Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:zdenek-davidek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:zdenek-davide...'

Nalezené veřejné zakázky 69 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00000318 neuvedena Poliklinika Prosek a.s. Rekonstrukce místností č. 0071 a 0073 v 1.PP v odhad.cena 0 Kč
  Z2021-010300 25.03.2021 neuvedena Devátá rozvojová a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  232417 21.09.2012 neuvedena Poliklinika Prosek a.s.
Neznámý
  P16V00001342 neuvedena Poliklinika Prosek a.s. Rekonstrukce interiéru vstupní haly Polikliniky odhad.cena 0 Kč
  Z2021-010461 29.03.2021 neuvedena Devátá rozvojová a.s. Provozovatel restaurace v historickém hostinci U odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – koncese
  P19V00002878 14.04.2019 neuvedena Poliklinika Prosek a.s. Úklidové služby Poliklinika Prosek odhad.cena 0 Kč
  376381 13.12.2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Stavební opravy dispečinku Černý Most 5 299 573 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavební opravy kancelářské budovy dispečinku na Černém Mostě v Praze.
  P13V00010040 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Opravy houkaček a provozního telefonu na odhad.cena 0 Kč
  P21V00196363 14.06.2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Rekonstrukce budovy dispečinku Západ – Hostinského odhad.cena 0 Kč
  103713 20.12.2011 neuvedena Devátá rozvojová a.s. Časopis Devítka - Doplatek
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky jsou vydavatelské a distribuční služby na zpracování měsíčníku Devítka, vedené pod názvem Časopis Devítka - Doplatek (dále jen noviny). Služby budou spočívat v grafickém zpracování, tiskové a předtiskové přípravy (korektura), zajištění inzerce, tisku novin a distribuce novin.
  102747 16.12.2011 neuvedena Devátá rozvojová a. s. Časopis Devítka - Doplatek odhad.cena 4 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou vydavatelské a distribuční služby na zpracování měsíčníku Devítka, vedené pod názvem „Časopis Devítka - Doplatek“ (dále jen noviny). Služby budou spočívat v grafickém zpracování, tiskové a předtiskové přípravy (korektura), zajištění inzerce, tisku novin a distribuce novin.
  P13V00010608 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Oprava rozvodů a technologie MaR kolektoru odhad.cena 0 Kč
  P14V00001098 neuvedena Poliklinika Prosek a.s. RTG skiagrafický komplet odhad.cena 0 Kč
  241303 19.12.2012 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Neznámý
  P14V00000173 neuvedena Poliklinika Prosek a.s. Rekonstrukce podhledů chodeb v Poliklinice Prosek odhad.cena 0 Kč
  Z2020-026498 09.11.2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. AUTO ZRUCKÝ, spol. s r.o.
Nákup elektromobilů II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-040798 16.11.2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. ZENOVA services s.r.o.
Zajištění úklidových služeb provozních budov a 2 099 068 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění pravidelných a mimořádných úklidových služeb administrativní budovy, provozních prostor a budov.
  Z2019-011745 09.08.2019 neuvedena Poliklinika Prosek a.s. EuroServis Clean CR, a.s.
Úklidové služby Poliklinika Prosek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000196 neuvedena Poliklinika Prosek a.s. Stavební úpravy prostor v 1. NP objektu odhad.cena 0 Kč
  Z2022-024189 24.06.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Elektrizace Praha spol. s r.o.
Oprava technologického vybavení kolektoru Nové 5 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou rekonstrukce stávající elektroinstalace NN včetně rozvaděčů v místnostech PŘS kolektoru Nové Butovice 4.20.
  P13V00100021 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Údržba NN rozvodů a zařízení nak olektorech odhad.cena 0 Kč
  Z2020-020321 27.07.2020 13.07.2020 Kolektory Praha, a.s. Nákup elektromobilů odhad.cena 1 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup elektromobilů.
  P19V00157150 28.05.2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Rozpočtová činnost odhad.cena 0 Kč
  359736 09.07.2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Důlní lokomotiva do kolektoru 2 179 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka strojního zařízení, resp. důlní akumulátorové lokomotivy se specifickými parametry pro provoz v prostředí podzemní kolektorové sítě.
  Z2022-023022 15.06.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Gating Services, a.s.
Oprava dispečerského propojení v kolektoru 4 743 647 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava dispečerského propojení v kolektoru Měcholupy - Petrovice související především s instalací nových optických kabelů a doplněním optických boxů do stávajících rozvaděčů NF pro ukončení optických kabelů v rozvaděčích.
  Z2021-014432 28.04.2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. H+H stavební společnost, spol. s r.o.
Sanační opravy kolektoru Stodůlky Sever 2 258 029 Kč
Oznámení o změně sanace betonových konstrukcí kolektoru
  P13V00010610 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Oprava měření hladiny v kolektoru Měcholupy – odhad.cena 0 Kč
  644565 19.08.2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a 3 146 478 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu běžného denního (tj. interval pondělí až pátek), běžného týdenního s vyšší četností (dvakrát či třikrát v intervalu pondělí – pátek), běžného týdenního a běžného měsíčního, a to jak v prostorách provozních, tak v prostorách dispečinků.
  P20V00179785 21.08.2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb provozních prostor a odhad.cena 0 Kč
  241303 14.10.2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2021-009943 25.03.2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Jubosa s.r.o.
Stavební opravy kolektoru Vysočany 2 245 828 Kč
Oznámení o změně provedení sanačních oprav trvalé stavby kolektorů
  P13V00000678 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Oprava sociálního zařízení Pešlova 341 odhad.cena 0 Kč
  P13V00100028 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Důlní lokomotiva do kolektoru odhad.cena 0 Kč
  Z2022-010428 26.04.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Gating Services, a.s.
Oprava rozvaděče a trasy pro kolektor Modřany K2 3 154 136 Kč
Oznámení o změně Oprava rozvaděče a trasy pro kolektor Modřany K2, související především s instalací nových optických kabelů, nových datových rozvaděčů ve stávajících rozvodných a optických van do stávajícího datového rozvaděče.
  638226 11.05.2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a
Předběžné oznámení Kompletní zajištění úklidových služeb včetně úklidových prostředků
  P13V00010609 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Geodetické zaměření kolektorových podchodů ve odhad.cena 0 Kč
  Z2021-002856 28.01.2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. VISTORIA CZ a.s.
Sanační opravy kolektorů oblasti Centrum 6 555 166 Kč
Oznámení o změně stavební a montážní práce dle projektové dokumentace, sanační opravy betonových konstrukcí kolektoru
  Z2016-000686 14.10.2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  237064 12.02.2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Důlní lokomotiva do kolektoru odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nová důlní akumulátorová lokomotiva zajistí dopravu osob a materiálu na stávající trati v podzemní kolektorové síti (rozchod kolejí 600 mm), čímž plně nahradí lokomotivu dosluhující. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je I. pololetí roku 2013
  Z2019-019501 29.10.2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Auto - Poly spol. s r.o.
Nákup automobilů 3 606 534 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00157150 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Rozpočtová činnost odhad.cena 0 Kč
  P13V00011646 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Informační systém s rozšiřujícími moduly, včetně odhad.cena 0 Kč
  P13V00100018 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Nákup osobního automobilu odhad.cena 0 Kč
  P20V00179785 21.08.2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb provozních prostor a odhad.cena 0 Kč
  Z2021-019469 01.06.2021 neuvedena Oprava kolejové trasy kolektoru oblasti Centrum VISTORIA CZ a.s.
Oprava kolejové trasy kolektoru oblasti Centrum 4 702 832 Kč
Oznámení o změně Jedná se o zhotovení stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace. Jedná se o provedení opravy a vyrovnání kolejiště v kol. oblasti Centrum.
  Z2022-019546 31.05.2022 neuvedena Kolektory Praha, a.s. VISTORIA CZ a.s.
Rekonstrukce budovy dispečinku oblasti Západ - 12 754 349 Kč
Oznámení o změně Jedná se o zhotovení stavebních a montážních prací včetně nezbytných dodávek dle projektové dokumentace.
  P13V00008643 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Oprava střechy dispečinku Hráského 1900, Praha4 odhad.cena 0 Kč
  Z2019-044162 15.06.2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. EMBEFOR s.r.o.
EMBEFOR s.r.o.
Nákup užitkových automobilů II 2 533 117 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00143200 12.04.2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a odhad.cena 0 Kč
  Z2016-001776 10.05.2017 23.11.2016 Kolektory Praha, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
Služby elektronických komunikací pro kancelářskou 1 912 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je: I. instalace technických zařízení nezbytných pro zajištění připojení a poskytování služeb elektronických komunikací v zadavatelem definovaných koncových bodech a v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě; a II. poskytování služeb elektronických komunikací nezbytných pro zajištění administrativně organizačního chodu zadavatele, tj. pro kancelářskou síť zadavatele. Služby elektronických komunikací budou poskytovány prostřednictvím samostatné logicky oddělené sítě tzv. ethernetového okruhu – multipoint síť, a to v koncových bodech vymezených v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v rozsahu a kvalitě specifikovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Technické parametry služby). Další specifikace předmětu plnění je uvedena rovněž v závazném návrhu Smlouvy o poskytování služeb elektronických...