Národní sportovní agentura

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.


předseda

Filip Neusser

od 17.05.2021

Založeno 01.08.2019
IČO 07460121
Datová schránka 3c2r9xd, 44vyx89, vnadiz2
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Národní sportovní agentura
Změny i v jedné podřízené organizaci

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.

Uzavřeli 22 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 4 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 5,63 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 181 smluv za celkem 162 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 47 smluv za 12 mil. Kč (pokles o -70,20 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 4 smluv, což je celkem 8,51 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Internetové služby, servery, cloud, certifikáty (3 mil. Kč), Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby (2 mil. Kč), Právní služby (2 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (1 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Národní sportovní agentura se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Národní sportovní agentura nedostal žádnou dotaci.

0 podřízených organizací úřadu Národní sportovní agentura nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace