Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:radek-belej

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:radek-belej'

Nalezené veřejné zakázky 80 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00000006 05.08.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Dodávka nádob na bioodpad odhad.cena 0 Kč
  P16V00000004 18.05.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Nákup osobních automobilů odhad.cena 0 Kč
  P16V00000007 05.08.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Rekonstrukce VO v Mostě – lokalita Pod Resslem odhad.cena 0 Kč
  P19V00157826 07.06.2019 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. HELIOSYSTEMS s.r.o.
Připojení výrobny elektrické energie FVE 1 846 000 Kč
  P19V00155234 16.04.2019 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Komunální technika, s.r.o.
Dodávka 1 ks vozidla pro svoz odpadů 4 357 000 Kč
  P16V00000001 19.02.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Marius Pedersen a.s.
Svoz a likvidace odpadu z popelnic 2 508 080 Kč
  P14V00000005 19.06.2014 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Skanska a.s.
Rekultivace skládky Střimice - návoz a 1 099 000 Kč
  P13V00000005 22.07.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Samosběrný vůz na úklid komunikací odhad.cena 0 Kč
  P13V00000006 22.07.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Samosběrný vůz na úklid komunikací odhad.cena 0 Kč
  P13V00000007 22.07.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Samosběrný vůz na úklid komunikací odhad.cena 0 Kč
  P13V00000003 25.03.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. EUROMONT GROUP a.s.
Zateplení provozní a administrativní budovy 7 907 499 Kč
  P13V00000008 22.07.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Samosběrný vůz na úklid komunikací odhad.cena 0 Kč
  P13V00000002 08.03.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Tomáš Rotter
Dodávka rakví 563 780 Kč
  P13V00000010 15.08.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. PETRO-NOVA s.r.o.
Eva Lavičková
Dodávka motorové nafty a benzinu 0 Kč
  P13V00000004 07.05.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Dodávka motorové nafty a benzinu odhad.cena 0 Kč
  P13V00000013 15.10.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Svozové vozidlo kategorie N1 s lisovací nástavbou odhad.cena 0 Kč
  P13V00000012 01.10.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. ZÁLESÍ a.s.
Samosběrný vůz na úklid komunikací 2 662 620 Kč
  P13V00000009 01.08.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Petr BŘEZINA - APB Plzeň
Demolice bl. 12 Chanov 1 485 776 Kč
  P13V00000001 11.02.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. RADIUM s.r.o.
Rozšíření systému GPS 754 000 Kč
  P13V00000011 10.09.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Nový odbavovací a pokladní systém pro Aquadrom odhad.cena 0 Kč
  P14V00000003 23.04.2014 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Mátl a Bula, spol. s r.o.
Stroj na úpravu ledové plochy - rolba 2 930 000 Kč
  P16V00000005 18.05.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Nákup osobních automobilů odhad.cena 0 Kč
  P14V00000002 14.04.2014 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. SILSTAP spol. s r.o.
Silverton s.r.o.
+3 další dodavatelé
Vodorovné dopravní značení v roce 2014 24 835 967 Kč
  P16V00000002 04.03.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Marius Pedersen a.s.
Převzetí a likvidace odpadu 44 000 000 Kč
  P16V00000008 11.08.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Dodávka nádob na bioodpad odhad.cena 0 Kč
  P14V00000006 24.11.2014 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. CROY s.r.o.
Silniční samosběrný zametací vůz 4 952 900 Kč
  P14V00000001 02.04.2014 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. SIMED s.r.o.
Svozové vozidlo kategorie N1 s lisovací nástavbou 1 202 500 Kč
  P14V00000004 29.05.2014 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. AGROTEC a.s.
Dodávka užitkového vozidla do 3,5 t, s 698 000 Kč
  P16V00000003 14.04.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. AUTPLUS II, s.r.o.
Nákup osobního automobilu 0 Kč
  P17V00000004 28.08.2017 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Marius Pedersen a.s.
Svoz a likvidace odpadu z popelnic 6 557 398 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 870 ks a 240 l v počtu 626 ks ve městě Most, městské části Zahražany, Špačkárna, Vinohrady, Rudolice, Chanov, Vtelno, Nad Benediktem, Velebudice - Skyřická, Lesní, Hořanská cesta, V sadech, Ke Koupališti, Pod Kurty, Souš, Čepirohy, Pionýrů, Pod Širokým vrchem.
  P18V00000003 04.07.2018 neuvedena Dodávka 1 ks speciálního vozidla pro svoz odpadů Komunální technika, s.r.o.
Dodávka 1 ks speciálního vozidla pro svoz odpadů 4 427 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního vozidla pro svoz odpadů pro potřebu divize odpadového hospodářství.
  P18V00000001 25.06.2018 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Eva Lavičková
EG Energie, a.s.
Dodávka motorové nafty a benzinu 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty a benzinu včetně dopravy - čtyřleté smluvní plnění formou rámcové dohody s maximálně pěti účastníky.
  Z2018-044845 27.12.2018 neuvedena Technické služby města Mostu a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  214739 27.12.2018 neuvedena Technické služby města Mostu a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-031284 15.02.2018 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Vozidlo pro svoz odpadů 6 462 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního svozového prostředku s hydraulickým mechanismem pro všechny složky komunálních odpadů a veškeré druhy nádob pro potřebu oddělení odpadového hospodářství včetně provádění záručního servisu v souladu s pokyny výrobce.
  P18V00000002 02.05.2018 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. REKULTAS, s.r.o.
Údržba zeleně v roce 2018 3 970 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je sezónní sekání travnatých ploch a vyhrabávání listí na pozemcích ve vlastnictví a na území statutárního města Mostu v roce 2018.
  P17V00000005 08.11.2017 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Komunální technika, s.r.o.
Vozidlo pro svoz odpadů 6 462 000 Kč
  214739 23.04.2012 neuvedena Technické služby města Mostu a.s.
Neznámý
  350071 12.07.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. EUROMONT GROUP a.s.
Zateplení provozní a administrativní budovy 7 907 499 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  634504 11.04.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Marius Pedersen a.s.
Svoz a likvidace odpadu z popelnic 2 508 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  353045 06.05.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Tomáš Rotter
Dodávka rakví 563 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  354292 27.06.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. PETRO-NOVA s.r.o.
Eva Lavičková
Dodávka motorové nafty a benzinu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  225362 26.02.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Pokládka asfaltového betonu frakce ACO 11 50/70 21 040 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Strojní pokládka asfaltového betonu frakce ACO 11 50/70 finišerem při opravách vozovek na území města Mostu. Předmětem plnění je provedení dílčích zakázek v termínech a objemech prací stanovených Zadávací dokumentací.
  P17V00000003 11.05.2017 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. PKI – Teplotechna Brno spol. s r.o.
Generální oprava a modernizace kremační pece 2 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zajištění generální opravy vyzdívky kremační pece krematoria v Mostě.
  P17V00000001 04.05.2017 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. REKULTAS, s.r.o.
Údržba zeleně v roce 2017 3 298 903 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně v intravilánu města Most v roce 2017
  P17V00000002 12.06.2017 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. HERKUL a.s.
Dodávka asfaltového betonu frakce ACO 8 50/70 a 3 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka asfaltového betonu frakce ACO 8 50/70 a frakce ACO 11 50/70 v období od 1.5.2017 do 30.4.2019.
  631548 15.07.2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Marius Pedersen a.s.
Převzetí a likvidace odpadu 44 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  213368 20.08.2012 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Svoz a likvidace odapadu z popelnic 9 268 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Svoz a likvidace odpadu z nádob o objemu 120 l v počtu 860 ks a 240 l v počtu 530 ks v rozsahu činností dle smlouvy uzavřené s městem Most.
  213373 20.08.2012 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Převzetí a likvidace odpadu 43 881 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Převzetí a likvidace odpadů 20031 Směsný komunální odpad, 200307 Objemný odpad, 200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad v předpokládaném množství 18.000 tun.
  224955 25.02.2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Pokládka asfaltového betonu frakce ACO 08 50/70 22 540 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Strojní pokládka asfaltového betonu frakce ACO 08 50/70 finišerem při opravách vozovek na území města Mostu. Předmětem plnění je provedení dílčích zakázek v termínech a objemech prací stanovených Zadávací dokumentací.