Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:rudolf-salvetr

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:rudolf-salvet...'

Nalezené veřejné zakázky 240 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-009017 22.03.2018 neuvedena Místní akční skupina Pošumaví, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P14V00000001 27.11.2014 neuvedena Zimní stadion Klatovy, o. p. s. ANDREJ CIMBALA-AC AKUSTIKA
Ozvučení Zimního stadionu Klatovy 980 100 Kč
  P14V00000002 03.12.2014 neuvedena Zimní stadion Klatovy, o. p. s. GTBC CZ s.r.o.
Zimní stadion Klatovy - modernizace vytápění a 1 798 653 Kč
  P13V00005113 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Nákup ICT vybavení k projektu Poznej svůj okres - odhad.cena 0 Kč
  P13V00011367 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Nákup výpočetní techniky odhad.cena 0 Kč
  401957 14.11.2014 neuvedena Zimní stadion Klatovy, o. p. s.
Neznámý
  233113 01.10.2012 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Neznámý
  P13V00008790 neuvedena Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje AB plus CZ s.r.o.
Nákup kontejnerů pro objemný odpad 3 122 941 Kč
  P14V00100848 neuvedena Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje MEVA-TEC s.r.o.
Nákup kontejnerů pro objemný odpad II. etapa 1 095 600 Kč
  363450 13.08.2013 neuvedena Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Neznámý
  369152 08.10.2013 neuvedena Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje AB plus CZ s.r.o.
Nákup kontejnerů pro objemný odpad 3 122 941 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000001 20.08.2021 neuvedena Klatovské katakomby, z.s. Klatovské katakomby - rozšíření expozice - odhad.cena 0 Kč
  P20V00000001 05.08.2020 neuvedena Klatovské katakomby, z.s. ALFASTAV, spol. s r.o.
Klatovské katakomby - rozšíření expozice - 873 400 Kč
  P18V00000001 14.05.2019 neuvedena Klatovské katakomby, z.s. ACTPRO s.r.o.
Klatovské katakomby - obnova expozice 1 849 550 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace dodávek pro akci „Klatovské katakomby – obnova expozice“. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy a která obsahuje mimo jiné i technickou specifikaci. Dále pak položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této výzvy. Přílohu č. 1 a přílohy č. 2 této výzvy vypracovala společnost Carrot & Stick s.r.o., která je zpracovatelem architektonického návrhu a řešení expozice.
  Z2021-038445 20.10.2021 neuvedena Klatovské katakomby, z.s. Klatovské katakomby rozšíření expozice,expoziční odhad.cena 1 550 550 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět plnění každé dílčí části zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci, která je pro účely zadávacího řízení rozčleněna na přílohy č. 1_1 až 1_2 této Výzvy a dále pak položkovým rozpočtem, který je též pro účely tohoto zadávacího řízení rozčleněn na přílohy č. 2_1 až 2_2 této Výzvy dle jednotlivých dílčích částí zakázky. Přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této Výzvy vypracovala společnost Carrot & Stick s.r.o., která je zpracovatelem architektonického návrhu a řešení expozice. Celkový rozsah všech dodávek je stanoven touto Výzvou, zejména projektovou dokumentací .
  P21V00000002 03.06.2022 neuvedena Klatovské katakomby, z. s. ACTPRO s.r.o.
Creative Heroes, s.r.o.
Klatovské katakomby - rozšíření expozice - 1 638 400 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění zakázky jako celku je dodávka nových obsahů do nově zrekonstruovaných prostor katakomb, kdy dojde k doplnění vitrín o nové exponáty (faksimile nebo kopie) případně výměna za stávající exponáty a s tím související změna vnitřního uspořádání a nátěr vnitřních částí vitríny. Součástí akce je i revitalizace současných vitrín - současné halogenové bude nahrazeno LED světly s větším rozptylem a provedena výměna sekundárního LED osvětlení podstavců vitrín. Expozice bude doplněna o samo
  Z2018-041675 30.11.2018 neuvedena Klatovské katakomby, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P19V00000640 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 13 - Bezkontaktní optická biometrie odhad.cena 0 Kč
  P19V00000633 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 07 - Přístrojové vybavení pro ORL odhad.cena 0 Kč
  P19V00000630 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 06 - Polohovací lůžko pro Multi JIP odhad.cena 0 Kč
  P19V00000684 10.12.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. DIRECT pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění 1 470 000 Kč
  P19V00000641 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 14 - Sonograf pro operační sály odhad.cena 0 Kč
  P19V00000645 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 18 - Gynekologie - Kardiotokograf odhad.cena 0 Kč
  P19V00000634 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 04 - Rehabilitační vany odhad.cena 0 Kč
  P19V00000109 14.02.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. medisap,s.r.o.
Modernizace návazné péče - Klatovská 1 084 596 Kč
  P19V00000643 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 16 - Mobiliář pro operační sály odhad.cena 0 Kč
  P20V00000216 26.05.2020 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Výměna oken - č. p. 204 a výměna oken - č. p. 788 odhad.cena 0 Kč
  P19V00000627 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 01 - Příslušenství k operačnímu stolu odhad.cena 0 Kč
  P19V00000632 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 05 - Ventilátor pro neinvazivní ventilaci odhad.cena 0 Kč
  P19V00000636 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 09 - Sonograf pro RDO odhad.cena 0 Kč
  P19V00000629 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 03 - EKG přístroj odhad.cena 0 Kč
  P20V00000448 27.08.2020 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Carl Zeiss spol. s r.o.
Asistenční systém pro oční operace Klatovské 1 239 000 Kč
  P19V00000462 15.08.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Window Holding a.s.
Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova 499 371 Kč
  P20V00000183 14.05.2020 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Vodárna dialýza - úprava vody 1 222 200 Kč
  P19V00000324 28.06.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Window Holding a.s.
Window Holding a.s.
+3 další dodavatelé
Výměna oken a dveří v budovách č.p. 210, 499 a 500 1 818 822 Kč
  P19V00000628 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 02 - Postelové váhy odhad.cena 0 Kč
  P19V00000540 11.10.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. VZ,,Výměna střešní krytiny na budově č. 202 v KN, odhad.cena 0 Kč
  P19V00000637 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 10 - Stolní svářečka hadiček odhad.cena 0 Kč
  P19V00000638 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 11 - OKL - 1 Pipety odhad.cena 0 Kč
  P19V00000570 21.10.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Obnovení podpory aktivních prvků HP II 1 097 584 Kč
  P19V00000019 11.01.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. KRD-obchodní společnost s.r.o.
KRD-obchodní společnost s.r.o.
+1 dodavatel
Modernizace návazné péče - Klatovská nemocnice, 1 288 505 Kč
  P19V00000654 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 19 - Sonograf pro interní ambulance odhad.cena 0 Kč
  P19V00000642 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 15 - Diagnostický zobrazovací monitor odhad.cena 0 Kč
  P19V00000639 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 12 - Čtecí zařízení pro mikrobiologii odhad.cena 0 Kč
  P19V00000635 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 08 - Sonograf pro ORL odhad.cena 0 Kč
  P19V00000644 29.11.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Část 17 - Příslušenství k motorovému operačnímu odhad.cena 0 Kč
  P19V00000408 16.08.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Výměna střešní krytiny na budově č. 202 v KN, a. odhad.cena 0 Kč
  P18V00000119 13.02.2018 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
„Stavební úpravy objektu č. p. 202/II v Klatovské 2 044 861 Kč
  P17V00000485 08.11.2017 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. GTBC CZ s.r.o.
„Výměna topných zdrojů - plynofikace objektů č. p. 2 618 029 Kč
  P17V00000563 20.12.2017 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. „Stavební úpravy objektu č. p. 202/II v Klatovské odhad.cena 0 Kč