky. Všechna vyšetření musí být prováděna s maximální redukcí radiační dávky. Podrobná technická specifikace je součástí zadávací dokumentace k této zakázce. Součástí plnění je zároveň odstranění technologie původního CT a její ekologická likvidace a dále kompletní stavební připravenost pro instalaci nové technologie včetně zřízení transportních cest.
  P18V00143224 20.07.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje MEDISTA spol.s r.o.
Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na 5 923 250 Kč
  P21V00188710 16.02.2021 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Alliance Healthcare s.r.o.
Dodávky léčivého přípravku – Vinorelbin – společné 1 214 598 Kč
  P18V00147211 18.10.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
+1 dodavatel
Nástroje pro urologický sál 924 200 Kč
  Z2018-023868 03.06.2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje MEDISTA spol.s r.o.
Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na 5 923 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-034730 10.10.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Z + M Partner, spol. s r.o.
ALICOM s.r.o.
Informační technologie pro ONK 1 845 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-044299 13.05.2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje PHARMOS, a.s.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Dodávka léčivých přípravků pro biologickou léčbu 3 918 581 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-041266 16.03.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje HOSPIMED, spol. s r.o.
HOSPIMED, spol. s r.o.
+10 dalších dodavatelů
Rekonstrukce Patologie - vybavení zdravotnickou 4 636 124 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00131621 16.11.2017 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje INTRACO MICRO, spol. s r.o.
Fluorescenční mikroskop 99 000 Kč
  Z2016-004582 25.11.2016 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Multidetektorové CT odhad.cena 23 966 942 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je pořízení zdravotnické techniky - multidetektorového CT. Základní požadavky: systém výpočetní tomografie vyšší třídy umožňující splnění všech klinických požadavků na CT diagnostiku, snímající v průběhu spirální akvizice minimálně 128 skenovaných vrstev současně během jedné otáčky. Všechna vyšetření musí být prováděna s maximální redukcí radiační dávky. Podrobná technická specifikace je součástí zadávací dokumentace k této zakázce. Součástí plnění je zároveň odstranění technologie původního CT a její ekologická likvidace a dále kompletní stavební připravenost pro instalaci nové technologie včetně zřízení transportních cest.
  P19V00159956 22.07.2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Dodávka laboratorních reagencií pro kultivaci 1 580 000 Kč
  Z2018-008763 23.03.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka dezinfekčních přípravků pro ONK odhad.cena 8 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění této veřejné zakázky bude průběžná dodávka dezinfekčních přípravků uvedených v příloze zadávací dokumentace do sídla zadavatele: Vančurova 1548, Kladno 272 59 Ústavní lékárna pavilon E. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně předpokládaného rozsahu plnění po dobu trvání smlouvy, bude uvedena v příloze zadávací dokumentace. U všech položek nabídne účastník zboží v požadované kvalitě. Rozsah dodávek je orientační, přesný rozsah bude specifikován dílčími objednávkami dle kupní smlouvy. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Zakázka bude realizována na dobu určitou, tedy 48 po sobě jedoucích měsíců. Všechny ceny materiálů uvedené v příloze zadávací dokumentace musí být uvedeny včetně distribuční přirážky. Zadavatel bude požadovat doložení všech etiket nabízených produktů s informacemi dle platných zákonů, směrnic a nařízení ČR a EU. V rámci...
  P17V00131617 16.11.2017 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje CMI s.r.o.
Kryokoagulační přístroj 330 000 Kč
  P20V00168568 20.01.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje bamed s.r.o.
Tkáňový automat 919 900 Kč
  Z2021-016064 06.05.2021 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
„Dodávky léčivého přípravku – Altepláza – společné 15 208 082 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P21V00199089 27.07.2021 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje „Pořízení přístrojového vybavení I“ část 2 odhad.cena 0 Kč
  P18V00142435 29.06.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dräger Medical s.r.o.
Inkubátor pro péči o novorozence – 5 ks 840 000 Kč
  P18V00135847 01.03.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje REALSTAV MB spol. s r.o.
Zajištění komplexního výkonu technického dozoru 1 910 000 Kč
  P18V00146345 01.10.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Změna PD - ÚZP V. etapa 835 000 Kč
  P14V00020777 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení odhad.cena 0 Kč