Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:vaclav-snopek-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:vaclav-snopek...'

našli jsme 95 výsledků na výraz osobaidzadavatel:vaclav-snopek-1.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
370609 21. 10. 2013 neuvedena SmP - Odpady a.s. Zefektivnění nakládání s odpady 4 388 260  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení víceúčelové svozové vozidlo a 200 ks nádob na bioodpady
Z2017-029740 27. 10. 2017 30. 11. 2017 Služby města Pardubic a.s. Nafta 2018 odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele v jeho areálu na adrese Hůrka 1803, 530 12 Pardubice v předpokládaném ročním objemu 350 000 litrů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním uchazečem a postupováno bude ve smyslu §134 z. 134/2016 Sb. tj, bez obnovení soutěže. Doba plnění je předpokládána od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a je podmíněna ukončením veřejné zakázky a uzavřením Rámcové dohody
Z2017-014532 8. 9. 2017 3. 10. 2017 SmP - Odpady a.s. Drtič odhad.cena 280 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o záměr pořídit 1 ks mobilního drtiče dřevěného odpadu v provedení - přívěs. Stroj bude používán pro drcení větví, větví s částečným podílem zeleně, kmenů stromů, odpadu ze zahrad a parků, dřevěného nábytku, čalouněného nábytku, odpadního dřeva ze staveb, dřevěných palet, lepených palet, zbytků ze zpracování dřeva, bioodpadu na kompostárně atd. Stroj musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích.
368290 4. 10. 2013 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2014 4 443 880  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je koupě elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2014
345739 15. 2. 2013 neuvedena SmP - Odpady a.s.
Neznámý
P17V00001785 24. 3. 2017 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Svítidla ul. Hradecká odhad.cena 0 Kč
P15V00001874 3. 4. 2015 neuvedena SmP-Odpady a.s. Svozové vozidlo 2015 odhad.cena 0 Kč
Z2017-014096 19. 6. 2017 25. 7. 2017 SmP - Odpady a.s. Speciální soupravy na převoz odpadu odhad.cena 13 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o záměr pořídit 2 ks nákladních silničních tahačů návěsu a k nim 3 ks návěsů, které budou tvořit kompatibilní soupravy pro převážení odpadu.
211475 30. 3. 2012 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Generální oprava kremační pece č. 2 typu C 411, firmy FERBEK FDI Francie v krematoriu Pardubice. odhad.cena 2 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je generální oprava žehové pece, která zahrnuje stavební a strojní část včetně elektrozařízení a řídícího systému. Přesný rozsah prací a dodávek uvede uchazeč na základě prohlídky stávajícího stavu kremační pece.
P18V00000176 9. 1. 2018 neuvedena SmP-Odpady a.s. Separační dvůr v ulici Na Staré poště v Pardubicích 2018 odhad.cena 0 Kč
P13V00010845 neuvedena Ministerstvo obrany SmP - Odpady a.s.
Odvoz a likvidace odpadů v posádce Pardubice 4 669 200  Kč
P15V00011631 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace SmP - Odpady a.s.
Odvoz a likvidace vyřazeného majetku z VUZ Pardubice 29 950  Kč
P17V00001221 18. 12. 2019 neuvedena Statutární město Pardubice Dostihový spolek a.s.
Dodatek č.2 ke smlouvě o reklamě, propagaci a spolupráci, Dostihový spolek a.s. 2 000 000  Kč
P16V00009634 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace SmP - Odpady a.s.
Odvoz a likvidace vyřazeného nábytku z VUZ Pardubice 11 000  Kč
343379 21. 1. 2013 neuvedena Ministerstvo obrany SmP - Odpady a.s.
Odvoz a likvidace odpadů v posádce Pardubice 4 669 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P20V00000260 6. 2. 2020 neuvedena Městský obvod Pardubice VI Služby města Pardubic a.s.
Údržba a opravy místních a účelových komunikací v majetku statutárního města Pardubice ve správě MO Pardubice III 1 800 000  Kč
P16V00114120 neuvedena ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism Dostihový spolek a.s.
Propagace domácího a příjezdového cestovního ruchu v rámci konání akce 126. Velká pardubická s Českou pojišťovnou 413 223  Kč
374655 28. 11. 2013 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Zametáme v ulicích, volně dýcháme v Pardubicích
Neznámý Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je zametací stroj. Jedná se o pořízení zametacího stroje vhodného pro údržbu komunikací. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní čistící technologii.
Z2019-043482 6. 12. 2019 6. 1. 2020 Služby města Pardubic a.s. PROJEKT ŠATEN, DÍLNY A SKLADŮ - AREÁL SMP a.s. přístavba, nástavba a stavební úpravy odhad.cena 53 879 905  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby – stavební úpravy (postupnou náhradu stavebních konstrukcí), přístavbu a nástavbu stávajícího objektu.
P18V00006161 25. 7. 2018 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 odhad.cena 0 Kč
220418 13. 6. 2012 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Generální oprava pece č.2 typu C411, firmy FERBEK FDI Francie v krematoriu Pardubice 2 559 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je generální oprava žehové pece, která zahrnuje stavební a strojní část včetně elektrozařízení a řídícího systému. Přesný rozsah prací a dodávek uvede uchazeč na základě prohlídky stávajícího stavu kremační pece.
P16V00010204 30. 11. 2016 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Svítidla MMUVD odhad.cena 0 Kč
P18V00007390 10. 9. 2018 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Nafta 2019 odhad.cena 0 Kč
P18V00000544 24. 1. 2018 neuvedena SmP-Odpady a.s. Nosič VOK odhad.cena 0 Kč
P17V00001210 1. 3. 2017 neuvedena SmP-Odpady a.s. Svozové vozidlo 2017 odhad.cena 0 Kč
Z2019-021915 6. 2. 2020 neuvedena Univerzita Pardubice SmP - Odpady a.s.
Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu - Svoz a likvidace komunálního a směsného odpadu 1 863 166  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00001783 12. 3. 2018 neuvedena SmP-Odpady a.s. Teleskopický manipulátor odhad.cena 0 Kč
Z2019-008740 18. 3. 2019 24. 4. 2019 SmP – Odpady a.s. Dvě svozová vozidla-2019 odhad.cena 8 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku nových svozových vozidel na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním.
P18V00002738 11. 4. 2018 neuvedena SmP-Odpady a.s. Svozové vozidlo 2018 odhad.cena 0 Kč
P18V00030741 6. 2. 2020 neuvedena Městský obvod Pardubice VI Služby města Pardubic a.s.
Smlouva o poskytování služeb č. O - MO III 01/2019 1 184 700  Kč
P19V00027834 6. 2. 2020 neuvedena Městský obvod Pardubice VI Služby města Pardubic a.s.
Oprava chodníků v ulici Hraniční v úseku od čp. 433 po čp. 1 a v ulici Raabova od křiž. s ul. Hraniční po křiž. s ul. Spojilská 2 050 094  Kč
370239 18. 10. 2013 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Zametáme v ulicích, volně dýcháme v Pardubicích 3 222 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je nový zametací stroj se systémem sání snižující prachové částice PM10. Jedná se o pořízení zametacího stroje vhodného pro údržbu komunikací. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní čistící technologii.
342609 9. 1. 2013 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2013 5 727 004  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2013
Z2019-032659 21. 10. 2019 23. 10. 2019 Služby města Pardubic a.s. Nafta 2020 odhad.cena 8 600 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele v jeho areálu na adrese Hůrka 1803, 530 12 Pardubice v předpokládaném ročním objemu 360 000 litrů. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedené množství nafty bude upřesňováno a objednáváno podle skutečných potřeb. Zboží požaduje zadavatel v kvalitě podle vyhl. č. 133/2010 Sb. a v odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách (definováno také ve vyhl. č.133/2010 Sb.). Součástí jednotlivých dodávek je také dodací list, stáčecí lístek a atest kvality pohonných hmot. Doba plnění je předpokládána od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a je podmíněna ukončením veřejné zakázky a uzavřením Rámcové dohody.
P19V00018548 28. 6. 2019 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Zametací vůz s vysavačem odhad.cena 0 Kč
227799 13. 8. 2012 neuvedena Služby města Pardubic a.s.
Neznámý
Z2019-021864 28. 6. 2019 neuvedena Služby města Pardubic a.s.
Oznámení profilu zadavatele
P19V00024827 6. 2. 2020 neuvedena Městský obvod Pardubice VI Služby města Pardubic a.s.
Oprava chodníků Varšavská 759 180  Kč
P20V00001937 6. 2. 2020 neuvedena Městský obvod Pardubice VI Služby města Pardubic a.s.
Likvidace komunálního odpadu 2020 1 075 000  Kč
366493 14. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany SmP - Odpady a.s.
Odvoz a likvidace odpadů v posádce Pardubice 4 669 200  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P17V00001209 18. 12. 2019 neuvedena Statutární město Pardubice Dostihový spolek a.s.
Smlouva o užívání prostor, Dostihový spolek a.s. 2 000 000  Kč
353138 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Pardubice Dostihový spolek a.s.
Údržba dráhy a zeleně dostihového závodiště Pardubice 3 218 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00002061 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Služby města Pardubic a.s.
I/35 Býšť - Holice, redukční ořez ovocných stromů 156 000  Kč
P19V00006508 6. 2. 2020 neuvedena Městský obvod Pardubice VI Služby města Pardubic a.s.
Seč trávníků na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2019 1 465 267  Kč
P18V00030764 6. 2. 2020 neuvedena Městský obvod Pardubice VI Služby města Pardubic a.s.
Provádění zahradnických a dalších prací spojených s ošetřováním dřevin a veřejné zeleně na území MO PArdubice III 2 368 424  Kč
P17V00002858 14. 7. 2017 neuvedena Statutární město Pardubice Služby města Pardubic a.s.
MMUVD - rekonstrukce komunikace pro pěší vč. odvodnění v úseku nádraží - Česká pošta po křižovatku U Marka 1 337 342  Kč
364332 17. 8. 2019 neuvedena Statutární město Pardubice Služby města Pardubic a.s.
Pardubice – úprava vnitrobloku ul. Jiránkova 1 643 724  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00002332 26. 6. 2017 neuvedena Městský obvod Pardubice III Služby města Pardubic a.s.
Parkovací stání včetně chodníku v ul. Jozefa Gabčíka 549 079  Kč
P18V00149042 29. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Služby města Pardubic a.s.
I/36 Lázně Bohdaneč, kácení stromů 405 675  Kč
P17V00000986 20. 4. 2017 neuvedena Statutární město Pardubice Služby města Pardubic a.s.
Zhotovení stavebního díla - Síň slávy pardubického sportu 628 570  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy