Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:tereza-nislerova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:tereza-nisler...'

Nalezené veřejné zakázky 85 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00005454 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Nákup osobního automobilu Škoda odhad.cena 0 Kč
  P13V00010711 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Oprava převodových uzlů kolektoru oblast Východ odhad.cena 0 Kč
  P13V00000678 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Oprava sociálního zařízení Pešlova 341 odhad.cena 0 Kč
  P13V00100028 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Důlní lokomotiva do kolektoru odhad.cena 0 Kč
  P13V00011646 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Informační systém s rozšiřujícími moduly, včetně odhad.cena 0 Kč
  P13V00008643 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Oprava střechy dispečinku Hráského 1900, Praha4 odhad.cena 0 Kč
  P20V00176436 15.06.2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Nákup elektromobilů odhad.cena 0 Kč
  P20V00179785 17.03.2023 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb provozních prostor a odhad.cena 0 Kč
  P16V00115936 17.03.2023 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Služby elektronických komunikací pro kancelářskou odhad.cena 0 Kč
  Z2016-001776 10.05.2017 23.11.2016 Kolektory Praha, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
Služby elektronických komunikací pro kancelářskou 1 912 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je: I. instalace technických zařízení nezbytných pro zajištění připojení a poskytování služeb elektronických komunikací v zadavatelem definovaných koncových bodech a v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě; a II. poskytování služeb elektronických komunikací nezbytných pro zajištění administrativně organizačního chodu zadavatele, tj. pro kancelářskou síť zadavatele. Služby elektronických komunikací budou poskytovány prostřednictvím samostatné logicky oddělené sítě tzv. ethernetového okruhu – multipoint síť, a to v koncových bodech vymezených v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v rozsahu a kvalitě specifikovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Tec Další specifikace předmětu plnění je uvedena rovněž v závazném návrhu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“),...
  P18V00145591 18.03.2023 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Oprava výměníkové stanice pro AB Pešlova odhad.cena 0 Kč
  P19V00151983 18.03.2023 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové odhad.cena 0 Kč
  P19V00157150 18.03.2023 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Rozpočtová činnost odhad.cena 0 Kč
  P18V00143200 18.03.2023 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a odhad.cena 0 Kč
  P19V00152653 18.03.2023 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Správa vozového parku odhad.cena 0 Kč
  P13V00100018 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Nákup osobního automobilu odhad.cena 0 Kč
  P13V00010609 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Geodetické zaměření kolektorových podchodů ve odhad.cena 0 Kč
  Z2020-012996 23.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. DAME a.s.
Stavební opravy interiérů AB Pešlova 459 279 Kč
Oznámení o změně Všeobecné konstrukce a práce, malby, stěny a příčky, úprava povrchů vnitřní, ostatní materiál
  Z2020-020321 27.07.2020 13.07.2020 Kolektory Praha, a.s. Nákup elektromobilů odhad.cena 1 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup elektromobilů.
  Z2020-040798 16.11.2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. ZENOVA services s.r.o.
Zajištění úklidových služeb provozních budov a 2 099 068 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění pravidelných a mimořádných úklidových služeb administrativní budovy, provozních prostor a budov.
  Z2018-038616 07.06.2019 03.12.2018 Hlavní město Praha BREMA, spol. s r.o.
Oprava výtahu na kolektoru C1 – jáma J20 8 608 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je vybudování výtahu na kolektoru C1 – jáma J20 včetně projekčních prací, servisu a dalšího souvisejícího plnění. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  241303 14.10.2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2016-000686 14.10.2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-031922 18.09.2018 neuvedena Kolektor Praha, a.s. PROPRETTE s.r.o.
Zajištění úklidových služeb dispečinků a 2 192 038 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění úklidu běžného denního (tj. interval pondělí až pátek), běžného týdenního s vyšší četností (dvakrát či třikrát v intervalu pondělí – pátek), běžného týdenního a běžného měsíčního, a to jak v prostorách provozních, tak v prostorách dispečinků, a to ve smyslu příloh k této zadávací dokumentaci
  P18V00143200 28.05.2023 10.08.2018 Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a
  P18V00145591 30.05.2023 27.09.2018 Kolektory Praha, a.s. Oprava výměníkové stanice pro AB Pešlova
  Z2019-012887 23.04.2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. VISTORIA CZ a.s.
Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové 8 603 329 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních a montážních prací včetně nezbytných dodávek souvisejících se stavební opravou budovy dispečinku dle projektové dokumentace.
  520951 26.08.2015 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění bezpečnostní služby v administrativní odhad.cena 2 544 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění bezpečnostních služeb v budově Kolektory Pešlova, Praha 9, Pešlova 341/3, PSČ 190 00, tj. zajištění recepční a strážní služby.
  359736 09.07.2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Důlní lokomotiva do kolektoru 2 179 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka strojního zařízení, resp. důlní akumulátorové lokomotivy se specifickými parametry pro provoz v prostředí podzemní kolektorové sítě.
  644565 19.08.2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a 3 146 478 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu běžného denního (tj. interval pondělí až pátek), běžného týdenního s vyšší četností (dvakrát či třikrát v intervalu pondělí – pátek), běžného týdenního a běžného měsíčního, a to jak v prostorách provozních, tak v prostorách dispečinků.
  369637 14.10.2013 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Úklid dispečinků Kolektorů Praha, a. s.
Předběžné oznámení Předmětem plnění je zajištění běžného i mimořádného úklidu v objektech dispečinků společnosti Kolektory Praha, a.s.
  349281 27.03.2013 neuvedena Hlavní město Praha Oprava NN včetně ventilátorů a MaR kolektoru
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební opravy slaboproudých rozvodů kolektorů oblasti Západ.
  529484 31.12.2015 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění bezpečnostní služby v administrativní 1 300 032 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění bezpečnostních služeb v budově Kolektory Pešlova, Praha 9, Pešlova 341/3, PSČ 190 00, tj. zajištění recepční a strážní služby.
  638226 11.05.2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a
Předběžné oznámení Kompletní zajištění úklidových služeb včetně úklidových prostředků
  Z2022-046082 14.11.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. ENERGON stavební, s.r.o.
Oprava převodových uzlů kolektoru Jižní Město - II 5 807 468 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je oprava 6 kusů převodových uzlů z vnějšího a vnitřního prostoru, ve kterých jsou umístěna technologická zařízení správců (Pražská teplárenská a.s., Veolia Energie ČR, a.s. a Kolektory Praha, a.s.).
  376381 13.12.2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Stavební opravy dispečinku Černý Most 5 299 573 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavební opravy kancelářské budovy dispečinku na Černém Mostě v Praze.
  237064 12.02.2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Důlní lokomotiva do kolektoru odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nová důlní akumulátorová lokomotiva zajistí dopravu osob a materiálu na stávající trati v podzemní kolektorové síti (rozchod kolejí 600 mm), čímž plně nahradí lokomotivu dosluhující. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je I. pololetí roku 2013
  511139 08.04.2015 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění bezpečnostní služby v administrativní
Předběžné oznámení Zajištění bezpečnostních služeb v budově Kolektory Pešlova, Praha 9, Pešlova 341/3, PSČ 190 00, tj. zajištění recepční služby a strážní služby
  241303 19.12.2012 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Neznámý
  P21V00196363 17.09.2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Rekonstrukce budovy dispečinku Západ – Hostinského odhad.cena 0 Kč
  P19V00160893 26.07.2023 09.09.2019 Kolektory Praha, a.s. Nákup užitkových automobilů
  P19V00151983 25.07.2023 11.03.2019 Kolektory Praha, a.s. Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové
  P19V00167414 26.07.2023 17.02.2020 Kolektory Praha, a.s. Nákup užitkových automobilů II
  Z2022-052915 27.12.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Stelba s.r.o.
Oprava kanalizačního potrubí Hostinského 1618, 779 180 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je oprava kanalizačního potrubí pod plochou přilehlou k budově dispečinku na adrese Hostinského 1618, Praha 5 Stodůlky, parkoviště, součást budovy Zadavatele.
  Z2022-042283 21.10.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. S u b t e r r a a.s.
Oprava kolektorového podchodu KP5404 3 769 773 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je oprava kolektorového podchodu KP 5404 na oblasti Východ (Modřany) včetně opravy izolací stropních konstrukcí.
  P22V00227197 19.10.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb provozních prostor a odhad.cena 0 Kč
  P22V00228294 28.10.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Oprava kanalizačního potrubí Hostinského 1618, odhad.cena 0 Kč
  Z2021-019469 29.07.2021 neuvedena Oprava kolejové trasy kolektoru oblasti Centrum VISTORIA CZ a.s.
Oprava kolejové trasy kolektoru oblasti Centrum 4 702 832 Kč
Oznámení o změně Jedná se o zhotovení stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace. Jedná se o provedení opravy a vyrovnání kolejiště v kol. oblasti Centrum.
  Z2021-014432 28.04.2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. H+H stavební společnost, spol. s r.o.
Sanační opravy kolektoru Stodůlky Sever 2 258 029 Kč
Oznámení o změně sanace betonových konstrukcí kolektoru
  Z2021-009943 25.03.2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Jubosa s.r.o.
Stavební opravy kolektoru Vysočany 2 245 828 Kč
Oznámení o změně provedení sanačních oprav trvalé stavby kolektorů