Nápověda - jak hledat v Hlídači

Textové hledání

Hledat všechna slova v různých tvarech
trojbarevný velký deštník Zkusit
Hledá smlouvy obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"velký deštník"
Hledá smlouvy obsahující uvedená slova či sousloví v přesném tvaru jako je v uvozovkách
Kterékoliv z těchto slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR:
miniaturní OR standardní
Hledá smlouvy obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus:
penicilin -lékárna . Tento dotaz najde smlouvy se slovem penicilin, nebo pro sousloví -"Andrej Babiš"
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Prohledávat specifické položky v databázích
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je jednou ze stran Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"

Podporované prefixy / hledatelné položky v DB

Fungující ve většině databází
ico:12345678 - jedna ze smluvních stran má uvedené IČO
osobaid:oznaceni-osoby - smlouvy s vazbou na osobu. Oznacení osoby najdete u profilu osoby (např. andrej-babis)
holding:12345678 - IČO matky holdingu, hledá se pro všechny firmy holdingu


cena:castka - smlouvy s cenou s DPH (námi vypočítaná cena)
cena:>castka - smlouvy s cenou vyšší než. Možno použí i >= <= <

Obecné hledání přes všechny údaje v registru smluv

Pokud při hledání nepoužijete žádný z prefixů, prohledávají se všechny údaje v registru smluv.
Vše popisujeme v první záložce Společné parametry

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Prohledávat specifické položky v databázích
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je jednou ze stran Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"

Podporované prefixy / hledatelné položky v Hlídači smluv

ds:abcd1234 - jedna ze smluvních stran má uvedené jméno datové schránky
dsPrijemce:abcd1234 - dodavatel má uvedenou datovou schránku
dsPlatce:abcd1234 - zadavatel/úřad má uvedenou datovou schránku
icoPrijemce:12345678 - dodavatel uvedené IČO
icoPlatce:12345678 - zadavatel/úřad uvedené IČO
jmenoPrijemce:abcd1234 - hledat podle jména (či části jména) dodavatele
jmenoPlatce:abcd1234 - hledat podle jména (či části jména) zadavatele/úřadu

holding:12345678 - IČO matky holdingu, hledá se pro všechny firmy holdingu, bez ohledu na které smluvní straně je
holdingPrijemce:12345678 - IČO matky holdingu, hledá se pro všechny firmy holdingu, na straně dodavatele
holdingPlatce:12345678 - IČO matky holdingu, hledá se pro všechny firmy holdingu, na straně zadavatele

cena:castka - smlouvy s cenou s DPH (námi vypočítaná cena)
cena:>castka - smlouvy s cenou vyšší než. Možno použí i >= <= <
cenasDPH:castka - smlouvy s uvedenou hodnotou
cenasDPH:>castka - smlouvy s hodnotou větší než. Možno použí i >= <= <
cenabezDPH:castka - totéž můžete provádět s cenou bez DPH

zverejneno:rok-mesic-den - smlouvy s datem zvěřejnění, formát data YYYY-MM-DD
zverejneno:[2016-07-01 TO 2016-07-31] - smlouvy zveřejněné v srpnu 2016.
zverejneno:[2016-07-01 TO *] - smlouvy zveřejněné po 1. srpnu 2016.
zverejneno:[* TO 2016-07-01] - smlouvy zveřejněné do 1. srpnu 2016.
podepsano:rok-mesic-den - smlouvy podepsané dne.
podepsano:[2016-01-01 TO 2016-12-31] - smlouvy podepsané v roce 2016. I zde fungují * jako u zveřejněno.

id:cislo - hledat smlouvu s číslem verze z registru smluv. Číslo verze je unikátní
idSmlouvy:cislo - hledat smlouvu s číslem smlouvy z registru smluv. Smlouva může mít více verzí.
predmet:text - smlouvy s předmětem text
mena:zkratka - smlouvy s hodnoutou v uvedené měně (napr. EUR)

schvalil:jmeno - jméno osoby, které smlouvy schválila.
textSmlouvy:text - prohledává se pouze text smlouvy, pokud je k dispozici.

oblast:hodnota - prohledává smlouvy, které jsme klasifikovali do některé z oblastí.
Seznam hodnot a oblastí:
 • oblast:ostatni - Všechny oblasti v 'Ostatní'
 • oblast:it - Všechny oblasti v 'IT'
 • oblast:it_obecne - IT
 • oblast:it_hw - IT Hardware
 • oblast:it_sw - IT Software
 • oblast:it_servery - Informační systémy a servery
 • oblast:it_opravy - Opravy a údržba osobních počítačů
 • oblast:it_vyvoj - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
 • oblast:it_system - SW Systémové poradenské služby
 • oblast:it_sw_sluzby - SW sluzby
 • oblast:it_site - Internetové služby a počítačové sítě
 • oblast:stav - Všechny oblasti v 'Stavebnictví'
 • oblast:stav_obecne - Stavebnictví
 • oblast:stav_materialy - Stavební konstrukce a materiály
 • oblast:stav_prace - Stavební práce
 • oblast:stav_byty - Bytová výstavba
 • oblast:stav_konstr - Konstrukční a stavební práce
 • oblast:stav_mosty - Stavební úpravy mostů a tunelů
 • oblast:stav_vedeni - Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
 • oblast:stav_silnice - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 • oblast:stav_zeleznice - Stavební úpravy pro železnici
 • oblast:stav_voda - Výstavba vodních děl
 • oblast:stav_montaz - Stavební montážní práce
 • oblast:stav_dokonceni - Práce při dokončování budov
 • oblast:stav_technik - Opravy a údržba technických stavebních zařízení
 • oblast:stav_instal - Instalační a montážní služby
 • oblast:stav_inspekce - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 • oblast:stav_inzenyr - Technicko_inženýrské služby
 • oblast:doprava - Všechny oblasti v 'Doprava'
 • oblast:doprava_obecne - Doprava
 • oblast:doprava_osobni - Osobní vozidla
 • oblast:doprava_special - Specializovaná vozidla
 • oblast:doprava_lidi - Motorová vozidla pro přepravu více než 10 lidí
 • oblast:doprava_nakladni - Nakladní vozy
 • oblast:doprava_udrzba - Vozidla silniční údržby
 • oblast:doprava_pohotovost - Nákladní vozidla pro pohotovostní služby
 • oblast:doprava_dily - Díly a příslušenství k motorovým vozidlům
 • oblast:doprava_koleje - Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla
 • oblast:doprava_silnice - Silniční zařízení
 • oblast:doprava_opravy - Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
 • oblast:doprava_sluzby - Služby silniční dopravy
 • oblast:doprava_posta - Poštovní a telekomunikační služby
 • oblast:stroje - Všechny oblasti v 'Stroje a zařízení'
 • oblast:stroje_obecne - Stroje a zařízení
 • oblast:stroje_elektricke - Elektricke stroje
 • oblast:stroje_laborator - Laboratorní přístroje a zařízení
 • oblast:stroje_prumysl - Průmyslové stroje
 • oblast:telco - Všechny oblasti v 'Telco'
 • oblast:telco_obecne - Telco
 • oblast:telco_tv - TV
 • oblast:telco_site - Sítě a přenos dat
 • oblast:telco_sluzby - Telekomunikační služby
 • oblast:zdrav - Všechny oblasti v 'Zdravotnictví'
 • oblast:zdrav_obecne - Zdravotnictví
 • oblast:zdrav_pristroje - Zdravotnické přístroje
 • oblast:zdrav_leciva - Leciva
 • oblast:zdrav_kosmetika - Kosmetika
 • oblast:zdrav_opravy - Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
 • oblast:zdrav_material - Zdravotnický materiál
 • oblast:zdrav_hygiena - Zdravotnický hygienický materiál
 • oblast:jidlo - Všechny oblasti v 'Voda a potraviny'
 • oblast:jidlo_obecne - Voda a potraviny
 • oblast:jidlo_potrava - Potraviny
 • oblast:jidlo_voda - Pitná voda, nápoje, tabák atd.
 • oblast:bezpecnost - Všechny oblasti v 'Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba'
 • oblast:bezpecnost_obecne - Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 • oblast:bezpecnost_kamery - Kamerové systémy
 • oblast:bezpecnost_hasici - Hasičské vybavení, požární ochrana
 • oblast:bezpecnost_zbrane - Zbraně
 • oblast:bezpecnost_ostraha - Ostraha objektů
 • oblast:prirodnizdroj - Všechny oblasti v 'Přírodní zdroje'
 • oblast:prirodnizdroj_obecne - Přírodní zdroje
 • oblast:prirodnizdroj_pisky - Písky a jíly
 • oblast:prirodnizdroj_chemie - Chemické výrobky
 • oblast:prirodnizdroj_vse - Jiné přírodní zdroje
 • oblast:energie - Všechny oblasti v 'Energie'
 • oblast:energie_obecne - Energie
 • oblast:energie_paliva - Paliva a oleje
 • oblast:energie_elektrina - Elektricka energie
 • oblast:energie_jina - Jiná energie
 • oblast:energie_sluzby - Veřejné služby pro energie
 • oblast:agro - Všechny oblasti v 'Zemědělství'
 • oblast:agro_obecne - Zemědělství
 • oblast:agro_les - Lesnictví
 • oblast:agro_tezba - Těžba dřeva
 • oblast:agro_zahrada - Zahradnické služby
 • oblast:kancelar - Všechny oblasti v 'Kancelář'
 • oblast:kancelar_obecne - Kancelář
 • oblast:kancelar_tisk - Tisk
 • oblast:kancelar_stroje - Kancelářské stroje (mimo počítače a nábytek)
 • oblast:kancelar_nabytek - Nábytek
 • oblast:kancelar_spotrebice - Domácí spotřebiče
 • oblast:kancelar_cisteni - Čisticí výrobky
 • oblast:kancelar_nabor - Nábor zaměstnanců
 • oblast:remeslo - Všechny oblasti v 'Řemesla'
 • oblast:remeslo_obecne - Řemesla
 • oblast:remeslo_odevy - Oděvy
 • oblast:remeslo_textil - Textilie
 • oblast:remeslo_hudba - Hudební nástroje
 • oblast:remeslo_sport - Sport a sportoviště
 • oblast:social - Všechny oblasti v 'Sociální služby'
 • oblast:social_obecne - Sociální služby
 • oblast:social_vzdelavani - Vzdělávání
 • oblast:social_skoleni - Školení
 • oblast:social_zdravotni - Zdravotní péče
 • oblast:social_pece - Sociální péče
 • oblast:social_kultura - Rekreační, kulturní akce
 • oblast:social_knihovny - Knihovny, archivy, muzea a jiné
 • oblast:finance - Všechny oblasti v 'Finance'
 • oblast:finance_obecne - Finance
 • oblast:finance_sluzby - Finanční a pojišťovací služby
 • oblast:finance_ucetni - Účetní, revizní a peněžní služby
 • oblast:finance_poradenstvi - Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 • oblast:finance_dotace - Dotace
 • oblast:legal - Všechny oblasti v 'Právní a realitní služby'
 • oblast:legal_obecne - Právní a realitní služby
 • oblast:legal_reality - Realitní služby
 • oblast:legal_pravni - Právní služby
 • oblast:legal_najem - Nájemní smlouvy
 • oblast:legal_pozemky - Pronájem pozemků
 • oblast:techsluzby - Všechny oblasti v 'Kanalizace a odpady'
 • oblast:techsluzby_obecne - Kanalizace a odpady
 • oblast:techsluzby_odpady - Odpady
 • oblast:techsluzby_cisteni - Čistící a hygienické služby
 • oblast:techsluzby_uklid - Úklidové služby
 • oblast:vyzkum - Všechny oblasti v 'Výzkum a vývoj a související služby'
 • oblast:vyzkum_obecne - Výzkum a vývoj a související služby
 • oblast:vyzkum_vyvoj - Výzkum a vývoj
 • oblast:marketing - Všechny oblasti v 'Reklamní a marketingové služby'
 • oblast:marketing_obecne - Reklamní a marketingové služby
 • oblast:marketing_reklama - Marketing a reklama
 • oblast:jine - Všechny oblasti v 'Jiné služby'
 • oblast:jine_obecne - Jiné služby
 • oblast:jine_pohostinstvi - Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
 • oblast:jine_jidelny - Služby závodních jídelen
 • oblast:jine_admin - Administrativní služby
 • oblast:jine_verejnost - Zajišťování služeb pro veřejnost
 • oblast:jine_pruzkum - Průzkum veřejného mínění a statistiky
 • oblast:jine_opravy - Opravy a údržba

Obecné hledání přes všechny údaje ve veřejných zakázkách

Pokud při hledání nepoužijete žádný z prefixů, prohledávají se všechny údaje v databázi veřejných zakázek.
Vše popisujeme v první záložce Společné parametry

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Prohledávat specifické položky v databázích
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je jednou ze stran Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"

Podporované prefixy / hledatelné položky v Hlídači veřejných zakázek

ico:12345678 - jedna ze smluvních stran má uvedené IČO
icododavatel:12345678 - dodavatel uvedené IČO
icozadavatel:12345678 - zadavatel/úřad uvedené IČO
jmenododavatel:abcd1234 - hledat podle jména (či části jména) dodavatele
jmenozadavatel:abcd1234 - hledat podle jména (či části jména) zadavatele/úřadu

holdingdodavatel:12345678 - IČO matky holdingu, hledá se pro všechny firmy holdingu na straně dodavatele
holdingzadavatel:12345678 - IČO matky holdingu, hledá se pro všechny firmy holdingu na straně zadavatele

oblast:jmenoOblasti - oblast ve které veřejná zakázka je.
Seznam oblastí: Agro, Bezpecnost, Doprava, Energie, Finance, IT, Jidlo, Jine, Kancelar, Legal, Marketing, PrirodniZdroj, Remeslo, Social, Stav, Stroje, TechSluzby, Telco, Vyzkum, Zdrav
cpv:cpvkod - zadávací dokumentace s uvedeným CPV kódem. Stačí napsat jeho začátek a vyhledáme i podřízené CPV kódy.
text:text - prohledává se pouze texty zadávacích dokumentací, pokud jsou k dispozici.

cena:castka - zakázky s cenou s DPH (námi vypočítaná cena)
cena:>castka - zakázky s cenou vyšší než. Možno použí i >= <= <

zverejneno:rok-mesic-den - zakázky s datem zvěřejnění, formát data YYYY-MM-DD
zverejneno:[2016-07-01 TO 2016-07-31] - zakázky zveřejněné v srpnu 2016.
zverejneno:[2016-07-01 TO *] - zakázky zveřejněné po 1. srpnu 2016.
zverejneno:[* TO 2016-07-01] - zakázky zveřejněné do 1. srpnu 2016.
podepsano:rok-mesic-den - zakázky podepsané dne.
podepsano:[2016-01-01 TO 2016-12-31] - zakázky podepsané v roce 2016. I zde fungují * jako u zveřejněno.

id:cislo - hledat zakázku s číslem zakázky.
predmet:text - smlouvy s předmětem text
mena:zkratka - smlouvy s hodnoutou v uvedené měně (napr. EUR)

Jak vyhledávat v dotacích

Hledat všechna zadaná slova v různých tvarech
varhany výstavba Zkusit
Hledá dotace obsahující všechna uvedená slova v různých mluvnických tvarech
Hledat přesně slovo nebo sousloví
"Stavíme dům"
Hledá dotace obsahující uvedená slova či sousloví přesně jak je v uvozovkách
Hledat kterékoliv ze zadaných slov
mezi všechna požadovaná slova vložte operátor OR
miniaturní OR standardní
Hledá dotace obsahující alespoň jedno z uvedených slov
Toto slovo tam být nesmí
Před slova, která nechcete, zadejte znaménko mínus
solární -systémy -systém
Hledá dotace se slovem solární, kde se zároveň nevyskytují slova "systémy" a "systém"
Kombinace výrazů
Všechny výše i níže uvedené výrazy hledání je možné kombinovat logickými operátory AND a OR (velká písmena jsou nutná). Pokud jsou výrazy odděleny mezerou, je to stejné jako použití operátora AND.
Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:vila tug*
Příklad: ico:00216208 AND penb

Specifické hledání podle konkrétních položek v dotacích

Prohledávat specifické položky v databázích
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:44992785 hledá smlouvy kde je jednou ze stran Statutární město Brno (ICO 44992785).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Ředitelství silnic a dálnic"

Podporované prefixy / hledatelné položky v DB

Fungující v dotacích
ico:12345678 - jedna ze smluvních stran má uvedené IČO
osobaid:oznaceni-osoby - smlouvy s vazbou na osobu. Oznacení osoby najdete u profilu osoby (např. andrej-babis)
holding:12345678 - IČO matky holdingu, hledá se pro všechny firmy holdingu


projekt:"název projektu" - dotace se specifickým názvem projektu (např. "TJ Vodní stavby Tábor")
jmeno:"jméno příjemce" - dotace, kde jméno příjemce odpovídá zadanému výrazu ("Ředitelství silnic a dálnic")
castka:>castka - dotace s částkou vyšší než. Možno použí i >= <= <

Ukázky možností

Obecné hledání přes všechny údaje v insolvenci

Pokud při hledání nepoužijete žádný z prefixů, prohledávají se všechny údaje v insolvenčním rejstříku.
Vše popisujeme v první záložce Společné parametry

Specifické hledání podle konkrétních položek v databázích

Prohledávat specifické položky v databázích
napište prefix s ":" bez mezery následovaný hledanou hodnotou
ico:00007064 hledá smlouvy kde je jednou ze stran Ministerstvo vnitra (ICO 00007064).

Pokud hledaná hodnota obsahuje mezery, musí být v uvozovkách jmeno:"Hlídač státu"

Podporované prefixy / hledatelné položky v Hlídači insolvencí

id:"INS 6309/2019" - hledání konkrétní insolvence podle spisové značky. Musí být v uvozovkách
spisovaznacka:"INS 6309/2019" - hledání konkrétní insolvence podle spisové značky. Stejné jako "id:"

ico:12345678 - dlužník, věřitel nebo insolvenční správce má uvedené IČO
icodluznik:12345678 - dlužníkmá uvedené IČO
icoveritel:12345678 - věřitel má uvedené IČO
icospravce:12345678 - insolvenční správce má uvedené IČO

osobaid:andrej-babis - ID osoby . Najdeme insolv.řízení, kde dlužníkem, věřitelem nebo insolvenčním správcem je libovolná firma na kterou má vliv uvedená osoba.
        ID osoby najdete v profilu každé osoby. Zde např. Andrej Babiš. osobaiddluznik:andrej-babis - ID osoby . Najdeme insolv.řízení, kde dlužníkem je libovolná firma na kterou má vliv uvedená osoba.
osobaidveritel:andrej-babis - ID osoby . Najdeme insolv.řízení, kde věřitelem je libovolná firma na kterou má vliv uvedená osoba.
osobaidspravce:andrej-babis - ID osoby . Najdeme insolv.řízení, kde insolvenčním správcem je libovolná firma na kterou má vliv uvedená osoba.

holding:12345678 - IČO matky holdingu. Najdeme insolv.řízení, kde dlužníkem, věřitelem nebo insolvenčním správcem je matka či libovolná firma holdingu
holdingdluznik:12345678 - IČO matky holdingu. Najdeme insolv.řízení, kde dlužníkem je matka či libovolná firma holdingu
holdingveritel:12345678 - IČO matky holdingu. Najdeme insolv.řízení, kde věřitelem je matka či libovolná firma holdingu
holdingspravce:12345678 - IČO matky holdingu. Najdeme insolv.řízení, kde insolvenčním správcem je matka či libovolná firma holdingu

jmeno:"jmeno firmy ci osoby" - dlužník, věřitel nebo insolvenční správce se jmenuje...
jmenodluznik:"jmeno firmy ci osoby" - dlužník se jmenuje...
jmenoveritel:"jmeno firmy ci osoby" - věřitel se jmenuje...
jmenospravce:"jmeno firmy ci osoby" - insolvenční správce se jmenuje...

zahajeno:rok-mesic-den - insolvenční řízení zahájeno v konkretní den.
zahajeno:[2016-07-01 TO 2016-07-31] - insolvenční řízení zahájeny v srpnu 2016.
zahajeno:[2016-07-01 TO *] - insolvenční řízení zahájeny po 1. srpnu 2016.
zahajeno:[* TO 2016-07-01] - insolvenční řízení zahájeny do 1. srpna 2016.

zmeneno:rok-mesic-den - insolvenční řízení naposledy změněna v konkretní den.
zmeneno:[2016-07-01 TO 2016-07-31] - insolvenční řízení naposledy změněna v srpnu 2016.
zmeneno:[2016-07-01 TO *] - insolvenční řízení naposledy změněna po 1. srpnu 2016.
zmeneno:[* TO 2016-07-01] - insolvenční řízení naposledy změněna do 1. srpna 2016.

stav:stav_insolvence - Stavy insolvence jsou "NEVYRIZENA", "MORATORIUM", "ÚPADEK", "KONKURS", "ODDLUŽENÍ", "REORGANIZ", "VYRIZENA", "PRAVOMOCNA", "ODSKRTNUTA", "ZRUŠENO VS", "K-PO ZRUŠ.", "OBZIVLA", "MYLNÝ ZÁP.", "NEVYR-POST",
texttypdokumentu:textovy popis typu dokumentu - např. "Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení". Hodnoty s mezerou dejte do uvozovek.
typdokumentu:číselný typ dokumentu - resp. typu události (v názvosloví insolvenčního rejstříku). Číselník je velmi obsáhlý, viz . https://isir.justice.cz/isir/help/Cis_udalosti.xls

text:"volny text" - prohledáváme pouze texty dokumentů insolvencí. Pozor, ne všechny insolvenční dokumenty je možné takto prohledat.

Pro experty

Logické a rozšiřující operátory
Mezi jednotnotlivými částmi dotazu můžete používat operátory AND a OR.
Můžete používat zástupné znaky (wildcards) ? - zastupuje 1 znak, nebo *zastupující více znaků. Příklad:Ministerstvo z*
Příklad: ico:27295567 AND smlouva.predmet:"Kupní smlouva"
Pro opravdu pro odvážné a pokročilé
Protože vyhledávání běží nad Elastic Serverem, můžete použít většinu operátorů Query string syntaxe Elastic serveru. Hezkou zábavu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 106 966 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy