Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:petr-osvald

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:petr-osvald'

Nalezené veřejné zakázky 43 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00112754 6. 9. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. IC WEST, s.r.o.
Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 717 812 Kč
  P17V00131014 6. 11. 2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého odhad.cena 0 Kč
  P16V00113257 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. RAVAL projekt v. o. s.
Havarijní zdroj pro město Plzeň 0 Kč
  P18V00149725 12. 4. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury odhad.cena 0 Kč
  P16V00113257 12. 4. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. RAVAL projekt v. o. s.
Havarijní zdroj pro město Plzeň 0 Kč
  P16V00113405 12. 4. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. KUNST, spol. s r.o.
ÚV III - usazovací nádrže - obnova potrubí čeřící 3 672 302 Kč
  P16V00112752 6. 9. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. IC WEST, s.r.o.
Dodávka 3 ks vozidel kategorie N1 1 171 998 Kč
  Z2019-021784 10. 5. 2021 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. STRABAG a.s.
Retenční nádrž Vinice 125 106 051 Kč
Oznámení o změně
  356016 4. 6. 2013 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Neznámý
  P19V00167541 18. 12. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. VIDA GROUP s.r.o.
Plzeň - Křimice, Plzeňská ulice - prodloužení 8 991 004 Kč
  P16V00113405 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. KUNST, spol. s r.o.
ÚV III - usazovací nádrže - obnova potrubí čeřící 3 672 302 Kč
  P16V00113682 4. 9. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 a 870 309 Kč
  632106 8. 8. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. VSP Auto, s.r.o.
VSP Auto, s.r.o.
Kompletní dodávka kombinovaného kanalizačního 18 380 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  217052 4. 6. 2013 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Neznámý
  Z2016-003529 10. 11. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. IC WEST, s.r.o.
Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 717 812 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00120237 15. 3. 2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. ČOV II - provozní objekty - obnova mostu v areálu odhad.cena 0 Kč
  633783 31. 10. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Česká spořitelna, a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - výběr poskytovatele úvěru na 40 692 769 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  637190 17. 8. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. SUPTel a.s.
STAVMONTA spol. s r.o.
+1 dodavatel
Obnova vodovodních řadů v lokalitě Plzeň - 25 251 633 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  634118 18. 5. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Nákup vozidel pro společnost VODARNA PLZEŇ a.s. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P18V00149725 17. 12. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Metrostav a.s.
+4 další dodavatelé
Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury 0 Kč
  Z2017-026576 5. 2. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. SBS "IVA", s.r.o.
Ostraha majetku a osob - hlídací a zabezpečovací 16 960 320 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby
  (neuvedeno) 21. 3. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury odhad.cena 0 Kč
  P19V00160020 7. 2. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. EXON s.r.o.
Informační systém pro oběh a správu digitálních 2 382 603 Kč
  Z2017-036419 23. 4. 2021 5. 2. 2018 VODÁRNA PLZEŇ a.s. HECKL s.r.o.
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Dodávka armatur dílčí plnění I/2021 1 383 573 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vodárenských armatur po pitnou vodu v rozsah a souladu se zadávacími podmínkami
  P19V00167541 18. 12. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Plzeň - Křimice, Plzeňská ulice - prodloužení odhad.cena 0 Kč
  Z2016-003533 10. 11. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. IC WEST, s.r.o.
Dodávka 3 ks vozidel kategorie N1 1 171 998 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-031018 23. 4. 2021 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého 31 668 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P17V00133018 12. 4. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dodávka armatur odhad.cena 0 Kč
  644039 10. 8. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. BK-INVESTIS,spol.s r.o.
Obnova vodovodu a přípojek Politických vězňů 3 963 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2016-003531 10. 11. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 a 870 309 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00120237 15. 3. 2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. ČOV II - provozní objekty - obnova mostu v areálu odhad.cena 0 Kč
  Z2018-016348 12. 10. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Porr a.s.
Odkanalizování Lhoty 310 626 342 Kč
Oznámení o změně
  P21V00201074 27. 8. 2021 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odkanalizování Lhoty II. odhad.cena 0 Kč
  Z2019-037646 10. 2. 2021 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. EXON s.r.o.
Informační systém pro oběh a správu digitálních 2 382 603 Kč
Oprava národního formuláře
  P16V00111532 16. 8. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. BK-INVESTIS,spol.s r.o.
Obnova vodovodu a přípojek Politických vězňů 3 963 000 Kč
  637192 17. 8. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Obnova vodovodního řadu ulice Jasmínová 5 391 951 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-043485 12. 4. 2021 28. 1. 2019 VODÁRNA PLZEŇ a.s. Metrostav a.s.
PORR a.s.
+6 dalších dodavatelů
Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury - 153 925 123 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky je provádění stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace a objekty na nich) na území města Plzně a jeho okolí na základě uzavřené rámcové dohody. Předmět plnění této sektorové veřejné zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní předmět plnění je pak specifikován v jednotlivých prováděcích smlouvách, a to v souladu s obecným vymezením předmětu plnění provedeným v rámcové dohodě.
  Z2017-030496 4. 12. 2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Rámcová dohoda na dodávku vodoměrů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P16V00112751 12. 4. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 a odhad.cena 0 Kč
  P19V00160020 23. 7. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. EXON s.r.o.
Informační systém pro oběh a správu digitálních 2 382 603 Kč
  633783 8. 4. 2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Česká spořitelna, a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - výběr poskytovatele úvěru na 40 692 769 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2017-031013 23. 4. 2021 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. SOKOFLOK s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku polymerního flokulantu 17 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-005101 6. 2. 2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. VIDA GROUP s.r.o.
Plzeň - Křimice, Plzeňská ulice - prodloužení 8 991 004 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy