Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:tomes-vytiska

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:tomes-vytiska'

Nalezené veřejné zakázky 102 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00000716 17.02.2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Výdejna léků a obchod Zelená hvězda odhad.cena 0 Kč
  P15V00006989 30.10.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Výdejna léků a obchod Zelená hvězda odhad.cena 0 Kč
  P14V00007290 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ventilační přístroje pro oddělení NIP odhad.cena 0 Kč
  P14V00005850 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba Nemocnice Jindřichův Hradec odhad.cena 0 Kč
  P14V00003049 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu C v areálu odhad.cena 0 Kč
  P14V00001398 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu C v areálu odhad.cena 0 Kč
  P14V00007624 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - technologické odhad.cena 0 Kč
  P13V00007032 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků odhad.cena 0 Kč
  P13V00006056 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti budov poliklinik odhad.cena 0 Kč
  P13V00007039 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků odhad.cena 0 Kč
  P15V00003118 01.06.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Binter spol. s r.o.
Dodatečné stavební práce k akci: Snížení 108 761 Kč
  P13V00008224 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Stavební úpravy pavilonu C v areálu nemocnice odhad.cena 0 Kč
  P15V00003122 01.06.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Dodatečné stavební práce k akci: Snížení 2 039 846 Kč
  P15V00008079 23.09.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec odhad.cena 0 Kč
  P15V00003649 19.06.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu patologie odhad.cena 0 Kč
  P20V00000001 09.01.2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Dodávka a instalace bariérové pračky do prádelny v 1 075 000 Kč
  P22V00000316 29.08.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. B. Braun Medical s.r.o.
Infuzní technika 5 490 370 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky (62 ks infuzních pump, 55 lineárních dávkovačů a 13 dokovacích stanic) včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu.
  Z2022-046840 12.12.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocniční lůžka odhad.cena 8 425 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek, matrací a příslušenství dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně pozáručního servisu.
  P22V00000072 14.04.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. ERDING, a.s.
Ekolog.a snížení energetické náročnosti Nemocnice 41 870 846 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace parního plynového vyvíječe, jako je vnější a vnitřní plynovod, parní rozvody, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy).
  P22V00000084 10.03.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Automatický hemokultivační přístroj včetně odhad.cena 2 200 000 Kč
Předběžné oznámení Dodávka automatického hemokultivačního přístroje včetně spotřebního materiálu na 5 let
  P20V00000083 23.09.2021 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ekolog. a snížení energetické náročnosti Nemocnice odhad.cena 31 337 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace parního plynového vyvíječe, jako je vnější a vnitřní plynovod, parní rozvody, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy).
  Z2022-008950 23.05.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Automatický hemokultivační přístroj včetně odhad.cena 3 493 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka Automatického hemokultivačního přístroje včetně rámcové smlouvy na dodávku spotřebního materiálu na 5 let.
  P20V00000012 12.03.2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Firstpower a.s.
Úprava elektrického napájení a zálohování 4 846 449 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je úprava záložního napájení elektrickou energií - instalace záložního zdroje a posílení propojení záložního napájení mezi energocentry v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jedná se o kompletní dodávku nového nepoužitého dieselagregátu o výkonu 710kVA (570 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do stávajících rozvodů a posílení propojení stávajících energetických sítí, včetně souvisejících stavebních úprav.
  P22V00000164 01.07.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jindřichohradecká stavební s.r.o.
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního 6 585 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky byl výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního zařízení oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - fáze IV. a V. - etapa 5 v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
  P22V00000298 07.10.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. DARTIN spol.s r.o.
Transportní inkubátor 1 233 890 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu transportního inkubátoru pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.
  P22V00000387 18.11.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocniční lůžka odhad.cena 0 Kč
  P22V00000371 18.10.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Real-time PCR cycler 690 000 Kč
  P22V00000372 18.10.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Pipetovací automat 885 560 Kč
  P22V00000275 24.06.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Centrifuga pro krevní vaky 886 350 Kč
  P22V00000311 05.08.2022 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. L I N E T spol. s r.o.
Porodní lůžko 624 999 Kč
  516501 01.09.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu patologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  636700 21.04.2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Výdejny léků a obchod Zelená hvězda 7 154 915 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Výdejny léků a obchod Zelená hvězda, a to podle projektové dokumentace zpracované společností ATELIER G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 261 03 265 z 02/2016 a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, když podrobné vymezení plnění bylo mj. uvedeno i v Obchodních podmínkách zadavatele sestavených jako Smlouva o dílo. Předmětem stavby je novostavba výdejny léčiv, která obsahuje demolici větrací šachty podzemního parkoviště, demolici objektu bývalé vrátnice, novostavbu výdejny léčiv, výstavbu dvou nových větracích šachet podzemního parkoviště včetně úpravy rozvodů VZT. Budova je navržena jako novostavba v areálu jindřichohradecké nemocnice, která leží směrem na jih od centra města za mostem přes rybník Vajgar. Novostavba bude sloužit k prodeji léčiv a...
  372568 31.03.2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Stavební úpravy pavilonu C v areálu nemocnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  512179 23.04.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu patologie
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. zateplení střechy (u pavilonu patologie), fasády a výměna otvorových výplní.
  368714 04.10.2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Neznámý
  490015 17.06.2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ventilační přístroje pro oddělení NIP
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů vyšší kategorie pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci dospělých pacientů, s širokou nabídkou ventilačních režimů, včetně neinvazivní ventilace. Dále 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci s možností transportu. Monitorované parametry a ovládání požadujeme v českém jazyce.
  526091 10.11.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Výdejny léků a obchod Zelená hvězda
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Výdejny léků a obchod Zelená hvězda, a to podle projektové dokumentace zpracované společností ATELIER G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 261 03 265 z 10/2015 a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, když podrobné vymezení plnění je mj. uvedeno i v Obchodních podmínkách zadavatele sestavených jako Smlouva o dílo.
  490963 30.06.2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Binter spol. s r.o.
Dodatečné stavební práce k akci: Snížení 108 761 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  214068 04.10.2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Neznámý
  495984 01.09.2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Dodatečné stavební práce k akci: Snížení 2 039 846 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  519532 04.08.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec - balneoprovoz
Předběžné oznámení Výměna stavební úpravy provozu, modernizace technologického vybavení balneoprovozu rehabilitace, výměna vzduchotechniky provozu.
  376118 12.12.2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků do 4 048 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky byla dodávka pacientských lůžek a nočních stolků k nim do nemocničního pavilonu a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Technická specifikace a požadované počty pacientských lůžek (typ A a typ B) jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvořila Přílohu č. 5 zadávacích podmínek a současně nedílnou součást kupní smlouvy. Součástí plnění je i závazek uchazeče poskytovat zadavateli na základě jeho žádosti pozáruční servis, a to minimálně po dobu 10 let, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni ukončení řádné záruky. Pozáruční servis bude poskytován výhradně na základě požadavku zadavatele. Pokud nebude pozáruční servis zadavatelem vyžadován, nemůže se uchazeč domáhat tohoto plnění.
  529352 29.12.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Lokalita umísťované stavby se nalézá v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec na ploše mezi stávajícími pavilony D a E. Všechny pozemky nové stavby i okolní dotčené pozemky jsou v majetku nemocnice. Objem nového pavilonu Dětské vychází z jeho provozu a konstrukce. Určujícím faktorem jsou odstupy od stávajících budov. Aby se zachovaly přiměřené odstupy, je nový pavilon poměrně štíhlý. Výrazně nový pavilon ovlivňuje stísněný prostor mezi stávajícím spojovacím koridorem a nadzemní spojovací chodbou. Stávající spojovací koridor na severní straně a stávající nadzemní spojovací chodba na jižní straně jsou zásadními prvky, které určují, ovlivňují a omezují celkový návrh pavilonu Dětské. Jedná se převážně o 3 podlažní budovu, pouze v severní části u spojovacího koridoru má stavba suterénní část,(1PP) která bude provedena pouze v hrubé stavbě. Nosný systém objektu je založen na vrtaných pilotách a...
  646180 20.09.2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec - 77 254 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Nový pavilón Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  496030 02.09.2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec 13 412 351 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  511835 20.04.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec 1 394 132 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  236319 29.10.2012 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec 153 368 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zhotovené společností AGP nova spol. s r.o., IČ 145 00 493, České Budějovice, tř. 28. října 17, PSČ 370 04 (zakázkové číslo 50/2011 z 02/2012). Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace a projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu díla, a to vždy ve dvou vyhotoveních. (podrobnosti jsou obsaženy v Zadávacích podmínkách).
  642606 20.07.2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec - 76 651 556 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Nový pavilón Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  362479 10.09.2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti budov poliklinik 3 873 233 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby. V souladu s čl. III odst. 3 a v souladu s čl. V. odst. 5 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na vícepráce.
  508891 04.03.2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - technologické 3 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů vyšší kategorie pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci dospělých pacientů, s širokou nabídkou ventilačních režimů, včetně neinvazivní ventilace. Dále 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci s možností transportu. Monitorované parametry a ovládání požadujeme v českém jazyce.