Sponzoři politických stran a politiků Hlídáme je, protože si to zaslouží!

Na tomto místě hlídame sponzory politických stran tak, jak jsou uvedeni ve výročních zprávách politických stran.

Parlamentní strany

Sponzorské dary v roce 2020

63 mil. Kč
28 mil. Kč
27 mil. Kč
15 mil. Kč
12 mil. Kč
7 mil. Kč
2 mil. Kč

Zdroj: finační výkazy politických stran ÚDHPSH.

Největší sponzoři za posledních 10 let

Největší sponzoři v 2020

5 mil. Kč
1 000 000 Kč
700 000 Kč
700 000 Kč
Další sponzoři

Největší firemní sponzoři v 2020