Adresář Adresář českých úřadů

Státní úřady a organizace

Zobrazit Další ústřední orgány státní správy (17) Zobrazit Celní úřady (1) Zobrazit Finanční úřady (1) Zobrazit Krajské hygienické stanice (14) Zobrazit Katastrální úřady (14) Zobrazit Okresní správy sociálního zabezpečení (1) Zobrazit Hasičscké záchranné sbory (16) Zobrazit Krajská ředitelství policie (15) Zobrazit Organizační složky státu (107) Zobrazit Státní fondy (7) Zobrazit Ministerstva (14) Zobrazit Výjimky z registru smluv (8) Zobrazit Vybrané státní podniky (135) Zobrazit Agentury (8) Zobrazit Všechny ústřední orgány státní správy (31) Zobrazit Média (4)

Samospráva

Zobrazit Obce s rozšířenou působností (205) Zobrazit Kraje a hl. m. Praha (14) Zobrazit Statutární města (27) Zobrazit Městské části Prahy (22)

Justice

Zobrazit Krajské soudy (8) Zobrazit Všechny soudy (98) Zobrazit Vrchní státní zastupitelství (3) Zobrazit Krajská státní zastupitelství (8)

Kultura

Zobrazit Knihovny (6) Zobrazit Muzea a galerie (34) Zobrazit Kulturní a kongresová centra (6) Zobrazit Divadla (10) Zobrazit ZOO (9)

Služby

Zobrazit Krajské správy silnic (16) Zobrazit Dopravní podniky měst (27) Zobrazit Technické služby (161) Zobrazit Domovy důchodců (32)

Školství

Zobrazit Konzervatoře (18) Zobrazit Základní a střední školy (54) Zobrazit Veřejné vysoké školy (26)

Věda a výzkum

Zobrazit Akademické instituce (77)

Zdravotnictví

Zobrazit Zdravotní ústavy (15) Zobrazit Zdravotní pojišťovny (7) Zobrazit Nemocnice (188) Zobrazit Velké nemocnice v ČR (32) Zobrazit Fakultní nemocnice (9)

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy