Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:radan-volnohradsky-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:radan-volnohr...'

Nalezené veřejné zakázky 69 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 642354 15. 7. 2016 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s.
Neznámý
 Z2017-036286 29. 12. 2017 26. 1. 2018 Nemocnice Šumperk a.s. „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk odhad.cena 29 885 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
 640372 1. 12. 2016 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. OR-CZ spol. s r.o.
Doplňkový modul k magnetické rezonanci 3 884 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00176263 11. 6. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Dodávka 1 ks pacientského zvedáku 242 309 Kč
 P20V00175886 5. 6. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Anesteziologický přístroj odhad.cena 0 Kč
 Z2018-021390 28. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. medisap,s.r.o.
Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací 2 466 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2017-005413 28. 2. 2017 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. Dräger Medical s.r.o.
Přístroj pro anestezii dětí i dospělých v MR 2 458 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-041764 3. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. BMT Medical Technology s.r.o.
Parní sterilizátor 1 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00000004 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. Dräger Medical s.r.o.
Přístroj pro anestezii dětí i dospělých v MR 2 458 000 Kč
 Z2017-005920 20. 11. 2017 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. ELEKTRIC MEDICAL SERVICE, s.r.o.
Medinet s.r.o.
+1 dodavatel
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 640371 13. 6. 2016 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. GE Medical Systems Česká republika,s.r.o.
Mamograf 6 795 714 Kč
Předběžné oznámení
 640370 11. 11. 2016 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Magnetická rezonance 31 280 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-036603 3. 9. 2018 2. 2. 2018 Nemocnice Šumperk a.s. CHEIRÓN a.s.
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk 24 917 198 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci
 Z2017-010217 3. 8. 2018 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. Miele, spol. s r.o.
POLYMED medical CZ, a.s.
+8 dalších dodavatelů
Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Šumperk odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-013692 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2018-001614 25. 5. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Dodávka 2 sestav monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2016-006711 9. 1. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Perfect Distribution a.s.
Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické 286 800 Kč
Oprava národního formuláře Soubor pomůcek a elektrospotřebičů. Tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova technického vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice, kdy v konečném důsledku dojde ke zlepšení péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
 640118 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2020-019004 16. 7. 2020 7. 7. 2020 Jesenická nemocnice a.s. Rektoskop odhad.cena 140 246 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - rektoskopu.
 Z2018-022454 26. 10. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
EKG, resuscitační lůžko, antidekubitní matrace a 99 096 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 513162 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2017-021793 15. 1. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
ENUS MEDICAL s.r.o.
Endoskopická věž a dezinfektor endoskopů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 640372 29. 7. 2016 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. OR-CZ spol. s r.o.
Doplňkový modul k magnetické rezonanci 3 884 900 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 640370 29. 7. 2016 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Magnetická rezonance 31 280 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 640371 19. 12. 2016 neuvedena Nemocnice Šumperk a.s. GE Medical Systems Česká republika,s.r.o.
Mamograf 6 795 714 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 640118 9. 6. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice s.r.o.
Neznámý
 P18V00017738 4. 9. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. INDUBIA s.r.o.
34 ks nemocničních lůžek vč. matrací 1 016 600 Kč
 P16V00001472 4. 8. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. FICHNA-HUDECZEK a.s.
Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné 2 734 026 Kč
 P16V00001714 10. 10. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické odhad.cena 0 Kč
 Z2021-015995 17. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Rektoskopy pro Nemocnici AGEL Jeseník odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-032354 7. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. MeWAdia s.r.o.
Operační světlo 245 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-031343 8. 4. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
LINET spol. s r.o.
Resuscitační lůžka a antidekubitní matrace pro ARO 478 536 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 646863 30. 9. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s.
Neznámý Realizace sub-projektu CH.10/1/016 – Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí, financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Realizace projektu bude dosažena nákupem souboru zdravotnických prostředků, nemocničních lůžek, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, sanitárního příslušenství, nábytku a vybavení místnosti léčebny dlouhodobě nemocných.
 P18V00000505 17. 1. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Dodávka 2 sestav monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
 P20V00176262 11. 6. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Plicní ventilátor 718 500 Kč
 Z2018-030184 31. 1. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. INDUBIA s.r.o.
34 ks nemocničních lůžek vč. matrací 1 016 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 513162 5. 5. 2015 neuvedena Jesenická nemocnice spol. s r.o.
Neznámý
 Z2017-006803 15. 3. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sanitární příslušenství pro LDN 193 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem ZŘ je realizace sub-projektu CH.10/1/016 "Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Realizace projektu bude dosažena nákupem požadovaného sanitárního příslušenství, a tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice a.s. a v konečném důsledku bude zlepšena péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
 349695 26. 5. 2015 neuvedena JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o.
Neznámý
 Z2017-000166 9. 1. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Stamed s.r.o.
Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické 21 168 Kč
Oprava národního formuláře Dodávka souboru antidekubitních pomůcek a pomůcek pro bazální stimulaci. Tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova přístrojového a technického vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice, kdy v konečném důsledku dojde ke zlepšení péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
 Z2020-017988 8. 10. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Dodávka 2 ks myček podložních mís 196 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00002823 28. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. medisap,s.r.o.
Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací 2 466 000 Kč
 P18V00018826 29. 1. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Resuscitační lůžka a antidekubitní matrace pro ARO odhad.cena 0 Kč
 Z2020-042654 3. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Ing. Aleš Závorka
Ohřev pacienta 168 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-021478 10. 8. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Operační stůl pro všeobecnou chirurgii odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-015852 7. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 P16V00001797 4. 11. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sanitární příslušenství pro LDN odhad.cena 0 Kč
 Z2018-030240 1. 2. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Hypokramed s.r.o.
Operační stůl II. pro všeobecnou chirurgii 784 188 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-021218 8. 12. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sestava monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P20V00175193 27. 5. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Videokolonoskop 430 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy