Další ústřední orgány státní správy Adresář českých úřadů

Nezobrazujeme všechny subjekty tohoto typu, ale ty, které jsou zastoupeny v registru smluv

Český báňský úřad

236 smluv za celkem 151 mil. Kč , u 4,66 % smluv skrývá cenu

Český statistický úřad

2182 smluv za celkem 6 mld. Kč , u 3,12 % smluv skrývá cenu

Český telekomunikační úřad

1137 smluv za celkem 2 mld. Kč , u 3,78 % smluv skrývá cenu

Ing. Marek Ebert Předseda rady ČTÚ

Český úřad zeměměřický a katastrální

1073 smluv za celkem 5 mld. Kč , u 3,17 % smluv skrývá cenu

Digitální a informační agentura

241 smluv za celkem 510 mil. Kč , u 46,06 % smluv skrývá cenu

Energetický regulační úřad

721 smluv za celkem 585 mil. Kč , u 2,22 % smluv skrývá cenu

Národní bezpečnostní úřad

610 smluv za celkem 660 mil. Kč , u 3,93 % smluv skrývá cenu

Národní sportovní agentura

242 smluv za celkem 231 mil. Kč , u 6,20 % smluv skrývá cenu

Filip Neusser předseda

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

596 smluv za celkem 1 mld. Kč , u 8,89 % smluv skrývá cenu

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

280 smluv za celkem 74 mil. Kč , u 11,79 % smluv skrývá cenu

Správa státních hmotných rezerv

2041 smluv za celkem 5 mld. Kč , u 17,88 % smluv skrývá cenu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

929 smluv za celkem 679 mil. Kč , u 11,30 % smluv skrývá cenu

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

121 smluv za celkem 32 mil. Kč , u 11,57 % smluv skrývá cenu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

482 smluv za celkem 324 mil. Kč , u 14,73 % smluv skrývá cenu

Úřad pro ochranu osobních údajů

215 smluv za celkem 636 mil. Kč , u 4,19 % smluv skrývá cenu

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

85 smluv za celkem 36 mil. Kč , u 5,88 % smluv skrývá cenu

Ing. Miloslav Kothera pověřen řízením

Úřad průmyslového vlastnictví

467 smluv za celkem 412 mil. Kč , u 2,57 % smluv skrývá cenu

Úřad vlády České republiky

2351 smluv za celkem 4 mld. Kč , u 6,55 % smluv skrývá cenu