Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:zdenek-prosek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:zdenek-prosek'

Nalezené veřejné zakázky 817 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P21V00197335 29. 6. 2021 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Kamerový systém na Zkušebním centru Velim odhad.cena 0 Kč
  P20V00183466 30. 10. 2020 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Výpočetní server Matlab (Výzkumný Ústav Železniční odhad.cena 0 Kč
  Z2021-011940 19. 4. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Rámcová dohoda na dodávku elektronického, odhad.cena 8 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace.
  P21V00197863 8. 7. 2021 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Výstavba skladové haly (Výzkumný Ústav Železniční odhad.cena 0 Kč
  P21V00198615 20. 7. 2021 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Digitální dvojče DZS (Výzkumný Ústav Železniční odhad.cena 0 Kč
  632004 12. 2. 2016 neuvedena Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu pro Výzkumný Ústav
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pojištění odpovědnosti za újmu vč.: odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví a provozu železniční dráhy – vlečky odpovědnosti za újmu v souvislosti s provozováním drážní dopravy odpovědnosti za újmu na cizích věcech převzatých a užívaných apod.
  Z2021-016339 10. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-020220 15. 9. 2020 neuvedena DPOV, a.s. Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-035429 13. 1. 2020 neuvedena DPOV, a.s. Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-006818 11. 5. 2020 neuvedena DPOV, a.s. Výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-012804 3. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Rámcová dohoda na dodávku elektronického – odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-020195 7. 6. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-028320 4. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Pars nova a.s.
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-035121 8. 10. 2019 neuvedena DPOV, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2020-037489 3. 5. 2021 neuvedena DPOV, a.s. MSV elektronka s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-033621 4. 3. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  102425 23. 5. 2012 neuvedena ČD Cargo, a.s. Pojištění odpovědnosti dopravce za škodu 21 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - Pojištění odpovědnosti zadavatele (ČD Cargo, a.s.) jako dopravce za škodu způsobenou jinému v souvislosti s provozem drážní dopravy na celostátních a regionálních dráhách.
  P19V00165140 25. 5. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy elektrických točivých strojů HDV odhad.cena 0 Kč
  P16V00109283 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Monitoring pitných a odpadních vod odhad.cena 0 Kč
  P18V00146049 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Prodej 3 ks lokomotiv ř. 751 odhad.cena 0 Kč
  P16V00112229 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy trakčních dynam TD 802 a TD 805 odhad.cena 0 Kč
  P17V00122871 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky 300 ks náprav typu BA002 odhad.cena 0 Kč
  P16V00114766 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka mechanických měřidel dvojkolí ŽKV odhad.cena 0 Kč
  P18V00139848 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení technických kontrol 2 730 vybraných odhad.cena 0 Kč
  P16V00111104 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Odvoz, odstranění (likvidace) a případné využití odhad.cena 0 Kč
  P18V00134655 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu odhad.cena 0 Kč
  P19V00158792 26. 6. 2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. SOKV Ústí nad Labem, rekonstrukce parovodní odhad.cena 0 Kč
  P20V00180000 26. 8. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky maziv pro železniční kolejová vozidla odhad.cena 0 Kč
  P20V00175065 25. 5. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy nápravových převodovek HDV řady 230, 240 a odhad.cena 0 Kč
  P19V00154099 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky drogistického zboží odhad.cena 0 Kč
  P18V00143450 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení periodické opravy R2 a D3 lokomotivy 743 odhad.cena 0 Kč
  P16V00108307 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Nákup měničů, nabíječů a střídačů pro HDV řady odhad.cena 0 Kč
  P18V00134263 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení oprav lokomotiv ř. 230 a 240 poškozených odhad.cena 0 Kč
  P16V00116421 12. 4. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky špalíků brzdových odhad.cena 0 Kč
  P17V00118198 12. 1. 2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Realizace veletržních expozic ČD Cargo v roce 2017 odhad.cena 0 Kč
  P20V00175065 25. 5. 2020 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy nápravových převodovek HDV řady 230, 240 a odhad.cena 0 Kč
  P21V00186705 6. 1. 2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Obnova kamerového systému PJ Ostrava odhad.cena 0 Kč
  P21V00187108 18. 1. 2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Oprava transformátoru 3 SLZ 61/5063/47 pro HDV 340 0 Kč
  P21V00193373 30. 4. 2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Bitcon spol. s r.o.
Nákup tiskového plotru na solventní inkoust, 0 Kč
  P21V00196042 9. 6. 2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provádění oprav hnacích drážních vozidel odhad.cena 0 Kč
  P16V00113735 neuvedena ČD Cargo, a.s. Projektová dokumentace stavby „SOKV Ústí nad odhad.cena 0 Kč
  P16V00108315 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky brzdových špalíků vyrobených z odhad.cena 0 Kč
  P16V00115439 5. 10. 2016 neuvedena ČD Cargo, a.s. Opravy trakčních motorů AL 4542 FiR IM 1109 pro odhad.cena 0 Kč
  P19V00152050 15. 2. 2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. B.H.S. BOHEMIA, a.s.
Nákup kompozitních brzdových špalíků s třecí 0 Kč
  P19V00152350 22. 2. 2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dosazení klimatizace na stanoviště strojvedoucího odhad.cena 0 Kč
  P19V00155363 18. 4. 2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávky dvojkolí pro železniční nákladní vozy odhad.cena 0 Kč
  P17V00118079 6. 1. 2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Zajištění fyzické ostrahy a ochrany majetku v SOKV odhad.cena 0 Kč
  P17V00124664 20. 6. 2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Provedení tlakových zkoušek u kotlových vozů ČD odhad.cena 0 Kč
  P19V00156855 22. 5. 2019 neuvedena ČD Cargo, a.s. Nákup bezpečnostních visacích zámků odhad.cena 0 Kč
  P17V00131822 23. 11. 2017 neuvedena ČD Cargo, a.s. Demontáž nepojízdných 86NV v žst. Tršnice odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy