Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:zdenek-stengl

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:zdenek-stengl'

Nalezené veřejné zakázky 25 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00005043 17. 7. 2017 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka duálního rentgenu (RTG) pro detekční odhad.cena 0 Kč
  P14V00001399 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. „Přemístění odbavení cestujících do nového odhad.cena 0 Kč
  P19V00009782 15. 11. 2019 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka kamerového systému - kamer odhad.cena 0 Kč
  P17V00004707 3. 7. 2017 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka průchozích detektorů kovů (WTMD) odhad.cena 0 Kč
  P17V00004148 15. 6. 2017 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka detektoru pro stopovou detekci výbušnin odhad.cena 0 Kč
  219586 5. 6. 2012 neuvedena East Bohemian Airport a.s.
Neznámý
  223598 25. 9. 2012 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Letiště Pardubice - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA odhad.cena 3 000 000 Kč
Neznámý Předmětem této veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb spočívající v zajištění letištních bezpečnostních služeb, služeb ostrahy majetku a osob pro zadavatele v prostorách Letiště Pardubice – civilní část, a to v rozsahu následující bezpečnostních pracovníků (7x Bezpečnostní pracovník - screener (BEK), 1x Security manager, 1x Bezpečnostní pracovník - screener (SRA), 1x Bezpečnostní pracovník – strážný (SRA) a 1x Instruktor/lektor provádějící školení, výcvik, bezpečnostní poradenství v oblasti ochrany civil. letectví před protiprávními činy). Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci k tomuto zadávacímu řízení.
  P18V00008423 22. 10. 2018 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka kamerového systému - kamer odhad.cena 0 Kč
  P19V00010650 3. 1. 2020 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka kamerového systému - kamer odhad.cena 0 Kč
  208896 1. 6. 2012 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Letiště Pardubice - TERMINÁL 480 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace DÚR (dokumentace pro územní řízení) a inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí a zajištění podání žádosti o územní rozhodnutí za podmínek stanovených zadávací dokumentací k této veřejné zakázce, a to na stavební dílo s názvem „Letiště Pardubice - TERMINÁL“
  524882 20. 10. 2015 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Zajištění financování projektu Přemístění odbavení
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - zajištění financování projektu "Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II" či některé z jeho stavebních částí, a to včetně veškerých služeb spojených s přípravou, získáním a následnou administrací příslušné dotace či jiné finanční subvence. Předmětný projekt je blíže specifikován v příslušném Oznámení předběžných informací uveřejněném zadavatelem a zahrnuje zejména výstavbu letištního terminálu Jana Kašpara a s ním souvisejících prvků, výstavbu vrátnice, přístřešku pro odpad, bezpečnostního oplocení, technické infrastruktury, zpevněné manipulační plochy a areálových komunikací. Služby, jež budou předmětem této veřejné zakázky, zahrnují zejména 1) zajištění finančních prostředků, tj.: přípravu, organizační zajištění, zpracování a podání žádosti o finanční prostředky (dotace, granty, veřejné rozpočty a státní...
  219795 7. 6. 2012 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Stavební práce VI. - Technické zázemí civilní 1 436 016 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se dodatečné stavební práce, které nebylyl obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Jedná se o zjištěné navýšení prací souvisejících se zajištěním uložení vybouraného betonového odpadu a stavební suti na řízenou skládku, jako odpad kategorie N (kód odpadu určen 170106)
  528107 13. 5. 2016 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Přemístění odbavení cestujících do nového 256 630 113 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci výstavby akce "Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II" v prostoru stávajícího pardubického letiště. V rámci realizace této veřejné zakázky bude vystavěna jedna budova Terminálu, která je svým účelem, vybavením jakož i vzhledem blíže specifikovaná příslušnou projektovou dokumentací a objekty vrátnice a přístřešku pro odpad, nové bezpečností oplocení a realizace nové technické infrastruktury zajišťující napájení areálu. Hlavním objektem výstavby bude budova Terminálu, která je svým charakterem budovou s velkými prostorovými nároky vyplývajícími z potřeby odbavit zadavatelem předpokládané počty cestujících při běžném denním a hodinovém provozu pardubického letiště. Jedná se především o dostatečné kapacitní zajištění příletových a odletových prostor a prostor souvisejících s bezpečnostním a...
  524698 16. 10. 2015 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Přemístění odbavení cestujících do nového
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci výstavby akce "Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II" v prostoru stávajícího pardubického letiště. V rámci realizace této veřejné zakázky bude vystavěna jedna budova Terminálu, která je svým účelem, vybavením jakož i vzhledem blíže specifikovaná příslušnou projektovou dokumentací a objekty vrátnice a přístřešku pro odpad, nové bezpečností oplocení a realizace nové technické infrastruktury zajišťující napájení areálu. Hlavním objektem výstavby bude budova Terminálu, která je svým charakterem budovou s velkými prostorovými nároky vyplývajícími z potřeby odbavit zadavatelem předpokládané počty cestujících při běžném denním a hodinovém provozu pardubického letiště. Jedná se především o dostatečné kapacitní zajištění příletových a odletových prostor a prostor souvisejících s bezpečnostním a...
  P18V00007640 19. 9. 2018 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka zařízení pro stopovou detekci výbušnin odhad.cena 0 Kč
  509489 12. 3. 2015 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Letiště Pardubice - Terminál Jana Kašpara - výběr
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci výstavby nového Terminálu Jana Kašpara v prostoru stávajícího pardubického letiště. V rámci realizace této veřejné zakázky bude vystavěna jedna budova, která je svým účelem, vybavením jakož i vzhledem blíže specifikovaná příslušnou projektovou dokumentací a dále zpevněné plochy situované zejména před budovou Terminálu a podél ní. Zpevněnými plochami se v rámci této veřejné zakázky míní zejména vybudování areálové komunikace. Tato areálová komunikace je navržena jako účelová a její provoz bude regulován provozovatelem. Hlavním objektem výstavby bude budova Terminálu, která je svým charakterem budovou s velkými prostorovými nároky vyplývajícími z potřeby odbavit zadavatelem předpokládané počty cestujících při běžném denním a hodinovém provozu pardubického letiště. Jedná se především o dostatečné kapacitní zajištění...
  P17V00004954 13. 7. 2017 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka detektoru pro stopovou detekci výbušnin odhad.cena 0 Kč
  344494 6. 1. 2014 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Letiště Pardubice - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  528106 9. 5. 2016 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Zajištění financování projektu Přemístění odbavení odhad.cena 12 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - zajištění financování projektu "Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II" či některé z jeho dílčích stavebních částí, a to včetně veškerých služeb spojených s přípravou, získáním a následnou administrací příslušné dotace či jiné finanční subvence. Předmětný projekt je blíže specifikován v příslušném Oznámení předběžných informací uveřejněném zadavatelem a zahrnuje zejména výstavbu letištního terminálu Jana Kašpara a s ním souvisejících prvků, výstavbu vrátnice, přístřešku pro odpad, bezpečnostního oplocení, technické infrastruktury, zpevněné manipulační plochy a areálových komunikací.;Služby, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, zahrnují zejména zajištění finančních prostředků, tj. přípravu, organizační zajištění, zpracování a podání žádosti o finanční prostředky (dotace, granty, veřejné rozpočty a státní...
  Z2018-019811 21. 1. 2019 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Mark2 Corporation Transport a.s.
Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  484284 3. 4. 2014 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Přemístění odbavení cestujících do nového
Neznámý Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí finančních služeb podle Přílohy č.1 k Zákonu č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kategorie 6, písmena b) – úvěr na zajištění financování realizace a dokončení projektu s názvem „Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara – výběr generálního dodavatele stavby“ (ev. č. zakázky 484061).
  P19V00009786 15. 11. 2019 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka rentgenu (RTG) pro detekční kontrolu odhad.cena 0 Kč
  484061 6. 2. 2015 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. „Přemístění odbavení cestujících do nového odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P18V00007182 3. 9. 2018 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Dodávka rentgenu (RTG) pro detekční kontrolu odhad.cena 0 Kč
  516498 22. 6. 2015 neuvedena EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Management a komplexní administrace projektu odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy