Top 100 nejlepších subjektů podle K–Indexu pro rok 2019

Žebříček pro další roky: 2017 2018 2019


Pořadí Známka Firma Body
1. Státní zemědělský intervenční fond 0,91
2. Státní pozemkový úřad 1,15
3. Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 1,43
4. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace 1,51
5. Psychiatrická nemocnice Brno 1,67
6. Česká agentura na podporu obchodu 1,71
7. Fond dalšího vzdělávání 1,82
8. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1,98
9. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 2,08
10. MEBYS Trutnov s.r.o. 2,08
11. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2,33
12. Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 2,37
13. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 2,42
14. Městská část Praha 3 2,44
15. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 2,51
16. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 2,56
17. Fakultní nemocnice Hradec Králové 2,64
18. Filharmonie Brno, příspěvková organizace 2,66
19. Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 2,71
20. Revmatologický ústav 2,72
21. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2,76
22. Česká geologická služba 2,77
23. Česká agentura pro standardizaci 2,77
24. Nemocnice Tábor, a.s. 2,80
25. Technologická agentura ČR 2,84
26. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 2,85
27. Fakultní nemocnice Olomouc 2,87
28. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 2,89
29. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 2,99
30. Státní fond životního prostředí České republiky 3,02
31. Ministerstvo průmyslu a obchodu 3,04
32. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 3,07
33. Nemocnice Na Bulovce 3,09
34. Krajská zdravotní, a.s. 3,10
35. Nemocnice Na Homolce 3,11
36. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace 3,12
37. ZOO Dvůr Králové a.s. 3,13
38. Město Žďár nad Sázavou 3,16
39. Povodí Moravy, s.p. 3,20
40. Statutární město Brno 3,22
41. Úřad práce České republiky 3,22
42. Město Horažďovice 3,22
43. Statutární město Plzeň 3,22
44. Městské služby Písek s.r.o. 3,25
45. Technické služby města Dvora Králové nad Labem 3,27
46. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. 3,27
47. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 3,30
48. Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 3,30
49. Státní fond dopravní infrastruktury 3,32
50. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3,32
51. Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace 3,35
52. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 3,35
53. Generální ředitelství cel 3,36
54. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 3,36
55. Krajská nemocnice Liberec, a.s. 3,37
56. Domov pro seniory Chodov 3,38
57. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3,39
58. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 3,40
59. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 3,44
60. Město Blatná 3,44
61. Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace 3,44
62. Centrum pro regionální rozvoj České republiky 3,46
63. MĚSTO TURNOV 3,48
64. Statutární město Pardubice 3,48
65. Fakultní nemocnice v Motole 3,51
66. Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 3,54
67. ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. 3,54
68. Státní veterinární ústav Praha 3,56
69. Povodí Labe, státní podnik 3,56
70. Technické služby Tábor s.r.o. 3,56
71. Město Bystřice pod Hostýnem 3,58
72. Centrum sociálních služeb Jeseník 3,58
73. České vysoké učení technické v Praze 3,60
74. Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace 3,61
75. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 3,63
76. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 3,66
77. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 3,66
78. Olomoucký kraj 3,67
79. Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace 3,67
80. Technické služby města Nymburka 3,68
81. Město Mělník 3,68
82. Střední průmyslová škola Třebíč 3,70
83. Centrum služeb pro silniční dopravu 3,70
84. Dům kultury Teplice 3,71
85. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3,71
86. Kraj Vysočina 3,71
87. Město Vizovice 3,73
88. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 3,74
89. Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 3,76
90. Město Hodonín 3,78
91. Institut umění - Divadelní ústav 3,80
92. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 3,80
93. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 3,81
94. TS a.s. 3,81
95. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 3,82
96. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 3,82
97. Lesy České republiky, s.p. 3,84
98. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. 3,85
99. Jihočeská centrála cestovního ruchu 3,88

K-Index nebyl spočítán pro organizace, které mají méně než 60 smluv za rok nebo malý objem smluv.

Obec Bítovčice

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 838 177 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy