Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:zdenek-ruzicka

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:zdenek-ruzick...'

Nalezené veřejné zakázky 52 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P13V00100018 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Nákup osobního automobilu odhad.cena 0 Kč
 241303 14. 10. 2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 349281 27. 3. 2013 neuvedena Hlavní město Praha Oprava NN včetně ventilátorů a MaR kolektoru
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební opravy slaboproudých rozvodů kolektorů oblasti Západ.
 P13V00010609 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Geodetické zaměření kolektorových podchodů ve odhad.cena 0 Kč
 638226 11. 5. 2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a
Předběžné oznámení Kompletní zajištění úklidových služeb včetně úklidových prostředků
 P19V00152653 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Správa vozového parku odhad.cena 0 Kč
 P19V00151983 14. 2. 2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové odhad.cena 0 Kč
 237064 12. 2. 2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Důlní lokomotiva do kolektoru odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nová důlní akumulátorová lokomotiva zajistí dopravu osob a materiálu na stávající trati v podzemní kolektorové síti (rozchod kolejí 600 mm), čímž plně nahradí lokomotivu dosluhující. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je I. pololetí roku 2013
 P13V00005454 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Nákup osobního automobilu Škoda odhad.cena 0 Kč
 P20V00179785 21. 8. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb provozních prostor a odhad.cena 0 Kč
 P13V00010040 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Opravy houkaček a provozního telefonu na odhad.cena 0 Kč
 P16V00115936 25. 10. 2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Služby elektronických komunikací pro kancelářskou odhad.cena 0 Kč
 P19V00152653 1. 3. 2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Správa vozového parku odhad.cena 0 Kč
 P13V00010610 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Oprava měření hladiny v kolektoru Měcholupy – odhad.cena 0 Kč
 Z2020-040798 16. 11. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. ZENOVA services s.r.o.
Zajištění úklidových služeb provozních budov a 2 099 068 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění pravidelných a mimořádných úklidových služeb administrativní budovy, provozních prostor a budov.
 Z2021-009943 25. 3. 2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Jubosa s.r.o.
Stavební opravy kolektoru Vysočany 2 245 828 Kč
Oznámení o změně provedení sanačních oprav trvalé stavby kolektorů
 P16V00038095 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a odhad.cena 0 Kč
 P19V00151983 14. 2. 2019 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové odhad.cena 0 Kč
 Z2021-002856 28. 1. 2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. VISTORIA CZ a.s.
Sanační opravy kolektorů oblasti Centrum 6 555 166 Kč
Oznámení o změně stavební a montážní práce dle projektové dokumentace, sanační opravy betonových konstrukcí kolektoru
 511139 8. 4. 2015 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění bezpečnostní služby v administrativní
Předběžné oznámení Zajištění bezpečnostních služeb v budově Kolektory Pešlova, Praha 9, Pešlova 341/3, PSČ 190 00, tj. zajištění recepční služby a strážní služby
 369637 14. 10. 2013 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Úklid dispečinků Kolektorů Praha, a. s.
Předběžné oznámení Předmětem plnění je zajištění běžného i mimořádného úklidu v objektech dispečinků společnosti Kolektory Praha, a.s.
 P18V00143200 19. 7. 2018 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a odhad.cena 0 Kč
 520951 26. 8. 2015 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění bezpečnostní služby v administrativní odhad.cena 2 544 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění bezpečnostních služeb v budově Kolektory Pešlova, Praha 9, Pešlova 341/3, PSČ 190 00, tj. zajištění recepční a strážní služby.
 644565 19. 8. 2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a 3 146 478 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu běžného denního (tj. interval pondělí až pátek), běžného týdenního s vyšší četností (dvakrát či třikrát v intervalu pondělí – pátek), běžného týdenního a běžného měsíčního, a to jak v prostorách provozních, tak v prostorách dispečinků.
 P20V00179785 21. 8. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění úklidových služeb provozních prostor a odhad.cena 0 Kč
 Z2021-011913 12. 4. 2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. KO-KA s.r.o.
KO-KA s.r.o.
Služby generálního projektanta pro celkovou opravu 1 280 280 Kč
Oznámení o změně zpracování projektových dokumentací a poskytnutí souvisejícího plnění, služby generálního projektanta pro celkovou opravu kolektoru
 529484 31. 12. 2015 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Zajištění bezpečnostní služby v administrativní 1 300 032 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění bezpečnostních služeb v budově Kolektory Pešlova, Praha 9, Pešlova 341/3, PSČ 190 00, tj. zajištění recepční a strážní služby.
 Z2019-012887 23. 4. 2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. VISTORIA CZ a.s.
Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové 8 603 329 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních a montážních prací včetně nezbytných dodávek souvisejících se stavební opravou budovy dispečinku dle projektové dokumentace.
 Z2019-019501 29. 10. 2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Auto - Poly spol. s r.o.
Nákup automobilů 3 606 534 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P13V00100028 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Důlní lokomotiva do kolektoru odhad.cena 0 Kč
 P13V00008643 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Oprava střechy dispečinku Hráského 1900, Praha4 odhad.cena 0 Kč
 P19V00157150 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Rozpočtová činnost odhad.cena 0 Kč
 241303 19. 12. 2012 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Neznámý
 P18V00145591 12. 9. 2018 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Oprava výměníkové stanice pro AB Pešlova odhad.cena 0 Kč
 Z2016-001776 10. 5. 2017 23. 11. 2016 Kolektory Praha, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
Služby elektronických komunikací pro kancelářskou 1 912 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je: I. instalace technických zařízení nezbytných pro zajištění připojení a poskytování služeb elektronických komunikací v zadavatelem definovaných koncových bodech a v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě; a II. poskytování služeb elektronických komunikací nezbytných pro zajištění administrativně organizačního chodu zadavatele, tj. pro kancelářskou síť zadavatele. Služby elektronických komunikací budou poskytovány prostřednictvím samostatné logicky oddělené sítě tzv. ethernetového okruhu – multipoint síť, a to v koncových bodech vymezených v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v rozsahu a kvalitě specifikovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Technické parametry služby). Další specifikace předmětu plnění je uvedena rovněž v závazném návrhu Smlouvy o poskytování služeb elektronických...
 P13V00011646 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Informační systém s rozšiřujícími moduly, včetně odhad.cena 0 Kč
 P13V00100021 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Údržba NN rozvodů a zařízení nak olektorech odhad.cena 0 Kč
 Z2020-026498 9. 11. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. AUTO ZRUCKÝ, spol. s r.o.
Nákup elektromobilů II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-014432 28. 4. 2021 neuvedena Kolektory Praha, a.s. H+H stavební společnost, spol. s r.o.
Sanační opravy kolektoru Stodůlky Sever 2 258 029 Kč
Oznámení o změně sanace betonových konstrukcí kolektoru
 Z2019-027908 23. 9. 2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Nákup užitkových automobilů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020321 27. 7. 2020 13. 7. 2020 Kolektory Praha, a.s. Nákup elektromobilů odhad.cena 1 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup elektromobilů.
 P19V00157150 28. 5. 2019 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Rozpočtová činnost odhad.cena 0 Kč
 P18V00145591 12. 9. 2018 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Oprava výměníkové stanice pro AB Pešlova odhad.cena 0 Kč
 Z2019-044162 15. 6. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a.s. EMBEFOR s.r.o.
EMBEFOR s.r.o.
Nákup užitkových automobilů II 2 533 117 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2016-000686 14. 10. 2016 neuvedena Kolektory Praha, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 359736 9. 7. 2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Důlní lokomotiva do kolektoru 2 179 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka strojního zařízení, resp. důlní akumulátorové lokomotivy se specifickými parametry pro provoz v prostředí podzemní kolektorové sítě.
 376381 13. 12. 2013 neuvedena Kolektory Praha, a.s. Stavební opravy dispečinku Černý Most 5 299 573 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Stavební opravy kancelářské budovy dispečinku na Černém Mostě v Praze.
 P16V00115936 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Služby elektronických komunikací pro kancelářskou odhad.cena 0 Kč
 P18V00143200 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Zajištění úklidových služeb dispečinků a odhad.cena 0 Kč
 P13V00000678 12. 4. 2020 neuvedena Kolektory Praha, a. s. Oprava sociálního zařízení Pešlova 341 odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 190 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy