Hlídač Dotací: Hledání jmeno:univerzita

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 50 915 výsledků

V celkové hodnotě 737 594 472 144 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Univerzita Pardubice 00216275 UPAR Obnova přístrojového a strojního vybavení UPAR v r. 2001 01.01.2001 5 891 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 101/01/0377 10.01.2001 107 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 203/01/1093 10.01.2001 93 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 12134e 16.09.2001 4 278 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 104/99/0835 28.02.2001 100 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 106/00/0948 28.02.2001 160 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 MU Brno - nákup zdravotnické techniky 01.01.2001 142 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 DZS Nákup objektu v ul. Dlouhá 01.01.2001 71 000 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 MU - Rozvoj informační technologie 01.01.2001 4 456 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 VaV/320/2/01 30.08.2001 890 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 MU - Nákup areálu MEDIPO, Kamenice 3, Brno 01.08.1997 79 300 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 MU - Inovace a rozvoj laboratoří 01.01.2001 2 298 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 203/99/0845 28.02.2001 172 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 12196a 10.12.2001 34 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 203/00/1240 28.02.2001 63 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 203/01/1609 10.01.2001 107 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 MU Joštova 10 - fasáda 01.09.2001 2 000 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 MU Architektonická studie souboru staveb univerzitního kampusu Brno - Bohunice 01.01.2001 5 000 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 MU - Inovace studijních programů 01.01.2001 4 723 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 UPar- Věda a výzkum 99 01.01.2001 11 925 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 102/00/0526 28.02.2001 78 000 Kč
Detail Univerzita Pardubice 00216275 104/00/0794 28.02.2001 288 000 Kč
Detail Univerzita Karlova 00216208 103862/sob 16.02.2000 Hodnota neznámá
Detail Masarykova univerzita 00216224 Plazmochemické depozice a plazmochemické opracování povrchu pevných substrátů 01.01.2000 200 000 Kč
Detail Masarykova univerzita 00216224 MU Nákup areálu INDIE, Sladkého 12 01.01.2001 17 000 000 Kč