Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:vaclav-vales-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:vaclav-vales-...'

Nalezené veřejné zakázky 7 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2016-003880 14. 11. 2016 5. 12. 2016 ZVVZ MACHINERY, a.s. SOFTWARE PRO ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ METODOU odhad.cena 1 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka software pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe, založeného na metodě konečných prvků s aplikovatelností na co nejširší třídu technických úloh jako je komplexní řešení úloh pružnosti a pevnosti, dynamických dějů, teplotních analýz, apod. a software pro tvorbu a editaci 3D geometrických modelů vhodných pro vytvoření numerických modelů využívajících metodu konečných prvků
 634881 23. 3. 2016 neuvedena ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o.
Neznámý
 P18V00001802 13. 3. 2018 neuvedena ZVVZ MACHINERY, a.s. Díly pro modernizaci aerodynamických tratí 800 a odhad.cena 0 Kč
 642374 17. 8. 2016 neuvedena ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. ENERGETICKÉ ÚSPORY II. V ZVVZ NEMOVITOSTI, S.R.O.
Neznámý 1. část - Výměna osvětlení ve výrobních halách;Předmětem plnění zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rozmístění, napojení a ovládání nových zářivkových svítidel včetně rozvaděčů v prostoru výrobních hal číslo 13, 14, a číslo 89 v majetku společnosti ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o.;2. část – Stavební úpravy, zateplení, úpravy vzduchotechniky a dodávka výměníku;Předmětem plnění zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení a úpravě pláště budovy číslo 83, tj. včetně úpravy vstupů a výměně výplňových otvorů. Dále je předmětem úprava vzduchotechniky a výměníku.
 Z2017-007129 20. 3. 2017 neuvedena ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. ENERGETICKÉ ÚSPORY II. V ZVVZ NEMOVITOSTI, S.R.O. odhad.cena 12 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu 1. část - Výměna osvětlení ve výrobních halách Předmětem plnění zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rozmístění, napojení a ovládání nových zářivkových svítidel včetně rozvaděčů v prostoru výrobních hal číslo 13, 14, a číslo 89 v majetku společnosti ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. 2. část – Stavební úpravy, zateplení, úpravy vzduchotechniky a dodávka výměníku Předmětem plnění zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení a úpravě pláště budovy číslo 83, tj. včetně úpravy vstupů a výměně výplňových otvorů. Dále je předmětem úprava vzduchotechniky a výměníku.
 Z2017-007015 30. 3. 2017 7. 4. 2017 ZVVZ MACHINERY, a.s. Rekonstrukce zkušebny ventilátorů v areálu ZVVZ odhad.cena 4 400 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, konkrétně zateplení, stavební úpravy stávající zkušebny ventilátorů, založení přesných základů pro kotvení rotačních strojů a montáž kotvicích desek a kolejnic v uzavřeném areálu ZVVZ.
 Z2016-003376 9. 11. 2016 neuvedena ZVVZ MACHINERY, a.s.
Oznámení profilu zadavatele

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 189 700 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy