Hlídač státu Další databáze

Vyjádření politiků

Snadno fulltextově dohledatelná vyjádření politiků, která najdete exkluzívně pouze na

 • Vyjádření 100+ politiků na sociálních sítích exkluzívně na
  686 822 statusů, stovky videí převedených do textu.
 • Kompletní přepis poslaneckých proslovů
  Stenozáznamy projevů v Poslanecké sněmovně, od 2008 do 2020. 373 042 vystoupení, propojení politiků, přehled kdo o tom mluvil.
 • Programy jednání vlády
  Plánovaná jednání, aktuální i archív od 2007. 18 108 záznamů, milióny podkladových dokumentů, kompletní fulltextové prohledávání jejich obsahu, provázání na eKLEP.
 • Tiskové konference vlády exkluzívně na
  Kompletní přepis obsahu tiskových konferecí na úřadu vlády, od 2006 do 2020. 1 239 tiskovek, kompletní fulltextové prohledávání jejich obsahu.
 • Jednání výborů PSP exkluzívně na
  Kompletní přepis obsahu parlamentních výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 399 tiskovek, kompletní fulltextové prohledávání zápisů z jednání a audio záznamů převedených do textu.

Veřejná správa

 • VeKLEP Elektronická knihovna legislativního procesu
  Eklep pro veřejnost (zkratka VeKLEP) zpřístupňuje vládní dokumenty z elektronická knihovna legislativního procesu. Jsou to dokumenty legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu státní správy. Najdete zde návrhy zákonů, novel, připomínky úřadů a vypořádání připomínek. Obsahuje 6 015 záznamů.
 • Dotace z fondu hejtmanky Pokorné-Jermanové exkluzívně na
  Sbírka rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 1999 v oblastech hospodářské soutěže, veřejných zakázek, veřejné podpory a v oblasti významné tržní síly. Obsahuje 3 467 rozhodnutí.
 • Rozhodnutí ÚOHS
  Schválené a neschválené a žádosti o dotaci z fondu hejtmanky ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové od roku 2017. Zdrojové údaje získány žádostí dle 106/1999 Sb. Obsahuje 3 467 rozhodnutí.

Ekonomika

 • Národní investiční plán exkluzívně na
  Národní investiční plán České republiky do roku 2050. Zdrojem jsou oficiální podklady o Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud položka obsahovala rozsah investice od-do, použili jsme tu vyšší. Souhrnné položky (u dopravy) následované jednotlivými položkami jsme vyřadili a ponechali jen jednotlivé položky. 20 149 plánů.
 • Příjemci podpory COVID programů exkluzívně na
  Seznam právnických a fyzických osob, které dostali podporu z některého z programů COVID. Jde o data sbíraná z různých zdrojů a od jednotlivých bank. 2 531 podpor.
 • Skutečně vydaná pomoc vlády v rámci COVID podpor exkluzívně na
  Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit rychle a podle pravidel. Hlídač státu spolu s Rekonstrukcí státu analyzuje státní pomoc ekonomice a zde jsou zdrojová data. Jde o součást projektu „NEZHASÍNAT!”, Obsahuje 28 sledovaných programů.
 • Faktury ministerstev ČR exkluzívně na
  Faktury ministerstev České republiky zpracované OpenDataLab.cz. Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu předávaných informací. Obsahuje 657 583 faktur od roku 2009.

Rejstříky

 • Rejstřík trestů právnických osob
  Seznam firem, které byly pravomocně odsouzeny podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Evidujeme 613 záznamů.
 • Majetková přiznání politiků a úředníků
  Centrální registr oznámení byl zřízen k 1.9.2017 podle zákona o střetu zájmů. do registru jsou ukládány oznámení o majetku, příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů. Za správnost zodpovídá povinná osoba - oznamovatel do registru. Sledujeme 49 070 záznamů.
 • Seznam politických stran a hnutí
  Rejstřík politických stran a politických hnutí vedený Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2001 na základě zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Obsahuje i osoby v orgánech strany. Obsahuje 409 stran.
 • Kvalifikovani dodavatelé
  Dodavatelé veřejných zakázek, kteří splnili kvalifikaci podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek Obsahuje 2 614 dodavatelů.

Další databáze

 • CZ-NUTS
  CZ-NUTS je označení normalizované klasifikace územních celků v Česku pro potřeby Eurostatu a ČSÚ. Zapadá do širší klasifikace NUTS. Každý kraj má v CZ-NUTS jedinečný kód, který začíná písmeny CZ (udávajícími, že jde o území v ČR) a pokračuje třemi číslicemi. První dvě určují NUTS 2, třetí kraj v jeho rámci (0 kóduje, že kraj a NUTS2 je totožný. Obsahuje 114 záznamů.
 • Ministři
  Jak dlouho zodpovídají jednotlivé politické strany za fungování státu a jednotlivé resorty? Které strany jsou tradiční a které se jimi stávají? Zde je seznam ministrů českých vlád od 1992. Zdrojem dat je seznam ministrů vlád ČR z Wikipedie , který jsme vyčistily a znormalizovali pomocí OpenRefine. Názvy resortů jsme sjednotili či jednodušili tehdy, pokud politická pozice odpovídala za obdobné oblasti, jen se trochu lišil. Obsahuje 353 záznamů.
 • Příjemci dotací
  Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Obsahuje 332 172 záznamů.
 • Seznam veřejných dobíjecích stanic
  Obsahuje 237 záznamů.
 • Stav Mostů v ČR
  Stav mostů v ČR. V tuto chvíli na dálnicích a silnicích I.třídy, které spravuje ŘSD. Obsahuje 18 728 záznamů.
 • Transakce z transparentních účtů
  Seznam transakcí z transparentních účtů. Obsahuje 150 712 záznamů.
 • Transparentní účty
  Seznam transparentních účtů. Obsahuje 438 záznamů.

Databáze v betě

Mohou být nefunkční, obsahovat zkušební, neúplná či testovací data.


Další databáze na Hlídači státu

Na této stránce je přehled databází, které na Hlídači státu zpracováváme sami, anebo s pomocí našich pomocníků a komunity kolem Hlídače.
Data sem může zdarma nahrát každý registrovaný uživatel Hlídače státu, velmi snadno je propojit s ostatními databázemi Hlídače a zpřístupnit je tak všem. Data jsou na Hlídač státu nahrány pomocí našeho API nebo přímo z webu tlačítkem. Snadné přidání nového datasetu
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 521 lidí darovalo 1 450 873 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy