Masarykova univerzita

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 4 podřízené organizace. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Martin Bareš

změna 04.11.2019


Založeno 28.01.1919
IČO 00216224
Datová schránka 9tmj9e4

Chci hlídat

Všechny změny o Masarykova univerzita
Změny i ve 4 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 3 oborech.

Uzavřeli 180 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 919 smluv bez uvedené ceny. Tj. 26,46 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 47 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,35 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 32 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,92 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 3 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 42 smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 1 147 smluv za 5 mld. Kč (pokles o -52,40 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 348 smluv, což je celkem 30,34 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Opravy, údržba a počítačové sítě (3 mld. Kč), Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (636 mil. Kč), Laboratorní přístroje a zařízení (132 mil. Kč), Stroje a zařízení (25 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Masarykova univerzita se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Masarykova univerzita dostal 5582 dotací v celkové hodnotě 79 456 751 751 Kč.

2 podřízená organizace (z celkem 4) úřadu Masarykova univerzita dostaly dalších 28 dotací v hodnotě 6 922 618 Kč.

Úřad Masarykova univerzita včetně podřízených organizací dostal celkem 5610 dotací v celkové hodnotě 79 463 674 368 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Masarykova univerzita se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Masarykova univerzita uzavřel 808 smluv smluv (tj. 4,94 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 431 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 4 podřízené organizace. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 116 857 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy