Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:sasa-stembera

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:sasa-stembera'

Nalezené veřejné zakázky 2 150 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00004298 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s. Odborná příprava expozice a související služby odhad.cena 0 Kč
  376923 19. 12. 2013 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. IPRM DOPRAVA II. - rekonstrukce tramvajového
Předběžné oznámení Jedná se o rekonstrukci tramvajového křížení u bl. 100 v Mostě a modernizaci výhybek na tramvajové trati linky č. 2 v Mostě.
  P13V00001632 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s. Rekonstrukce Podkrušnohorského technického muzea odhad.cena 0 Kč
  498155 29. 9. 2014 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. Komplexní revitalizace objektů Podkrušnohorského
Předběžné oznámení Stavební práce spojené s rekonstrukcí a obnovou technických památek na st.p.č. 90 a 94 v k.ú. Růžodol (těžní věž, budova odbytu, mechanická dílna) a dále obnova technických zařízení (strojů) souvisejících s vybavením těchto objektů.
  355711 31. 5. 2013 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. Rekonstrukce Podkrušnohorského technického muzea 5 572 121 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu Podkrušnohorského technického muzea – bezkanálový rozvod vytápění, kotelna, stavebně – technické zhodnocení objektu č. 10278.
  376736 18. 12. 2013 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Neznámý
  P14V00008288 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. IPRM DOPRAVA II. - rekonstrukce tramvajového odhad.cena 0 Kč
  348656 21. 3. 2013 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Implementace informačního systému 3 998 166 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je Implementace nového informačního systému v dopravním podniku dle zadávací dokumentace.
  523649 9. 10. 2017 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Dodávka hrubých staveb vozidlových skříní s 49 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem, zakázky je plnění uzavřené rámcové smlouvy s jedním účastníkem - během 5 let dodávka až 5 ks nových hrubých staveb částečně nízkopodlažních tramvajových skříní včetně souvisejícího vybavení a příslušné technické výrobní dokumentace za účelem provádění celkových modernizací tramvají T3 v opravárenských kapacitách prostřednictvím zaměstnanců zadavatele. V roce 2016 dodávka 1 ks tramvajové skříně. V roce 2017 uzavřena smlouva na dodávku 1 ks tramvajové skříně (v rámci smlouvy pořízeny prozatím celkem 2 ks).
  490536 23. 9. 2014 neuvedena Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s. Revitalizace areálu PTM včetně obnovy strojů odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  Z2018-035043 12. 10. 2018 neuvedena Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-042030 28. 2. 2019 14. 1. 2019 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. SOR Libchavy spol. s.r.o.
Nákup 5 ks nízkopodlažních autobusů 25 613 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových plně nízkopodlažních autobusů splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do provozu bez jakýchkoliv dodatečných technických či jiných úprav.
  350071 12. 7. 2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. EUROMONT GROUP a.s.
Zateplení provozní a administrativní budovy 7 907 499 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00000011 10. 9. 2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Nový odbavovací a pokladní systém pro Aquadrom odhad.cena 0 Kč
  403088 28. 11. 2014 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s. IPRM DOPRAVA II. - Rekonstrukce tramvajového 100 831 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Po odkrytí a vytěžení kolejového lože bylo odhaleno, že stávající betonový příkop je v dezolátním stavu(z větší části se rozpadá). Bylo navrženo vytěžit stávající odvodňovací příkop a v jeho místě zřídit nový bahník se skruží DN1000 tak, aby byla zachována návaznost všech napojených přípojek z předchozího betonového příkopu a bylo možné nově zřídit přípojky z přestavníkových skříní. Nový bahník bude umístěn v ose os TT.
  209342 18. 12. 2013 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.
Neznámý
  209400 13. 3. 2012 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. Pronájem stravovacího zařízení a zajištění odhad.cena 3 120 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pronájem stravovacího zařízení a zajištění stravování v podnikové jídelně pro zaměstnance a ostatní.
  376736 12. 10. 2018 neuvedena Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-000693 13. 11. 2017 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. AŽD Praha s.r.o.
Ing. Ivo Herman.CSc.
Informační systém II. - Litvínov 37 899 898 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  238658 21. 11. 2012 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. Dodávka zkapalněného ropného plynu k čerpacím 156 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je "Dodávka zkapalněného ropného plynu k čerpacím stanicím zadavatele" dle zadávacího řízení.
  528153 8. 1. 2016 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Vypracování projektové dokumentace na modernizaci odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  Z2017-031284 15. 2. 2018 13. 12. 2017 Technické služby města Mostu a.s. Komunální technika, s.r.o.
Vozidlo pro svoz odpadů 6 462 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního svozového prostředku s hydraulickým mechanismem pro všechny složky komunálních odpadů a veškeré druhy nádob pro potřebu oddělení odpadového hospodářství včetně provádění záručního servisu v souladu s pokyny výrobce.
  P17V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Dodávka asfaltového betonu frakce ACO 8 50/70 a odhad.cena 0 Kč
  P16V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Nákup osobních automobilů odhad.cena 0 Kč
  P13V00000009 1. 8. 2013 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Petr Březina - APB Plzeň
Demolice bl. 12 Chanov 1 485 776 Kč
  212571 2. 4. 2012 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Nakládání s komunálním odpadem na území
Neznámý Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami na území statutárního města Mostu v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství města Most a se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s obchodními podmínkami, které jsou součástí Slouvy o dílo, které tvoří přílohu č. 10 zadávací dokumentace.
  P19V00157826 25. 5. 2020 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. HELIOSYSTEMS s.r.o.
Připojení výrobny elektrické energie FVE 1 846 000 Kč
  P16V00000009 13. 12. 2016 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Komunální technika, s.r.o.
Svozový prostředek včetně nástavby na bioodpad 4 797 500 Kč
  P19V00152832 5. 3. 2019 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. JAMPL-PSV s.r.o.
Údržba zeleně v roce 2019 4 200 975 Kč
  P21V00199159 28. 7. 2021 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Oprava komunikací v Mostě – II. etapa – ul. Zd. odhad.cena 0 Kč
  P14V00001888 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. IPRM DOPRAVA II. - rekonstrukce zastávek MHD ve odhad.cena 0 Kč
  646509 1. 12. 2016 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Dodávka 2 ks nových plně nízkopodlažních tramvají odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  646509 27. 9. 2016 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Dodávka 2 ks nových plně nízkopodlažních tramvají odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  103604 19. 12. 2011 neuvedena Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pronájem stravovacího zařízení a zajištění stravování v podnikové jídelně pro zaměstnance a ostatní.
  P15V00006343 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Dodávka hrubých staveb vozidlových skříní s 9 980 000 Kč
  646504 27. 9. 2016 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Informační systém II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P16V00000006 12. 4. 2020 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Dodávka nádob na bioodpad odhad.cena 0 Kč
  Z2020-017837 21. 9. 2020 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Marius Pedersen a.s.
Svoz a likvidace odpadu z popelnic 8 961 139 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  490994 30. 6. 2014 neuvedena Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. lPRM DOPRAVA ll. - Rekonstrukce tramvajového 48 929 368 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení .
  206286 26. 1. 2012 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. Dodávka zkapalněného ropného plynu k čerpacím odhad.cena 156 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je "Dodávka zkapalněného ropného plynu k čerpacím stanicím zadavatele" dle zadávacího řízení.
  631118 15. 6. 2016 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Valbek, spol. s r.o.
Vypracování projektové dokumentace na modernizaci 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  227954 14. 8. 2012 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. Implementace informačního systému ERP
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je "Implementace informačního systému ERP (Enterprise Resource Planning) tj. informačního systému integrujícího a automatizujícího velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku včetně dodávky nezbytných licencí.
  235746 16. 11. 2012 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. Implementace informačního systému odhad.cena 6 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je Implementace nového informačního systému v podniku – tj. informačního systému integrujícího a automatizujícího velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku včetně dodávky nezbytných licencí.;Předmětem veřejné zakázky je kromě samotné dodávky IS rovněž jeho implementace u Zadavatele a dodání HW (Zadavatel požaduje dodání hardware pro IS bez koncových stanic uživatelů) a SW pro provoz IS, včetně souvisejících činností dle časového rozložení uvedeného v Zadávací dokumentaci Zadavatele v kapitole 8 Doba plnění veřejné zakázky. Dále je součástí předmětu veřejné zakázky zajištění systémové podpory IS včetně licenčních odměn (dále též licenčních poplatků).
  P15V00003612 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Nákup 2 kusů sanitních vozidel - typ A2 zn. VW odhad.cena 0 Kč
  646504 22. 12. 2016 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Informační systém II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2019-009587 1. 7. 2019 29. 4. 2019 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Pořízení 2 ks nízkopodlažních tramvají 79 198 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových plně nízkopodlažních tramvají splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do provozu bez jakýchkoliv dodatečných technických či jiných úprav.
  642752 21. 7. 2016 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Dodávka tramvajového vozidla typu EVO1 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2017-015626 18. 6. 2018 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. PRAGOIMEX a.s.
Pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají 103 958 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  523649 10. 5. 2016 neuvedena DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.
Dodávka hrubých staveb vozidlových skříní s 49 900 000 Kč
Neznámý Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem v průběhu 5 let na dodávku až 5 ks nových hrubých staveb částečně nízkopodlažních tramvajových skříní včetně souvisejícího vybavení a příslušné technické výrobní dokumentace za účelem provádění celkových modernizací tramvají T3 v opravárenských kapacitách prostřednictvím zaměstnanců zadavatele.
  Z2020-007075 15. 4. 2021 15. 4. 2020 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Chládek & Tintěra, a.s.
Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - 647 106 993 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je modernizace a rekonstrukce tramvajové trati v úseku Most Litvínov představující přestavbu dotčených zastávek na meziměstské trati, modernizaci svršku a rektifikaci směrového vedení trati, která zajistí zvýšení komfortu a bezpečnosti přepravy s možností zvýšení kapacity. Realizací stavby dle navrhovaného technického řešení dojde k odstranění dopravních závad. Se samotnou stavbou tramvajové tratě je spojena i rekonstrukce stávajících inženýrských sítí, sloužících k provozu na tramvajové trati odvodnění, kabely DPmML, trolejové vedení, veřejné osvětlení na zastávkách.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy