Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:tomas-pajonk

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:tomas-pajonk'

Nalezené veřejné zakázky 1 003 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00003530 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka mikroskopů odhad.cena 0 Kč
  P17V00006064 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka lůžek a příslušenství odhad.cena 0 Kč
  P21V00023802 10. 9. 2021 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka lůžek a příslušenství odhad.cena 0 Kč
  Z2018-017607 30. 5. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. MANAG, a.s.
UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE – PŘÍSTAVBA VSTUPNÍ 19 280 230 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-004691 20. 2. 2017 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2019-022805 29. 11. 2019 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s. EXRAY s.r.o.
Přístroj skiagrafický a rentgenový přístroj 12 639 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  632043 26. 9. 2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s. (společná nabídka)
Centrální objekty 2. etapa 358 147 965 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  206896 13. 7. 2012 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. GEOSAN GROUP a.s.
Centrální objekty 1. etapa 308 181 438 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-019317 13. 7. 2020 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. OR-NEXT spol. s r.o.
Ekonomický informační systém pro nemocnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-045033 17. 12. 2020 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Přístroje pro sérologii 2 103 250 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-025446 23. 7. 2020 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s. GETINGE Czech Republic s.r.o.
Sterilizátory 2 230 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00004694 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Nemocniční informační systém odhad.cena 0 Kč
  P20V00012106 20. 5. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. AZ KLIMA a.s.
Vybudování VZT pro provoz dezinfekce na 709 500 Kč
  P19V00029924 16. 10. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. OTIS a.s.
Výtah pro budovu L 1 569 000 Kč
  634245 7. 7. 2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Komerční banka, a.s.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  376953 19. 12. 2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Philips Česká republika s.r.o.
Počítačový tomograf CT 17 323 086 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  508475 9. 9. 2015 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka a servis CT přístroje 17 865 552 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky dodávka, „full“ záruční servis a „full“ pozáruční servis multislice celotělového CT skeneru s akvizicí prostřednictvím minimálně 64 detektorových řad v ose Z na jednu rotaci 360° a možností zobrazení 128-mi vrstev za jednu otáčku. CT systém bude určen pro veškeré moderní diagnostické aplikace. Přístroj bude dodán s veškerým SW a HW příslušenstvím pro akvizici a diagnostiku klientských obrazů v oblastech: - oběhový systém (angiografie) - nervový systém - trávící a vylučovací soustava - muskuloskeletální systém - dýchací soustava
  353220 7. 5. 2013 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka průběžného mycího pásového automatu. odhad.cena 2 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy průběžného mycího pásového automatu.
  512171 23. 4. 2015 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Zateplení budovy L nemocnice KM 7 898 126 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci budovy L nemocnice Kroměříž- zateplení střechy, zateplení fasády a výměnu výplně otvorů
  P20V00018022 17. 7. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. CODACO ELECTRONIC s.r.o.
Výměna dorozumívacího zařízení v budově B (odd. 1 135 671 Kč
  213520 26. 10. 2012 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka gastrotechnologie do kuchyňského provozu. 9 355 276 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, revize, odzkoušení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy souboru gastronomické technologie.
  P21V00022719 1. 9. 2021 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka vybavení gynekologicko-porodnického odhad.cena 0 Kč
  P21V00024748 20. 9. 2021 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
  351533 19. 4. 2013 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s. Vsetínská nemocnice a.s., Zateplení budovy
Předběžné oznámení Projekt řeší zateplení objektu polikliniky včetně výměny venkovních výplní otvorů a zateplení střechy a úpravy s tím spojené. V ploše fasády bude použit zateplovací systém s minerálním vláknem v tl. 160 mm, tepelná izolace soklu z extrudovaného polystyrenu v tl. 160 mm. Tepelné izolace ve střešních pláštích budou tvořit desky polystyrenu tl. 120 a 100 mm, na vrchní vrstvu tepelné izolace budou použity desky z minerálních vláken o tl. 60 mm. Stávající okna budou vyměněna za okna plastová, konstrukce rámů min. pětikomorová, zasklení trojité, vnější prosklené stěny budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí 2 500 m2. Plocha výplní otvorů 1 400 m2. Plocha střech 1 750 m2.
  P19V00009087 21. 10. 2019 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Přístroj skiaskopicko-skiagrafický 6 581 218 Kč
  Z2018-038463 2. 11. 2018 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s. L I N E T spol. s r.o.
Lůžka včetně příslušenství pro Interní pavilón 5 245 139 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00000754 14. 1. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. PANEP s.r.o.
Jednorázové rouškovací sety 1 365 868 Kč
  P19V00029155 10. 10. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Dodávka chirurgického laparoskopického systému 1 591 100 Kč
  P15V00000963 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. STAVBY VANTO, s.r.o.
Zateplení budovy L nemocnice KM 7 898 126 Kč
  P13V00002406 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka průběžného mycího pásového automatu odhad.cena 0 Kč
  Z2017-009427 18. 4. 2017 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka Magnetické rezonance pro Kroměřížskou odhad.cena 25 005 550 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka magnetické rezonance dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
  P18V00019692 24. 9. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Dodávka lůžek a příslušenství – II. odhad.cena 0 Kč
  P19V00005113 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Dodávka počítačů a LCD monitorů 687 000 Kč
  P19V00033078 14. 11. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Marek Župka
Instalace venkovních žaluzií na jižní straně 716 715 Kč
  P21V00020513 6. 8. 2021 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. CODACO ELECTRONIC s.r.o.
Rekonstrukce dorozumívacího zařízení 1 202 325 Kč
  Z2017-036461 12. 4. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
  60050689 11. 10. 2018 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-008433 3. 4. 2017 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské odhad.cena 44 128 997 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
  515847 8. 1. 2016 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
Dvouhlavá gamakamera pro celotělová a SPECT/CT 19 602 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  377437 15. 7. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Pracovní linky a nerezové vybavení Centrálního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  482354 28. 2. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - dodatečné stavební 7 936 209 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.
  Z2018-031688 14. 9. 2018 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  210969 1. 6. 2012 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. Servis RTG techniky GE 4 880 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění pravidelné údržby, servisu, kontrol předepsaných výrobcem a normami a provádění každoroční elektrické revize na dodaných rtg přístrojích výrobce GE. Doba trvání smlouvy se předpokládá na dva roky.
  P18V00027110 12. 4. 2020 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. CROSS Zlín, a.s.
Výměna parkovacího systému a platebních terminálů 974 096 Kč
  P21V00000037 4. 1. 2021 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. smart healthcare solutions, s.r.o.
Poradenství v oblasti lékařských a zdravotnických 0 Kč
  P19V00033084 14. 11. 2019 neuvedena Kroměřížská nemocnice a.s. AUTOSALON KROMEXIM spol. s r.o.
Dodávka osobního vozidla 661 116 Kč
  351780 13. 2. 2014 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. Centrální objekty 1.etapa - lékařská technologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  367872 15. 11. 2013 neuvedena Uherskohradišťská nemocnice a.s. FOMEI a.s.
Mamografický přístroj s přímou digitalizací 5 142 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P18V00006394 25. 4. 2019 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s. L I N E T spol. s r.o.
Lůžka včetně příslušenství pro Interní pavilón 5 245 139 Kč
  60050893 20. 2. 2017 neuvedena Vsetínská nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy