Zdravotní pojišťovny podle K–Indexu pro rok 2022

Žebříček pro další roky: 2017 2018 2019 2020 2021 2022