Snadné přidání nového datasetu

Hlídač státu Další databáze

Vyjádření politiků

Snadno fulltextově dohledatelná vyjádření politiků, která najdete exkluzivně pouze na

 • Vyjádření 100+ politiků na sociálních sítích exkluzivně na
  1 249 430 statusů, stovky videí převedených do textu.
 • Kompletní přepis poslaneckých proslovů
  Stenozáznamy projevů v Poslanecké sněmovně, od 2008 do 2021. 397 155 vystoupení, propojení politiků, přehled kdo o tom mluvil.
 • Programy jednání vlády
  Plánovaná jednání, aktuální i archív od 2007. 20 406 záznamů, milióny podkladových dokumentů, kompletní fulltextové prohledávání jejich obsahu, provázání na eKLEP.
 • Tiskové konference vlády exkluzivně na
  Kompletní přepis obsahu tiskových konferecí na úřadu vlády, od 2006 do 2021. 1 334 tiskovek, kompletní fulltextové prohledávání jejich obsahu.
 • Jednání výborů PSP exkluzivně na
  Kompletní přepis obsahu parlamentních výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 684 tiskovek, kompletní fulltextové prohledávání zápisů z jednání a audio záznamů převedených do textu.

Veřejná správa

 • VeKLEP Elektronická knihovna legislativního procesu
  Eklep pro veřejnost (zkratka VeKLEP) zpřístupňuje vládní dokumenty z elektronická knihovna legislativního procesu. Jsou to dokumenty legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu státní správy. Najdete zde návrhy zákonů, novel, připomínky úřadů a vypořádání připomínek. Obsahuje 6 561 záznamů.
 • Dotace z fondu hejtmanky Pokorné-Jermanové exkluzivně na
  Schválené a neschválené a žádosti o dotaci z fondu hejtmanky ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové od roku 2017. Zdrojové údaje získány žádostí dle 106/1999 Sb. Obsahuje 3 321 rozhodnutí.
 • Rozhodnutí ÚOHS
  Sbírka rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 1999 v oblastech hospodářské soutěže, veřejných zakázek, veřejné podpory a v oblasti významné tržní síly. Obsahuje 3 321 rozhodnutí.
 • Zasedání zastupitelstev exkluzivně na
  Audio záznamy zasedání zastupitelstev, přepis audia do textu, plné fulltextové vyhledávání. Obsahuje 2 210 zasedání.

Ekonomika

 • Národní investiční plán exkluzivně na
  Národní investiční plán České republiky do roku 2050. Zdrojem jsou oficiální podklady o Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud položka obsahovala rozsah investice od-do, použili jsme tu vyšší. Souhrnné položky (u dopravy) následované jednotlivými položkami jsme vyřadili a ponechali jen jednotlivé položky. 20 149 plánů.
 • Příjemci podpory COVID programů exkluzivně na
  Seznam právnických a fyzických osob, které dostali podporu z některého z programů COVID. Jde o data sbíraná z různých zdrojů a od jednotlivých bank. 2 531 podpor.
 • Skutečně vydaná pomoc vlády v rámci COVID podpor exkluzivně na
  Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit rychle a podle pravidel. Hlídač státu spolu s Rekonstrukcí státu analyzuje státní pomoc ekonomice a zde jsou zdrojová data. Jde o součást projektu „NEZHASÍNAT!”, Obsahuje 47 sledovaných programů.
 • Faktury ministerstev ČR exkluzivně na
  Faktury ministerstev České republiky zpracované OpenDataLab.cz. Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu předávaných informací. Obsahuje 657 583 faktur od roku 2009.

Rejstříky

 • Registr podpor de minimis exkluzivně na
  Seznam de minimis podpor pro malé a střední firmy od EU na základě pravidel EU.
  Registr obsahuje také záruky bankovních úvěrů a dalších podpor v rámci vládních programů COVID-I a COVID-II a i jiné formy podpor od státní organizací. Evidujeme 516 272 záznamů od roku 2006.
 • Rejstřík trestů právnických osob
  Seznam firem, které byly pravomocně odsouzeny podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Evidujeme 692 záznamů.
 • Seznam politických stran a hnutí
  Rejstřík politických stran a politických hnutí vedený Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2001 na základě zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Obsahuje i osoby v orgánech strany. Obsahuje 420 stran.
 • Kvalifikovani dodavatelé
  Dodavatelé veřejných zakázek, kteří splnili kvalifikaci podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek Obsahuje 2 614 dodavatelů.

Další databáze

 • CZ-NUTS
  CZ-NUTS je označení normalizované klasifikace územních celků v Česku pro potřeby Eurostatu a ČSÚ. Zapadá do širší klasifikace NUTS. Každý kraj má v CZ-NUTS jedinečný kód, který začíná písmeny CZ (udávajícími, že jde o území v ČR) a pokračuje třemi číslicemi. První dvě určují NUTS 2, třetí kraj v jeho rámci (0 kóduje, že kraj a NUTS2 je totožný. Obsahuje 114 záznamů.
 • Členové Kolegia NKÚ
  Členové Kolegia NKÚ Obsahuje 47 záznamů.
 • Jednání Rady České televize exkluzivně na
  Jednání, zápisy, materiály a přepis audiozáznamů jednání Rad České televize. Obsahuje 247 záznamů.
 • Kontrolní akce NKÚ
  Kontrolní akce NKÚ Obsahuje 1 077 záznamů.
 • Ministři
  Jak dlouho zodpovídají jednotlivé politické strany za fungování státu a jednotlivé resorty? Které strany jsou tradiční a které se jimi stávají? Zde je seznam ministrů českých vlád od 1992. Zdrojem dat je seznam ministrů vlád ČR z Wikipedie, který jsme vyčistili a znormalizovali pomocí OpenRefine. Názvy resortů jsme sjednotili či jednodušili tehdy, pokud politická pozice odpovídala za obdobné oblasti, jen se trochu lišili. Obsahuje 353 záznamů.
 • Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity exkluzivně na
  Všechna data jsou přehledně zobrazena na https://www.hlidacstatu.cz/kapacitanemocnic Obsahuje 208 záznamů.
 • Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity nemocnic
  Všechna data jsou přehledně zobrazena na https://www.hlidacstatu.cz/kapacitanemocnic Obsahuje 47 670 záznamů.
 • Osoby kontrolované NKÚ
  Osoby kontrolované NKÚ Obsahuje 11 769 záznamů.
 • Příjemci dotací
  Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Obsahuje 332 172 záznamů.
 • Seznam veřejných dobíjecích stanic
  Obsahuje 237 záznamů.
 • Skuteční majitelé firem
  Evidence skutečných majitelů firem podle zákona č. 37/2021 Sb. Obsahuje 585 223 záznamů.
 • Stav Mostů v ČR exkluzivně na
  Stav mostů v ČR. V tuto chvíli na dálnicích a silnicích I.třídy, které spravuje ŘSD. Obsahuje 19 342 záznamů.
 • Transakce z transparentních účtů exkluzivně na
  Seznam transakcí z transparentních účtů. Obsahuje 170 874 záznamů.
 • Transparentní účty exkluzivně na
  Seznam transparentních účtů. Obsahuje 459 záznamů.

Databáze v betě

Mohou být nefunkční, obsahovat zkušební, neúplná či testovací data.


Další databáze na Hlídači státu

Na této stránce je přehled databází, které na Hlídači státu zpracováváme sami, anebo s pomocí našich pomocníků a komunity kolem Hlídače.
Data sem může zdarma nahrát každý registrovaný uživatel Hlídače státu, velmi snadno je propojit s ostatními databázemi Hlídače a zpřístupnit je tak všem. Data jsou na Hlídač státu nahrány pomocí našeho API nebo přímo z webu tlačítkem. Snadné přidání nového datasetu
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy