Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí 2 podřízené organizace. Je součástí 14 kategorií orgánu veřejné moci.


předsedkyně

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

od 01.11.1999

Založeno 01.01.1993
IČO 48136069
Datová schránka me7aazb
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Průměrná měsíční mzda včetně odměn

za rok 2022
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 165 354 Kč
Rozsah 4 platů vedoucích pozic 172 688 - 180 999 Kč
za rok 2021
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 126 907 Kč
Rozsah 4 platů vedoucích pozic 143 290 - 167 662 Kč

Informace o platech z platyuredniku.cz


Chci hlídat

Všechny změny o Státní úřad pro jadernou
Změny i ve 2 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 10 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Nemají významně začerněné smlouvy.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 22 smluv bez uvedené ceny. Tj. 17,46 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 4 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 3,17 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,79 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 929 smluv za celkem 679 mil. Kč

V roce 2023 uzavřel úřad 73 smluv za 89 mil. Kč (pokles o -30,41 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 5 smluv, což je celkem 6,85 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Telekomunikační služby (27 mil. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (17 mil. Kč), IT (16 mil. Kč), Stroje a zařízení (8 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se vyskytuje


U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Státní úřad pro jadernou bezpečnost dostal 44 dotací v celkové hodnotě 15 796 594 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Státní úřad pro jadernou bezpečnost nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 20 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 2 podřízené organizace. Je součástí 14 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace