Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:tomes-vytiska

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:tomes-vytiska'

Nalezené veřejné zakázky 68 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  400791 30. 10. 2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - technologické odhad.cena 3 640 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů vyšší kategorie pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci dospělých pacientů, s širokou nabídkou ventilačních režimů, včetně neinvazivní ventilace. Dále 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci s možností transportu. Monitorované parametry a ovládání požadujeme v českém jazyce.
  P20V00000077 7. 9. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Spilka a Říha s.r.o.
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního 14 350 000 Kč
  512179 23. 4. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu patologie
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. zateplení střechy (u pavilonu patologie), fasády a výměna otvorových výplní.
  P17V00009386 28. 12. 2017 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
REKONSTRUKCE PAVILONU A – LDN V NEMOCNICI 18 812 307 Kč
  P20V00000040 20. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. innogy Energie, s.r.o.
Ekologizace a snížení energetické náročnosti 8 032 483 Kč
  P13V00007039 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků odhad.cena 0 Kč
  376118 12. 12. 2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků do 4 048 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky byla dodávka pacientských lůžek a nočních stolků k nim do nemocničního pavilonu a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Technická specifikace a požadované počty pacientských lůžek (typ A a typ B) jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvořila Přílohu č. 5 zadávacích podmínek a současně nedílnou součást kupní smlouvy. Součástí plnění je i závazek uchazeče poskytovat zadavateli na základě jeho žádosti pozáruční servis, a to minimálně po dobu 10 let, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni ukončení řádné záruky. Pozáruční servis bude poskytován výhradně na základě požadavku zadavatele. Pokud nebude pozáruční servis zadavatelem vyžadován, nemůže se uchazeč domáhat tohoto plnění.
  P13V00006056 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti budov poliklinik odhad.cena 0 Kč
  Z2018-009745 23. 4. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – odhad.cena 0 Kč
Oprava
  642606 20. 7. 2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec - 76 651 556 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Nový pavilón Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  P19V00000191 15. 7. 2019 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP – 3. NP PAVILONU A, odhad.cena 0 Kč
  P20V00000001 9. 1. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. PRAGOPERUN, spol. s r.o.
Dodávka a instalace bariérové pračky do prádelny v 1 075 000 Kč
  P13V00007032 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dodávka pacientských lůžek a nočních stolků odhad.cena 0 Kč
  Z2020-037430 23. 10. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Spilka a Říha s.r.o.
Komplexní projekt pro přestavbu rehabilitačního 14 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  236319 29. 10. 2012 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec 153 368 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zhotovené společností AGP nova spol. s r.o., IČ 145 00 493, České Budějovice, tř. 28. října 17, PSČ 370 04 (zakázkové číslo 50/2011 z 02/2012). Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace a projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu díla, a to vždy ve dvou vyhotoveních. (podrobnosti jsou obsaženy v Zadávacích podmínkách).
  508891 4. 3. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - technologické 3 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů vyšší kategorie pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci dospělých pacientů, s širokou nabídkou ventilačních režimů, včetně neinvazivní ventilace. Dále 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci s možností transportu. Monitorované parametry a ovládání požadujeme v českém jazyce.
  490015 17. 6. 2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ventilační přístroje pro oddělení NIP
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks plicních ventilátorů vyšší kategorie pro dlouhodobou i krátkodobou plicní ventilaci dospělých pacientů, s širokou nabídkou ventilačních režimů, včetně neinvazivní ventilace. Dále 1 přístroj pro umělou plicní ventilaci s možností transportu. Monitorované parametry a ovládání požadujeme v českém jazyce.
  P20V00000022 26. 3. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ekologizace a snížení energetické náročnosti odhad.cena 0 Kč
  P14V00003049 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu C v areálu odhad.cena 0 Kč
  210785 22. 5. 2012 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec odhad.cena 246 258 926 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zhotovené společností AGP nova spol. s r.o., IČ 145 00 493, České Budějovice, tř. 28. října 17, PSČ 370 04 (zakázkové číslo 50/2011 z 02/2012). Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace a projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu díla, a to vždy ve dvou vyhotoveních. (podrobnosti jsou obsaženy v Zadávacích podmínkách).
  493509 30. 7. 2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Stavební úpravy pavilonu C v areálu nemocnice 3 476 263 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Stavební úpravy pavilonu C v areálu nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  Z2019-033453 25. 9. 2019 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jindřichohradecká stavební s.r.o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP – 3. NP PAVILONU A, 11 080 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P14V00001398 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu C v areálu odhad.cena 0 Kč
  496030 2. 9. 2014 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec 13 412 351 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Modernizace a dostavba nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  520693 6. 4. 2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-032933 26. 9. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. DSD METALIC Trade s.r.o.
Výměna technologie stravovacího provozu Nemocnice 4 825 633 Kč
Oznámení profilu zadavatele
  P21V00000088 18. 3. 2021 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. HOSPIMED, spol. s r.o.
Intraoperační neuromonitoring pro ORL operativu 3 566 488 Kč
  646180 20. 9. 2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec - 77 254 245 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Nový pavilón Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.
  516501 1. 9. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti pavilonu patologie odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-034334 21. 5. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. HOSPIMED, spol. s r.o.
Chironax Frýdek-Místek s.r.o.
Modernizace nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – 1 226 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00005850 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Modernizace a dostavba Nemocnice Jindřichův Hradec odhad.cena 0 Kč
  Z2020-010146 14. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Ekologizace a snížení energetické náročnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-044579 16. 12. 2019 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. DSD METALIC Trade s.r.o.
Výměna technologie stravovacího provozu Nemocnice 4 825 633 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  529352 29. 12. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nový pavilon Dětské, Nemocnice Jindřichův Hradec
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Lokalita umísťované stavby se nalézá v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec na ploše mezi stávajícími pavilony D a E. Všechny pozemky nové stavby i okolní dotčené pozemky jsou v majetku nemocnice. Objem nového pavilonu Dětské vychází z jeho provozu a konstrukce. Určujícím faktorem jsou odstupy od stávajících budov. Aby se zachovaly přiměřené odstupy, je nový pavilon poměrně štíhlý. Výrazně nový pavilon ovlivňuje stísněný prostor mezi stávajícím spojovacím koridorem a nadzemní spojovací chodbou. Stávající spojovací koridor na severní straně a stávající nadzemní spojovací chodba na jižní straně jsou zásadními prvky, které určují, ovlivňují a omezují celkový návrh pavilonu Dětské. Jedná se převážně o 3 podlažní budovu, pouze v severní části u spojovacího koridoru má stavba suterénní část,(1PP) která bude provedena pouze v hrubé stavbě. Nosný systém objektu je založen na vrtaných pilotách a...
  519532 4. 8. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec - balneoprovoz
Předběžné oznámení Výměna stavební úpravy provozu, modernizace technologického vybavení balneoprovozu rehabilitace, výměna vzduchotechniky provozu.
  P18V00000092 31. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. FOMEI s.r.o.
Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG 16 350 000 Kč
  Z2020-017173 3. 9. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. innogy Energie, s.r.o.
Ekologizace a snížení energetické náročnosti 8 032 483 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-017253 5. 3. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Philips Česká republika s.r.o.
RADIX CZ s.r.o.
+13 dalších dodavatelů
Modernizace nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – 46 861 314 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  526091 10. 11. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Výdejny léků a obchod Zelená hvězda
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Výdejny léků a obchod Zelená hvězda, a to podle projektové dokumentace zpracované společností ATELIER G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 261 03 265 z 10/2015 a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, když podrobné vymezení plnění je mj. uvedeno i v Obchodních podmínkách zadavatele sestavených jako Smlouva o dílo.
  214068 4. 10. 2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Neznámý
  P15V00006989 30. 10. 2015 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Výdejna léků a obchod Zelená hvězda odhad.cena 0 Kč
  Z2019-006422 25. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. TZ pro, s.r.o.
Projektová dokumentace Ekologizace a snížení 1 740 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-037745 14. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. FOMEI s.r.o.
Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG 16 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  636700 21. 4. 2016 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Výdejny léků a obchod Zelená hvězda 7 154 915 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Výdejny léků a obchod Zelená hvězda, a to podle projektové dokumentace zpracované společností ATELIER G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 261 03 265 z 02/2016 a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, když podrobné vymezení plnění bylo mj. uvedeno i v Obchodních podmínkách zadavatele sestavených jako Smlouva o dílo. Předmětem stavby je novostavba výdejny léčiv, která obsahuje demolici větrací šachty podzemního parkoviště, demolici objektu bývalé vrátnice, novostavbu výdejny léčiv, výstavbu dvou nových větracích šachet podzemního parkoviště včetně úpravy rozvodů VZT. Budova je navržena jako novostavba v areálu jindřichohradecké nemocnice, která leží směrem na jih od centra města za mostem přes rybník Vajgar. Novostavba bude sloužit k prodeji léčiv a...
  362479 10. 9. 2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti budov poliklinik 3 873 233 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby. V souladu s čl. III odst. 3 a v souladu s čl. V. odst. 5 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na vícepráce.
  P18V00000117 6. 2. 2020 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. TZ pro, s.r.o.
Projektová dokumentace Ekologizace a snížení 1 740 000 Kč
  Z2018-007794 12. 3. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
REKONSTRUKCE PAVILONU A – LDN V NEMOCNICI 18 812 307 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-034657 21. 12. 2018 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. FOMEI s.r.o.
Mamografický RTG přístroj s digitálním detektorem 6 342 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  100653 3. 5. 2012 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Snížení energetické náročnosti budov poliklinik 19 516 782 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“, a to podle projektové dokumentace zhotovené Ing. arch. Janou Koterzynovou a Ing. Milanem Bechyněm z 2010. Součástí plnění je rovněž i návrh technologického řešení solární soustavy a zhotovení realizační projektové dokumentace části stavby na instalaci solárního systému pro ohřev TV.
  368714 4. 10. 2013 neuvedena Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Neznámý

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy