Hlídač dotací

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Informace k dotacím

Zpracováváme dotace z následujících zdrojů:

Některé dotace se mohou objevit vícekrát - strojově v tuto chvíli nejsme schopni detekovat duplicity, protože stav dat v jednotlivých zdrojích neumožní přesné detekování duplicit. Proto celková hodnota udávaná při vyhledávání je pouze orientační, námi vypočtená částka.

Jak vyhledávat v dotacích

Hledat všechna zadaná slova v různých tvarech
varhany výstavba Zkusit
Hledá dotace obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"Stavíme dům"
Hledá dotace obsahující uvedená slova či sousloví přesně jak je v uvozovkách
Hledat kterékoliv ze zadaných slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR
miniaturní OR standardní
Hledá dotace obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus
solární -systémy -systém
Hledá dotace se slovem solární, kde se zároveň nevyskytují slova "systémy" a "systém"
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:vila tug*
Příklad: ico:00216208 AND penb

Specifické hledání podle konkrétních položek v dotacích

Prohledávat specifické položky v databázích
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:44992785 hledá smlouvy kde je jednou ze stran Statutární město Brno (ICO 44992785).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Ředitelství silnic a dálnic"

Podporované prefixy / hledatelné položky v DB

Fungující v dotacích
ico:12345678 - jedna ze smluvních stran má uvedené IČO
osobaid:oznaceni-osoby - smlouvy s vazbou na osobu. Oznacení osoby najdete u profilu osoby (např. andrej-babis)
holding:12345678 - IČO matky holdingu, hledá se pro všechny firmy holdingu


projekt:"název projektu" - dotace se specifickým názvem projektu (např. "TJ Vodní stavby Tábor")
kod:"kód projektu" - dotace podle kódu projektu (např. "CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006407")
jmeno:"jméno příjemce" - dotace, kde jméno příjemce odpovídá zadanému výrazu ("Ředitelství silnic a dálnic")
castka:>castka - dotace s částkou vyšší než. Možno použí i >= <= <

Ukázky možností