Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:richard-kreml

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:richard-kreml'

Nalezené veřejné zakázky 236 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  480898 10. 2. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dodávka NaOH – hydroxidu sodného – v roce 2014
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka hydroxidu sodného – NaOH, na ČOV Holešov včetně dopravy, manipulace a dalších nezbytných nákladů na realizaci dodávky NaOH na určené místo.;Zadavatel požaduje garanci ceny za jednotku tuny do konce roku 2014, přičemž se v období od podpisu smlouvy do 31. 12. 2014 předpokládá odběr 180 t NaOH v 25% koncentraci a 360 t NaOH v 30% koncentraci.;Místem dodávky bude ČOV Holešov.;Cena za 1 t musí obsahovat i dopravu NaOH na ČOV Holešov včetně manipulace (naplnění úložných nádrží). Jednotlivé objednávky budou v množství cca 15 tun.
  P14V00000011 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dodávka kombinovaného vozu na čištění kanalizací s odhad.cena 0 Kč
  P13V00000015 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Bystřice pod Hostýnem - oprava vodovodního řadu v odhad.cena 0 Kč
  P13V00000033 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. II.etapa čištění nábřežního sběrače – Kroměříž odhad.cena 0 Kč
  P14V00000019 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Regulace a automatizace prameniště Břestský les odhad.cena 0 Kč
  P16V00000017 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava kanalizace Kroměříž, ul. Veleslavínova odhad.cena 0 Kč
  P16V00000027 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava vodovodu Prusinovice-ul. Pacetlucká odhad.cena 0 Kč
  P17V00000003 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Obnova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně a odhad.cena 0 Kč
  Z2019-038461 30. 1. 2020 21. 11. 2019 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. COMMODUM, spol. s.r.o.
Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota 54 844 944 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je výstavba kanalizace a ČOV v obci Podhradní Lhota.
  222012 10. 10. 2012 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Úvěr na rekonstrukci a rozšíření úpravny vody v odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru na dofinancování investiční akce Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž. Investorem financování je zadavatel této veřejné zakázky společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11. Celkové předpokládané investiční výdaje na rekonstrukci a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž jsou cca 151 mil. Kč bez DPH, 182 mil. Kč včetně DPH, předpokládaná dotace z FS 106 536 232,- Kč, předpokládaná dotace ze SFŽP 6 266 837,- Kč. Předpokládaná doba čerpání úvěru je od 10/2012 – 12/2013. Skutečná doba čerpání úvěru je závislá na zahájení a průběhu investiční akce. Pro zpracování nabídky je závazná předpokládaná doba čerpání úvěru. Předpokládaná výše požadovaného úvěru této veřejné zakázky činí 45 mil. Kč.
  P12V00000005 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu odhad.cena 0 Kč
  P13V00000008 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vodovod Kroměříž – oprava vodovodního řadu v odhad.cena 0 Kč
  P14V00000006 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava vodovodního řadu A15-1, A18 Hulín, nám. odhad.cena 0 Kč
  P14V00000009 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava vodovodního řadu B1, Kroměříž, m.č. Bílany odhad.cena 0 Kč
  P14V00000010 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Pojištění odhad.cena 0 Kč
  P16V00000036 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kroměříž - ul. Žerotínova- zkapacitnění potrubí DN odhad.cena 0 Kč
  P17V00000011 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava kanalizační stoky AX-3-1 Holešov, odhad.cena 0 Kč
  101869 28. 11. 2011 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vícepráce při realizaci stavby Rekonstrukce a 2 425 789 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky je realizace víceprací v rámci jednotlivých stavebnívh objektů projektu "Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chropyně".
  515709 10. 6. 2015 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dodávka užitkových automobilů 2 166 295 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří užitkových automobilů skříňových a jednoho užitkového automobilu montážního. Bližší popis včetně technických parametrů je stanoven v zadávací dokumentaci.
  349045 25. 3. 2013 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dodávka NaOH – hydroxidu sodného
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka hydroxidu sodného – NaOH, na ČOV Holešov včetně dopravy, manipulace a dalších nezbytných nákladů na realizaci dodávky NaOH na určené místo.
  P14V00000027 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ČOV Holešov – rekonstrukce uskladňovacích nádrží odhad.cena 0 Kč
  P15V00000007 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Hygienizace odvodněného kalu - ČOV Chropyně odhad.cena 0 Kč
  P15V00000013 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,1-9-6´´ Kroměříž, odhad.cena 0 Kč
  P15V00000038 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava kanalizace Kroměříž, ul. Tomkova odhad.cena 0 Kč
  P16V00000024 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Rekonstrukce vodovodu-kanalizace a oprava stoky v odhad.cena 0 Kč
  P16V00000031 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Střílky – demolice objektu na p.č.st. 388 odhad.cena 0 Kč
  P17V00000024 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava vodovodu Hulín, ul.Sušilova odhad.cena 0 Kč
  642175 12. 10. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o
Wombat s.r.o.
„Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné 65 130 956 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
  633849 7. 3. 2016 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné
Předběžné oznámení Předmět veřejné zakázky je zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravdu vod. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
  P12V00000002 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. VDJ Těšnovice - oprava technologické části, oprava odhad.cena 0 Kč
  P12V00000012 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava vodovodního řádu Bystřice pod Hostýnem - odhad.cena 0 Kč
  P15V00000012 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava kanalizace Hulín - ul.Javorová. Oprava odhad.cena 0 Kč
  P15V00000036 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Čištění uskladňovací nádrže – ČOV Kroměříž odhad.cena 0 Kč
  P16V00000028 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Modernizace informačního systému pro Vodovody a odhad.cena 0 Kč
  P16V00000030 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava přivaděče Hlinsko p/H-Prusinovice, AZC odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. „Modernizace informačního systému pro Vodovody a odhad.cena 0 Kč
  P17V00000020 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava střechy garáží a skladu odhad.cena 0 Kč
  P14V00000004 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava kanalizace Kotojedská včetně šachty č.144 odhad.cena 0 Kč
  P14V00000016 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ČOV Holešov – skládka kalu odhad.cena 0 Kč
  493394 28. 7. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Pojištění
Neznámý Předmětem zakázky je předložení nabídky pojištění majetku a odpovědnosti za škodu.;Podmínky zadavatele :;a) Pojištění bude krýt požadovaná rizika z podnikání;b) Nabídka pojištění majetku musí obsahovat požadovaný rozsah pojištění specifikovaný viz níže.;c) Pojištění odpovědnosti za škody a škody způsobené vadným výrobkem musí krýt požadovaná rizika.;d) Zadavatel požaduje i pojištění starších strojů a zařízení.;e) Zadavatel rozumí pojištění poř. Č. 21 – pojištění kalu v IC reaktoru v rozsahu znehodnocení – poškození kalů následkem poruchy v dodávce elektrického proudu nebo poruchou řídících systémů. V takových případech totiž může dojít ke znehodnocení kalů a tím ke škodě.
  230422 4. 9. 2012 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava kanalizační stoky Tř. Legií – Bystřice pod 4 485 993 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace. Oprava stávající kanalizace bude probíhat na stoce SA4 v ulici Třída Legií, která se nachází v jižní části města mezi centrem města a železniční tratí Hulín – Valašské Meziříčí. Délka opravované kanalizace bude 377,56 m.
  477988 7. 1. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dodávka vybavení laboratoře
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení laboratoře v objektu úpravny vody ve vlastnictví objednatele – Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a.s.
  370618 24. 3. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na 21 880 813 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky. Bližší informace jsou uvedeny v kvalifikační a zadávací dokumentaci.
  Z2020-011491 30. 7. 2020 30. 4. 2020 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. GASCO spol. s.r.o.
Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak 72 399 763 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je vybudování nové kanalizace a objektů na ní v obci Prusinovice. Nová kanalizace je navrhována jako kombinace gravitační a tlakové kanalizace. V nejnižších místech, kde není možné zajistit gravitační odvedení odpadní vody, budou na kanalizační síti osazeny čerpací stanice. Veškeré odpadní vody z obce Prusinovice budou přivedeny do hlavní čerpací stanice ČS-P a odtud budou výtlakem přivedeny do gravitační kanalizace v katastru obce Tučapy.
  P12V00000009 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Oprava vodovodu Sobělice řad D, ulice k ZD odhad.cena 0 Kč
  P13V00000004 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci odhad.cena 0 Kč
  P13V00000010 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zborovice – oprava vodovodního řadu v ul.Sportovní odhad.cena 0 Kč
  P13V00000022 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Pornice : oprava zásobovacího řádu odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dodávka vybavení laboratoře – nové vyhlášení odhad.cena 0 Kč
  P14V00000002 neuvedena Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Regulace tlaku historického centra KM s dodávkou odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy