Top 100 nejlepších subjektů podle K–Indexu pro rok 2022

Žebříček pro další roky: 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Pořadí Známka Firma Body
1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 0,66
2. Státní pozemkový úřad 0,95
3. VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1,14
4. 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace 1,33
5. Státní fond životního prostředí České republiky 1,36
6. Státní zemědělský intervenční fond 1,39
7. České Švýcarsko o.p.s. 1,51
8. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1,55
9. Husitské muzeum v Táboře 1,56
10. Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 1,56
11. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 1,79
12. CEJIZA, s.r.o. 1,81
13. Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace 1,95
14. Město Česká Třebová 1,98
15. Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 2,01
16. Správa lázeňských parků, příspěvková organizace 2,03
17. Technické služby města Dvora Králové nad Labem 2,03
18. Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 2,12
19. Urban Survival s.r.o. 2,21
20. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 2,22
21. Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. 2,28
22. Kroměřížské technické služby, s.r.o. 2,32
23. Povodí Moravy, s.p. 2,34
24. Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 2,40
25. Správa Krkonošského národního parku 2,41
26. OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 2,42
27. Karlovarská krajská nemocnice a.s. 2,42
28. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace 2,42
29. Pražský inovační institut, z. ú. 2,46
30. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace 2,48
31. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 2,49
32. Město Bílovec 2,49
33. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace 2,49
34. Statutární město Plzeň 2,52
35. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 2,52
36. Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace 2,53
37. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 2,54
38. TIC BRNO, příspěvková organizace 2,57
39. Knihovna AV ČR, v. v. i. 2,57
40. Správa Národního parku Šumava 2,58
41. Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace 2,64
42. Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 2,65
43. Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace 2,68
44. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace 2,70
45. Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová 2,73
46. Správa města Soběslavi, s.r.o. 2,80
47. 1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace 2,81
48. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 2,92
49. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2,93
50. Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. 2,94
51. Vojenská nemocnice Brno 2,94
52. Nemocnice Na Homolce 2,96
53. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace 2,99
54. Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 2,99
55. Město Odry 3,02
56. Fakultní nemocnice v Motole 3,03
57. Kancelář veřejného ochránce práv 3,03
58. Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace 3,04
59. Lesy města Olomouce, a.s. 3,04
60. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 3,04
61. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace 3,04
62. Středočeský kraj 3,04
63. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 3,08
64. Správa Národního parku České Švýcarsko 3,09
65. Nemocnice České Budějovice, a.s. 3,10
66. Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace 3,10
67. Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace 3,11
68. Česká filharmonie 3,11
69. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 3,11
70. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 3,11
71. Státní veterinární ústav Olomouc 3,12
72. Jihomoravský kraj 3,13
73. Operátor ICT, a.s. 3,17
74. Město Hostinné 3,18
75. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 3,19
76. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 3,19
77. Statutární město Opava 3,21
78. Brána Jihlavy, příspěvková organizace 3,21
79. TEPLO BRUNTÁL a. s. 3,21
80. Technické služby města Olomouce, a.s. 3,22
81. Liberecký kraj 3,22
82. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 3,24
83. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 3,24
84. Technické služby Havlíčkův Brod 3,24
85. MEBYS Trutnov s.r.o. 3,25
86. Nemocnice Na Františku 3,25
87. Zoopark Chomutov, p. o. 3,27
88. Město Hodonín 3,27
89. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 3,27
90. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 3,28
91. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 3,28
92. Město Kroměříž 3,28
93. Domov pro seniory Chodov 3,28
94. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 3,30
95. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 3,31
96. Městská poliklinika Praha 3,31
97. Lesy hl. m. Prahy 3,32
98. TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o. 3,33
99. OBEC PSÁRY 3,33
100. Město Sedlčany 3,35

K-Index nebyl spočítán pro organizace, které mají méně než 60 smluv za rok nebo malý objem smluv.