Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:zbynek-frolik

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:zbynek-frolik'

Nalezené veřejné zakázky 37 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  365936 6. 9. 2013 neuvedena LINET, spol. s r.o. Realizace kurzů měkkých dovedností, finančního
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace kurzů měkkých dovedností, finančního minima, pracovního práva, kurzů anglického jazyka formou blended learningu a odborných kurzů pro vybrané zaměstnance společnosti LINET spol. s r.o.;Kurzy budou realizovány v rámci projektu „HRAD – pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma“ (reg.č. CZ.1.04/3.4.04/88.00062). Cílem projektu je podpora slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců společnosti LINET a podpoření rovných příležitostí na trhu práce.
  371843 20. 11. 2013 neuvedena Svaz průmyslu a dopravy České republiky Organizační zajištění vzdělávacích a diskusních 1 557 097 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění dodavatele (příp. dodavatelů), který zajistí organizaci diskusních setkání, vzdělávacích akcí a kulatých stolů ČMKOS a SP ČR. Všechny tyto akce budou realizovány pro cílovou skupinu projektu na území celé ČR. Organizací je myšleno zajištění: vhodných prostor pro konání akcí, technického vybavení, adekvátního občerstvení.
  P16V00002649 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Kurzy dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců odhad.cena 0 Kč
  354065 18. 6. 2013 neuvedena Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Neznámý
  P13V00004227 neuvedena Svaz průmyslu a dopravy České republiky Organizační zajištění vzdělávacích a diskusních odhad.cena 0 Kč
  480402 3. 2. 2014 neuvedena Svaz průmyslu a dopravy České republiky Organizační zajištění vzdělávacích a diskusních 374 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění dodavatele (příp. dodavatelů), který (kteří) zajistí organizaci diskusních setkání, vzdělávacích akcí a kulatých stolů ČMKOS a SP ČR. Tyto akce budou realizovány na území Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje pro cílovou skupinu projektu. Organizací je myšleno zajištění: vhodných prostor pro konání akcí, technického vybavení, adekvátního občerstvení.
  P19V00004431 3. 6. 2019 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie – elektroerozivní drátová odhad.cena 0 Kč
  P13V00007206 neuvedena Svaz průmyslu a dopravy České republiky Organizační zajištění vzdělávacích a diskusních odhad.cena 0 Kč
  Z2020-006968 24. 2. 2020 neuvedena L I N E T spol. s r.o.
Oznámení profilu zadavatele
  P16V00002654 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Kurzy dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců odhad.cena 0 Kč
  636310 15. 4. 2016 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie vyfukování odhad.cena 42 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zakázka se skládá z dodávky technologie dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci na adresu Zadavatele, zprovoznění zařízení (instalace) a proškolení personálu v jejím užívání. Zakázka je členěna na 5 samostatných částí: Část 1. Extruzní vyfukovací stroj s akumulátorem Část 2. Silo, míchací zařízení, nasavače, separátor kovů, teplovzdušná sušička, vývěva, stykovací skříň, tlumič, instalační materiál Část 3. Mlýn Část 4. Pásové dopravníky výškově stavitelné Část 5. Šroubový kompresor Jedná se o zakázku s dílčím plněním. Uchazeči mohou předkládat svou nabídku do jedné či více částí zakázky, přičemž jednotlivé části zakázky budou hodnoceny každá zvlášť
  P16V00002652 neuvedena L I N E T spol. s r.o. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Kurzy dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců 134 000 Kč
  374288 5. 3. 2014 neuvedena L I N E T spol. s r.o. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Kurzy dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců 134 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00007911 26. 9. 2018 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie – Vybavení pro modulární odhad.cena 0 Kč
  P18V00006660 13. 8. 2018 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie – Vybavení pro řídicí systém odhad.cena 0 Kč
  P16V00002660 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Everesta, s.r.o.
Realizace kurzů měkkých dovedností, finančního 198 000 Kč
  P16V00002662 neuvedena L I N E T spol. s r.o. ProMG, s.r.o.
Realizace kurzů měkkých dovedností, finančního 54 000 Kč
  P16V00002651 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Kurzy dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců odhad.cena 0 Kč
  P16V00002653 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Kurzy dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců odhad.cena 0 Kč
  P19V00003704 13. 5. 2019 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie - Optický měřící systém odhad.cena 0 Kč
  P21V00005317 14. 7. 2021 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Tabulový laser s automatizací odhad.cena 0 Kč
  Z2020-019741 9. 6. 2020 neuvedena L I N E T spol. s r.o. OTTIMA s.r.o.
ALTEGO s.r.o.
KONTAKT LINET - nové vyhlášení 1 659 758 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část 1 - kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení / workshopů, obsahů a scénářů školení / workshopů, zajištění kvalifikovaných lektorů (včetně jejich dopravy na místo konání, stravy), zajištění výukových materiálů pro účastníky, případně didaktických pomůcek (včetně prezentační techniky), realizace a evaluace (hodnotící dotazník pro lektora a účastníky, písemný znalostní test pro účastníky) školení a workshopů pro zaměstnance společnosti LINET s.r.o. Dále pak realizace konzultací k přípravě a realizaci školení, což zahrnuje zajištění kvalifikovaného konzultanta (včetně jeho dopravy na místo konzultace, stravy) a jeho konzultační spolupráci ve stanoveném rozsahu. Část 2 - kompletní zajištění konzultací HR odborníkům a zástupcům cílových skupin, tj.zajištění kvalifikovaných a zkušených konzultantů (včetně jejich dopravy na místo konání, stravy), případně...
  P16V00002658 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Everesta, s.r.o.
Realizace kurzů měkkých dovedností, finančního 1 137 750 Kč
  P19V00001965 14. 3. 2019 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie – CNC horizontální obráběcí odhad.cena 0 Kč
  P19V00009095 22. 10. 2019 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie – 3D tiskárna odhad.cena 0 Kč
  P16V00002655 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Kurzy dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců odhad.cena 0 Kč
  P21V00003789 24. 5. 2021 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Profilový laser a tabulový laser s automatizací odhad.cena 0 Kč
  635946 11. 4. 2016 neuvedena L I N E T spol. s r.o.
Neznámý
  P16V00003788 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie vyfukování odhad.cena 0 Kč
  P18V00006661 13. 8. 2018 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie – Vybavení pro modulární odhad.cena 0 Kč
  370759 23. 10. 2013 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Realizace kurzů měkkých dovedností, finančního 1 475 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace kurzů měkkých dovedností, finančního minima, pracovního práva, práce na PC, kurzů anglického jazyka formou blended learningu a odborných kurzů štíhlé výroby pro vybrané zaměstnance společnosti LINET spol. s r.o. Zakázka je rozdělena na 5 částí s tím, že každý uchazeč může podat nabídku na jednu, dvě nebo více částí zakázky, přičemž každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Rozdělení zakázky na části: 1. Měkké dovednosti, finanční minimum, pracovní právo 2. Relaxační techniky 3. Kurz práce s PC 4. Anglický jazyk 5. Odborné kurzy Bližší specifikace a rozsah vzdělávacích kurzů je uveden v zadávací dokumentaci výběrového řízení, která tvoří přílohu této výzvy a je zveřejněná na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/detail/linet
  P20V00004314 24. 2. 2020 neuvedena L I N E T spol. s r.o. KONTAKT LINET – nové vyhlášení odhad.cena 0 Kč
  348418 13. 4. 2016 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Realizace kurzů měkkých dovedností, finančního odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P16V00002659 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Pomocné ruce, o.s.
Realizace kurzů měkkých dovedností, finančního 0 Kč
  P19V00003892 17. 5. 2019 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie – CNC horizontální obráběcí odhad.cena 0 Kč
  P16V00002661 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Realizace kurzů měkkých dovedností, finančního odhad.cena 0 Kč
  P18V00007605 17. 9. 2018 neuvedena L I N E T spol. s r.o. Dodávka technologie – Vybavení pro řídicí systém odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy