Hlídač Dotací: Hledání jmeno:univerzita

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 40 534 výsledků

V celkové hodnotě 486 399 983 103 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Univerzita Karlova 00216208 Institut Laue-Langevin - účast České republiky 09.05.2017 8 994 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Filosofická zkoumání lidské smrtelnosti a počátečnosti 25.02.2014 1 076 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Konformační a asociační chování nových hydrofilně-hydrofiliních a amphifilních blokových polyelektrolytů. Termodynamické a kinetické aspekty. 24.02.2015 2 675 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 203/04/0223 31.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Univerzita Karlova 00216208 Konceptuální modelování XML 03.04.2013 293 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Pohled do budoucnosti: Porozumění vlivu technologií na “well-being” adolescentů 05.12.2018 9 267 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 202/06/0041 10.01.2007 Hodnota neznámá
Detail Masarykova univerzita 00216224 Variabilita lehkých prvků (Li, Be, B) ve vybraných horninotvorných a akcesorických minerálech z felsických magmatických a metamorfovaných hornin 22.02.2016 2 002 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Duch, příroda a společnost v klasické německé filosofii 22.02.2017 1 218 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 203/99/1454 28.02.2001 90 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Migrační nebo postglaciální původ diverzity v odledněných oblastech: Příběh polyploidního komplexu Galium pumilum agg. 01.01.2012 1 266 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Struktura, magnetismus a pevnost rozhraní v pokročilých kovových materiálech 10.01.2014 1 608 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě 24.02.2015 1 463 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Valenční rámce německých a českých sloves a jejich derivátů 18.12.2014 325 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Chirální chinazolinové alkaloidy: potenciální prototypy nových antiastmatik a organokatalyzátorů 01.01.2010 455 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Mezi slovníkem a gramatikou 22.02.2017 999 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Fyzika nanostruktur 15.04.2011 4 821 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 205/05/0156 31.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Univerzita Karlova 00216208 Nové elekroforetické přístupy k monitorování hladin neurotransmiterů bolesti v mozku vyšších živočichů 01.01.2010 1 207 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací 25.11.2016 1 740 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Člověk v Aristotelově filosofii 24.02.2015 720 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 304/05/0422 31.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Univerzita Karlova 00216208 Korespondence Karla Havlíčka 22.02.2016 1 281 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 Pokus o renesanci Západu: Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století 24.02.2015 2 383 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce auto. zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů 01.01.2009 12 461 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy