Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:vitezslav-vavrousek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:vitezslav-vav...'

Nalezené veřejné zakázky 169 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-042481 1. 12. 2020 neuvedena AGEL Transfúzní služba a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P20V00176263 11. 6. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Dodávka 1 ks pacientského zvedáku 242 309 Kč
  P20V00175886 5. 6. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Anesteziologický přístroj odhad.cena 0 Kč
  P21V00195805 7. 6. 2021 neuvedena AGEL Transfúzní služba a.s. ŠUMPERK – ENERGETICKÉ OPATŘENÍ NA OBJEKTU ULICE odhad.cena 0 Kč
  Z2018-021390 28. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. medisap,s.r.o.
Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací 2 466 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-041764 3. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. BMT Medical Technology s.r.o.
Parní sterilizátor 1 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-032509 30. 3. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. MEDIAL spol. s r.o.
Gamasonda pro Nemocnici Přerov 388 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-014747 17. 9. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Johnson & Johnson, s.r.o.
2 ks artroskopická věž pro Nemocnici Přerov 4 012 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  513162 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-021793 15. 1. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
ENUS MEDICAL s.r.o.
Endoskopická věž a dezinfektor endoskopů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2016-006711 9. 1. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Perfect Distribution a.s.
Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické 286 800 Kč
Oprava národního formuláře Soubor pomůcek a elektrospotřebičů. Tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova technického vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice, kdy v konečném důsledku dojde ke zlepšení péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
  640118 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2020-019004 16. 7. 2020 7. 7. 2020 Jesenická nemocnice a.s. Rektoskop odhad.cena 140 246 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - rektoskopu.
  Z2018-022454 26. 10. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
EKG, resuscitační lůžko, antidekubitní matrace a 99 096 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00157287 12. 4. 2020 neuvedena Středomoravská nemocniční a.s. F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Analýza hrozeb a rizik, tvorba bezpečnostních 551 310 Kč
  Z2021-008758 15. 3. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. GETINGE Czech Republic s.r.o.
Operační stůl systémový pro Nemocnici AGEL Přerov 2 607 184 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P21V00200743 23. 8. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka myček podložních mís odhad.cena 0 Kč
  Z2020-042659 6. 4. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dräger Medical s.r.o.
5 ks anesteziologický přístroj pro Nemocnici AGEL 5 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-013692 4. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2018-001614 25. 5. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Dodávka 2 sestav monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00199081 27. 7. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Zdroj medicinálního kyslíku a tlakového vzduchu odhad.cena 0 Kč
  Z2020-028030 7. 12. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. MADISSON, s.r.o.
CLR- vířivky HK a DK pro vodoléčbu 457 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-032354 7. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. MeWAdia s.r.o.
Operační světlo 245 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-031343 8. 4. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
LINET spol. s r.o.
Resuscitační lůžka a antidekubitní matrace pro ARO 478 536 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  640118 9. 6. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice s.r.o.
Neznámý
  P18V00017738 4. 9. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. INDUBIA s.r.o.
34 ks nemocničních lůžek vč. matrací 1 016 600 Kč
  Z2021-015995 17. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Rektoskopy pro Nemocnici AGEL Jeseník odhad.cena 0 Kč
Oprava
  P16V00001472 4. 8. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. FICHNA-HUDECZEK a.s.
Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné 2 734 026 Kč
  P16V00001714 10. 10. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické odhad.cena 0 Kč
  P20V00175193 27. 5. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Videokolonoskop 430 000 Kč
  P20V00175909 5. 6. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Rektoskop odhad.cena 0 Kč
  P18V00017747 5. 9. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Hypokramed s.r.o.
Operační stůl II. pro všeobecnou chirurgii 784 188 Kč
  Z2017-021092 26. 1. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
Infuzní pumpy a lineární dávkovače odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-015852 7. 5. 2020 neuvedena Jesenická nemocnice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P16V00001797 4. 11. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sanitární příslušenství pro LDN odhad.cena 0 Kč
  Z2017-021218 8. 12. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sestava monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-030240 1. 2. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Hypokramed s.r.o.
Operační stůl II. pro všeobecnou chirurgii 784 188 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  646863 30. 9. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s.
Neznámý Realizace sub-projektu CH.10/1/016 – Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí, financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Realizace projektu bude dosažena nákupem souboru zdravotnických prostředků, nemocničních lůžek, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, sanitárního příslušenství, nábytku a vybavení místnosti léčebny dlouhodobě nemocných.
  P18V00000505 17. 1. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Dodávka 2 sestav monitorů životních funkcí odhad.cena 0 Kč
  P20V00176262 11. 6. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Plicní ventilátor 718 500 Kč
  Z2018-030184 31. 1. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. INDUBIA s.r.o.
34 ks nemocničních lůžek vč. matrací 1 016 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  513162 5. 5. 2015 neuvedena Jesenická nemocnice spol. s r.o.
Neznámý
  Z2017-006803 15. 3. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Sanitární příslušenství pro LDN 193 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem ZŘ je realizace sub-projektu CH.10/1/016 "Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Realizace projektu bude dosažena nákupem požadovaného sanitárního příslušenství, a tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice a.s. a v konečném důsledku bude zlepšena péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
  349695 26. 5. 2015 neuvedena JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o.
Neznámý
  Z2017-000166 9. 1. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Stamed s.r.o.
Pomůcky a elektrospotřebiče pro LDN Jesenické 21 168 Kč
Oprava národního formuláře Dodávka souboru antidekubitních pomůcek a pomůcek pro bazální stimulaci. Tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova přístrojového a technického vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice, kdy v konečném důsledku dojde ke zlepšení péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
  Z2020-017988 8. 10. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Dodávka 2 ks myček podložních mís 196 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00002823 28. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. medisap,s.r.o.
Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací 2 466 000 Kč
  P18V00018826 29. 1. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Resuscitační lůžka a antidekubitní matrace pro ARO odhad.cena 0 Kč
  Z2020-042654 3. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Ing. Aleš Závorka
Ohřev pacienta 168 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-021478 10. 8. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Operační stůl pro všeobecnou chirurgii odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy