Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:vitezslav-novohradsky

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:vitezslav-nov...'

Nalezené veřejné zakázky 966 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2017-029740 27. 10. 2017 30. 11. 2017 Služby města Pardubic a.s. Nafta 2018 odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s uchazečem zajišťujícím dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 včetně dopravy a stočení dovezené nafty (dále také „zboží“) do zásobníku zadavatele v jeho areálu na adrese Hůrka 1803, 530 12 Pardubice v předpokládaném ročním objemu 350 000 litrů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním uchazečem a postupováno bude ve smyslu §134 z. 134/2016 Sb. tj, bez obnovení soutěže. Doba plnění je předpokládána od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a je podmíněna ukončením veřejné zakázky a uzavřením Rámcové dohody
 370609 21. 10. 2013 neuvedena SmP - Odpady a.s. Zefektivnění nakládání s odpady 4 388 260 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení víceúčelové svozové vozidlo a 200 ks nádob na bioodpady
 P15V00003619 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Zameták 2015 odhad.cena 0 Kč
 P14V00003379 neuvedena SmP - Odpady a.s. Rotační třídič odhad.cena 0 Kč
 P17V00007959 30. 10. 2017 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Nafta 2018 odhad.cena 0 Kč
 211475 30. 3. 2012 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Generální oprava kremační pece č. 2 typu C 411, odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je generální oprava žehové pece, která zahrnuje stavební a strojní část včetně elektrozařízení a řídícího systému. Přesný rozsah prací a dodávek uvede uchazeč na základě prohlídky stávajícího stavu kremační pece.
 P17V00004355 22. 6. 2017 neuvedena SmP - Odpady a.s. Separační dvůr v ulici Na Staré poště v odhad.cena 0 Kč
 P20V00006321 12. 3. 2020 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Elektromobil N1 odhad.cena 0 Kč
 368290 4. 10. 2013 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého 4 443 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je koupě elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2014
 345739 15. 2. 2013 neuvedena SmP - Odpady a.s.
Neznámý
 220418 13. 6. 2012 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Generální oprava pece č.2 typu C411, firmy FERBEK 2 559 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je generální oprava žehové pece, která zahrnuje stavební a strojní část včetně elektrozařízení a řídícího systému. Přesný rozsah prací a dodávek uvede uchazeč na základě prohlídky stávajícího stavu kremační pece.
 P18V00006161 12. 4. 2020 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
 P15V00001874 neuvedena SmP - Odpady a.s. Svozové vozidlo 2015 odhad.cena 0 Kč
 P13V00001506 neuvedena SmP - Odpady a.s. STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Dodávka 2 ks nákladních vozidel 0 Kč
 P14V00001732 neuvedena SmP - Odpady a.s. Svozové vozidlo 2014 odhad.cena 0 Kč
 P18V00000176 9. 1. 2018 neuvedena SmP - Odpady a.s. Separační dvůr v ulici Na Staré poště v odhad.cena 0 Kč
 Z2021-008902 15. 3. 2021 15. 4. 2021 SmP - Odpady a.s. Svozové vozidlo 2021
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je víceúčelové svozové vozidlo. Jedná se o dodávku nového svozového vozidla na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním o celkové hmotnosti 26.000 kg s univerzálním vyklápěčem a s úpravou pro svoz bioodpadu. Svozové vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SmP - Odpady a.s. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu. Zadavatel požaduje univerzální použitelnost na všechny druhy odpadu včetně bio-odpadů s vysokým podílem bio-složek včetně tekutin a domovní a průmyslový odpad. S ohledem na využívání vozidla na předpokládanou dobu životnosti 10 let požaduje zadavatel vyšší technické parametry a takovou...
 P18V00007390 12. 4. 2020 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Nafta 2019 odhad.cena 0 Kč
 P16V00010204 30. 11. 2016 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Svítidla MMUVD odhad.cena 0 Kč
 P13V00000634 neuvedena SmP - Odpady a.s. Komunální technika, s.r.o.
Dodávka nádob na komunální a separovaný odpad 2013 0 Kč
 Z2017-014096 19. 6. 2017 neuvedena SmP - Odpady a.s. Speciální soupravy na převoz odpadu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P14V00003383 neuvedena SmP - Odpady a.s. Traktor a překopávač kompostu odhad.cena 0 Kč
 Z2017-014532 8. 9. 2017 neuvedena SmP - Odpady a.s. Drtič odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 227799 13. 8. 2012 neuvedena Služby města Pardubic a.s.
Neznámý
 Z2019-021864 28. 6. 2019 neuvedena Služby města Pardubic a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 P19V00018548 28. 6. 2019 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Zametací vůz s vysavačem odhad.cena 0 Kč
 P19V00026599 17. 9. 2019 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Vysokozdvižná plošina 20 m odhad.cena 0 Kč
 Z2019-008740 18. 3. 2019 24. 4. 2019 SmP – Odpady a.s. Dvě svozová vozidla-2019 odhad.cena 8 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku nových svozových vozidel na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním.
 P18V00002738 11. 4. 2018 neuvedena SmP - Odpady a.s. Svozové vozidlo 2018 odhad.cena 0 Kč
 P18V00001783 12. 3. 2018 neuvedena SmP - Odpady a.s. Teleskopický manipulátor odhad.cena 0 Kč
 P13V00005815 neuvedena SmP - Odpady a.s. Zefektivnění nakládání s odpady odhad.cena 0 Kč
 P18V00000544 24. 1. 2018 neuvedena SmP - Odpady a.s. Nosič VOK odhad.cena 0 Kč
 P17V00001210 1. 3. 2017 neuvedena SmP - Odpady a.s. Svozové vozidlo 2017 odhad.cena 0 Kč
 P20V00009580 22. 4. 2020 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Nákladní vozidlo pro zimní údržbu 18t odhad.cena 0 Kč
 P20V00023644 14. 9. 2020 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Most M401 přes vlečku Pardubičky odhad.cena 0 Kč
 P17V00001785 24. 3. 2017 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Svítidla ul. Hradecká odhad.cena 0 Kč
 370239 18. 10. 2013 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Zametáme v ulicích, volně dýcháme v Pardubicích 3 222 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je nový zametací stroj se systémem sání snižující prachové částice PM10. Jedná se o pořízení zametacího stroje vhodného pro údržbu komunikací. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní čistící technologii.
 342609 9. 1. 2013 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Dodávka elektřiny v napěťové hladině nízkého 5 727 004 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2013
 Z2019-032659 21. 10. 2019 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Nafta 2020 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 374655 28. 11. 2013 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Zametáme v ulicích, volně dýcháme v Pardubicích
Neznámý Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je zametací stroj. Jedná se o pořízení zametacího stroje vhodného pro údržbu komunikací. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní čistící technologii.
 P20V00007864 1. 4. 2020 neuvedena Služby města Pardubic a.s. KEŘKA s.r.o.
Elektromobil N1 2.kolo 1 039 913 Kč
 P17V00007822 24. 10. 2017 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Svítidla EFEKT 2018-1 odhad.cena 0 Kč
 Z2019-043482 6. 12. 2019 neuvedena Služby města Pardubic a.s. MARHOLD a.s.
PROJEKT ŠATEN, DÍLNY A SKLADŮ - AREÁL SMP a.s. 53 698 769 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-032468 18. 9. 2020 neuvedena Služby města Pardubic a.s. Nafta 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 518116 27. 10. 2016 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. TRIVISION s.r.o.
Dodávka počítačů, monitorů a tiskáren 6 166 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o dodávku počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky repasovaných počítačů, nových monitorů, notebooků a tiskáren pro jednotlivá pracoviště Nemocnice Pardubického kraje, a.s., realizované průběžně, nepravidelně v jednotkách kusů dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu jednoho roku při řešení havárií stávajícího počítačového vybavení či řešení jednotlivých požadavků na dovybavení konkrétního pracoviště. Předpokládaná hodnota je stanovena z objemu za 1 rok.
 367266 20. 9. 2013 neuvedena Pardubická krajská nemocnice,a.s. Pardubická krajská nemocnice, a.s.-přístrojové
Předběžné oznámení Nákup nových, nerepasovaných zdravotnických prostředků - přístrojů pro kardiologické oddělení interní kliniky PKN, a.s.
 344372 30. 1. 2013 neuvedena Pardubická krajská nemocnice, a.s. servisní zajisštění zdravotnické tecniky výrobce
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pardubická krajská nemocnice, a.s.
 638103 5. 12. 2016 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Olympus Czech Group s.r.o.
Dodávka 1 ks videogastroskopu 520 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení, jedná se o dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks videogastroskopu pro interní oddělení Pardubické nemocnice. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého, plně funkčního zdravotnického prostředku, splňujícího požadavky zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích se zárukou min. 36 měsíců včetně instalace, uvedení do plného provozu, zaškolení personálu, dopravy do místa plnění.
 523875 6. 10. 2015 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dodávka injekční techniky – intravenózní kanyly
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – injekční techniky – intravenózních kanyl. Jedná se o opakované dodávky Intravenónzích kanyl bez portu s křidélky, bezpečnostní;Intravenózních kanyl s portem a křidélky, bezpečnostní; Intravenózní kanyly bez portu s křidélky; Intravenózních kanyl bez portu a křidélek pro zadavatele Nemocnice Pardubického kraje a.s., realizované dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu neurčitou. Předpokládaná hodnota je stanovena z objemu dodávek spotřebního zdravotnického materiálu – injekční techniky – intravenózních kanyl za 4 roky.
 Z2019-046102 2. 1. 2020 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Alliance Healthcare s.r.o.
Léčivý přípravek ATC S01LA04 – léčiva s účinnou 11 397 468 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC S01LA04 – léčiva s účinnou látkou RANIBIZUMAB 10 MG/ML INJ SOL 1 X 0,165 ML. Dodávky budou probíhat na základě kupní smlouvy po dobu určitou 2 let. Minimální četnost dodávek na všechna místa dodání je 2x týdně. Specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy